*ปีชง2552 และวิธีแก้ชง เสริมดวงชะตา *

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder *ปีชง2552 และวิธีแก้ชง เสริมดวงชะตา *
tag: ปีชง,2552, เสริมดวง,ชะตา
 
ปีชง2552 และวิธีแก้ชง เสริมดวงชะตา
 

ปีชง2552 และวิธีแก้ชง เสริมดวงชะตา

ปีชง2552 และวิธีแก้ชง เสริมดวงชะตา เรื่องน่ารู้สำหรับคนที่ดวงชงในปีนี้ 2552

1.ปีมะแม(แพะ) ชงโดยตรงกับปีฉลู
2.ปีฉลู(วัว) ทับไท้ส่วย
3.ปีมะโรง(มังกร,งูใหญ่) ปีร่วมชง
4.ปีจอ(สุนัข) ปีร่วมชง


ปีนี้เป็นปี ฉลู(วัว) พศ.2552

ตาม ประเพณีการไหว้ไท้ส่วยเอี๊ยในช่วงเริ่มต้นปีใหม่(ตรุษจีน) ของทุกๆปี เพื่อให้ท่านที่มีเกณฑ์ชะตาที่ดีอยู่แล้วจะได้ดียิ่งขึ้น ส่วนท่านที่ดวงชะตาตกก็จะไม่ย่ำแย่จนเกินไปนักโดยเฉพาะท่านที่เกิดปีชงกับ องค์ไท้ส่วย ทับไท้ส่วย และปีร่วมชงไท้ส่วย(ทำพิธีแก้ชง ด้วยหงิ่งเตี๋ย 13 คู่ ปัด 13 ครั้ง ทำพิธีที่วัดเล่งเน่ยยี่(วัดมังกรเจริญกรุง)ก็ได้)

ซึ่งในปีนี้ผู้ที่ควรไปไหว้องค์ไท้ส่วย คือ ท่านที่เกิดปี ดังนี้

1.ปีมะแม(แพะ) ชงโดยตรงกับปีฉลู
2.ปีฉลู(วัว) ทับไท้ส่วย
3.ปีมะโรง(มังกร,งูใหญ่) ปีร่วมชง
4.ปีจอ(สุนัข) ปีร่วมชง

และ ท่านที่ห้ามไปเป็นเจ้าภาพหรือเข้าร่วมพิธีในงานศพ และควรหลีกเลี่ยงการไปงานศพ แต่ถ้าหากไม่สามารถเลี่ยงได้ก็ขอให้ละเว้นการไปดูศพเวลาฝังศพ(เผาศพ) หรือแม้แต่การส่งศพ คือ ท่านที่เกิดในปีนักษัตร ในรอบปีต่อไปนี้

1.ปีมะโรง ท่านที่เกิด ปี2459(อายุ 93ปี) ปี2519(อายุ 33ปี)
2.ปีฉลู ท่านที่เกิด ปี2468(อายุ 84ปี) ปี2528(อายุ 24ปี)
3.ปีจอ ท่านที่เกิด ปี2477(อายุ 75ปี) ปี2501(อายุ 51ปี) ปี2537(อายุ 15ปี)
5.ปีมะแม ท่านที่เกิด ปี2486(อายุ 66ปี) ปี2510(อายุ 42ปี) ปี2546(อายุ 6ปี)
ใน ช่วงต้นปีควรหาเครื่องรางที่เป็นสิริมงคลมาเสริมดวงชะตาอย่างเช่นเครื่องราง ปี

นักษัตรที่เสริมตามปีเกิดโดยเฉพาะปีนักษัตรที่ชงทั้ง 4 ปี

1.ปีมะแม(แพะ) ชงโดยตรงกับปีฉลู  

            - ปีเถาะ (กระต่าย) เสริมดวงเรื่องความคิด
ปีเถาะ(กระต่าย)แบบขุ่น
 
 
 
- ปีมะเมีย (ม้า) เสริมดวงเรื่องความร่ำรวย
ปีมะเมีย(ม้า)แบบขุ่น
 
 
 
- ปีกุน (หมู) เสริมดวงเรื่องการเงิน
ปีกุน(หมู)แบบขุ่น
 
 
 
2.ปีฉลู(วัว) ทับไท้ส่วย  

            - ปีชวด (หนู) เสริมดวงเรื่องการเงิน
ปีชวด(หนู)แบบขุ่น
 
 
 
- ปีมะเส็ง (งูเล็ก) เสริมดวงเรื่องการงาน
ปีมะเส็ง(งูเล็ก)แบบขุ่น
 
 
 
- ปีระกา (ไก่) เสริมดวงเรื่องความสุข
ปีระกา(ไก่)แบบขุ่น
 
 
 
3.ปีมะโรง(มังกร,งูใหญ่) ปีร่วมชง  

           - ปีมะโรง, ปีมะเส็ง เสริมดวงเรื่องการเงิน
ปีมะโรง(งูใหญ่)แบบขุ่น
 
 
 
