Profile

โพสต์ รูปและวีดีโอ
http://www.theinspiredtravellerblog.com/
ประวัติโพส
สมุดเยี่ยม
status ทั้งหมด
ปี : เดือน :
ALL type_photo type_video type_text
มิง-กะ-ลา-บา ลุยเที่ยวใน 8 วัน สัมผัสสถาปัตยกรรมและศรัทธา ประเทศ พม่า อย่างเต็มอิ่ม ภาค 2
ต่อจากภาคแรก  http://www.fwdder.com/topic/756439   (( ระฆังมิงกุน ))ที่พระเจ้าปดุงโปรดฯให้สร้างจนสำเร็จ เพื่ออุทิศถวายคู่เจดีย์มิงกุน ที่ควรมีขนาดคู่ควรกันระฆังมิงกุนมีเส้นรอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น้ำหนัก 87 ตัน เล่าต่อกันมาว่า พระเจ้าปดุงไม่ทรงต้องการให้มีใครสร้างระฆังเลียนแบบ
มิง-กะ-ลา-บา ลุยเที่ยวใน 8 วัน สัมผัสสถาปัตยกรรมและศรัทธา ประเทศ พม่า อย่างเต็มอิ่ม ภาค 1
สวัสดีครับ     ทริปของผมเกิดขึ้น อย่างรวดเร็ว ด้วยระยะเวลาในการเตรียมตัวที่สั้นมากหลังจาก กระทรวงต่างประเทศของไทยและพม่า ได้ลงนามร่วมกัน ให้คนไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศพม่าระยะเวลาไม่เกิน 14 วันผ่านสนามบินนานาชาติ  3 แห่ง คือ กรุงเนปิดอว์ ย่างกุ้ง และมัณฑะเลย์ โดยไม่ต้องขอวีซ่าก่