- ปีชวด (หนู) เสริมดวงเรื่องความคิด
ปีชวด(หนู)แบบขุ่น
 
 
 
- ปีวอก (ลิง) เสริมดวงเรื่องความรู้ซึ่งกันและกัน
ปีวอก(ลิง)แบบขุ่น
 
 
 
- ปีระกา (ไก่) เสริมดวงเรื่องการเงิน
ปีระกา(ไก่)แบบขุ่น
 
 
 
4.ปีจอ(สุนัข) ปีร่วมชง  

            - ปีขาล (เสือ) เสริมดวงเรื่องการงาน
ปีขาล(เสือ)แบบขุ่น
 
 
 
- ปีเถาะ (กระต่าย) เสริมดวงเรื่องความคิด
ปีเถาะ(กระต่าย)แบบขุ่น
 
 
 
- ปีมะเมีย (ม้า) เสริมดวงเรื่องความสุข
ปีมะเมีย(ม้า)แบบขุ่น
 
 
 
            5.ปีชวด(หนู)  

                       - ปีฉลู (วัว) เสริมดวงเรื่องการเงิน
ปีฉลู(วัว)แบบขุ่น
 
 
 
- ปีมะโรง (งูใหญ่) เสริมดวงเรื่องความคิด
ปีมะโรง(งูใหญ่)แบบขุ่น
 
 
 
- ปีวอก (ลิง) เสริมดวงเรื่องความสุข
ปีวอก(ลิง)แบบขุ่น
 
 
 
          6.ปีขาล(เสือ)
 
                      - ปีมะเมีย (ม้า) เสริมดวงเรื่องการเงิน
            ปีมะเมีย(ม้า)แบบขุ่น
 
- ปีจอ (สุนัข) เสริมดวงเรื่องความคิด
ปีจอ(สุนัข)แบบขุ่น
 
 
 
- ปีกุน (หมู) เสริมดวงเรื่องความร่ำรวย
ปีกุน(หมู)แบบขุ่น
 
 
 
           7.ปีเถาะ(กระต่าย) 

                     - ปีมะแม (แพะ) เสริมดวงเรื่องความสุข
ปีมะแม(แพะ)แบบขุ่น
 
 
 
- ปีกุน (หมู) เสริมดวงเรื่องการเงิน
ปีกุน(หมู)แบบขุ่น
 
 
 
- ปีมะโรง (งูใหญ่) เสริมดวงเรื่องความคิด
ปีมะโรง(งูใหญ่)แบบขุ่น
 
 
 
8.ปีมะเส็ง(งูเล็ก)
            -ปีฉลู (วัว) เสริมดวงเรื่องการเงิน
ปีฉลู(วัว)แบบขุ่น
 
 
 
- ปีระกา (ไก่) เสริมดวงเรื่องความสุข
ปีระกา(ไก่)แบบขุ่น
 
 
 
- ปีจอ (หมา) เสริมดวงเรื่องความคิด
ปีจอ(สุนัข)แบบขุ่น
 
 
 
          9.ปีมะเมีย(ม้า)
                     - ปีขาล (เสือ) เสริมดวงเรื่องการเงิน
ปีขาล(เสือ)แบบขุ่น
 
 
 
- ปีมะแม (แพะ) เสริมดวงเรื่องความคิด
ปีมะแม(แพะ)แบบขุ่น
 
 
 
- ปีจอ (สุนัข) เสริมดวงเรื่องความรัก
ปีจอ(สุนัข)แบบขุ่น
 
 
 
          10.ปีวอก(ลิง)
                       - ปีชวด (หนู) เสริมดวงเรื่องการงาน
ปีชวด(หนู)แบบขุ่น
 
 
 
- ปีมะโรง (มังกร) เสริมดวงเรื่องการเงิน
ปีมะโรง(งูใหญ่)แบบขุ่น
 
 
 
- ปีมะเส็ง (งูเล็ก) เสริมดวงเรื่องความคิด
ปีมะเส็ง(งูเล็ก)แบบขุ่น
 
 
 
          11.ระกา(ไก่)
                      - ปีฉลู (วัว) เสริมดวงเรื่องการเงิน
ปีฉลู(วัว)แบบขุ่น
 
 
 
- ปีมะเส็ง (งูเล็ก) เสริมดวงเรื่องการงาน
ปีมะเส็ง(งูเล็ก)แบบขุ่น
 
 
 
- ปีมะโรง (มังกร) เสริมดวงเรื่องความรัก
ปีมะโรง(งูใหญ่)แบบขุ่น
 
 
 
12.ปีกุน(หมู)  

            - ปีขาล (เสือ) คบแล้วพารวย หรือมีบุตรเกิดปีนี้จะทำให้พ่อแม่รวยหรือหารูปเสือ
   มาไว้ที่บ้าน ทางทิศตะวันออกจะเสริมดวง
ปีขาล(เสือ)แบบขุ่น
 
 
 
- ปีเถาะ (กระต่าย) เสริมดวงเรื่องการเงิน
ปีเถาะ(กระต่าย)แบบขุ่น
 
 
 
- ปีมะแม (แพะ) เสริมดวงเรื่องความคิด
ปีมะแม(แพะ)แบบขุ่น
 
 
 
  ตรุษจีน ปี2552 ทุกราศีควรไปไหว้ เทพเจ้าเสริมดวงชะตา ดังนี้

ปีชวด(หนู)     ให้ไปไหว้ขอพร เทพฮั่วฮะ วัดทิพย์วารี หลังจราจรกลาง ถ.ตรีเพชร กทม.
                                       เทพเจ้าไท้เอี๊ยง ที่ศาลเจ้าเล่งเน่ยยี่ มังกรกมลาวาส
                                            หรือศาลเล่งตั๊วบ้วยฮั้วยี่
   องค์ปึ้งเถ่ากง-ปึ้งเถ่าม่า ศาลเจ้าปุ่นเถ่ากง เยาวราช  

ปีฉลู(วัว)
      ให้ไปไหว้ขอพร ไท้ส่วยเอี๊ย ที่ศาลเจ้าเล่งเน่ยยี่ มังกรกมลาวาส(ทำแก้ชง)
                                       เทพเจ้าปัดจ้อ(เจ้าแม่กวนอิม) ที่ศาลเจ้าเล่งเนยยี่
                                      เจ้าแม่ทับทิม (เที้ยนโห้วเซี้ยบ้อ) ที่ ศาลเจ้าเที่ยงโห้วเซี่ยโบ้
                                        วัดเลียบสะพานพุทธ กรุงเทพฯ

ปีขาล(เสือ)
   ให้ไปไหว้ขอพร เทพเจ้าไท้เอี๊ยง ที่ศาลเจ้าเล่งเน่ยยี่ มังกรกมลาวาส หรือ
 วัดทิพย์วารี หลังจราจรกลาง ถ.ตรีเพชร กทม.

ปีเถาะ(กระต่าย) ให้ไปไหว้ขอพร ไท้ส่วยเอี๊ย ที่ศาลเจ้าเล่งเน่ยยี่ มังกรกมลาวาส
      เทพหั่วท้อ หรือหมออูโต๋ว ที่วัดทิพย์วารี หลังจราจรกลาง
      ถ.ตรีเพชร กทม.
      เจ้าแม่กวนอิม ที่ มูลนิธิเทียนฟ้า เยาวราช

ปีมะโรง(งูใหญ่) ให้ไปไหว้ขอพร ไท้ส่วยเอี๊ย ที่ศาลเจ้าเล่งเน่ยยี่ มังกรกมลาวาส(ทำแก้ชง)
      องค์ไท้อิม ที่วัดทิพย์วารี หลังจราจรกลาง ถ.ตรีเพชร กทม.
      เจ้าแม่กวนอิม ที่ มูลนิธิเทียนฟ้า เยาวราช
     เจ้าพ่อไต่เสี่ยฮุดโจ้ว (เจ้าพ่อเห้งเจีย) ที่ ศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย
     ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ปีมะเส็ง(งูเล็ก) ให้ไปไหว้ขอพร  องค์ซัมไท้ ไหว้องค์บุ่งเชียง วัดทิพย์วารี หลังจราจรกลาง
              ถ.ตรีเพชร กทม.
     เทพเจ้ากวนอู ที่ ศาลเจ้ากวนตี่ เยาวราช หรือที่ไหนก็ได้ที่มี
                                           เจ้าแม่ทับทิม (เจ้าแม่เที้ยงโห้วเซี่ยบ้อ)วัดเลียบสะพานพุทธ
     กรุงเทพฯ

ปีมะเมีย(ม้า)
ให้ไปไหว้ขอพร     เจ้าแม่กวนอิม ที่ มูลนิธิเทียนฟ้า เยาวราช    

ปีมะแม(แพะ)
ให้ไปไหว้ขอพร     ไท้ส่วยเอี๊ย ที่ศาลเจ้าเล่งเน่ยยี่ มังกรกมลาวาส(ทำแก้ชง)

ปีวอก(ลิง) ให้ไปไหว้ขอพร         เทพเหล่งเต็ก ไหว้ องค์แป๊ะกง ทุกศาลเจ้าที่มีแป๊ะกง
     เทพเจ้าเฉ๊งเจี๊ยฉุ้ดโจ้ว(เจ้าพ่อเฮ้งเจี้ย)
     ที่ศาลเจ้าไต่เสี่ยฮุกโจ้ว เยาวราช หรือที่ศาลไหนก็ได้ที่มี

ปีระกา(ไก่) ให้ไปไหว้ขอพร       เทพเจ้ากวนอู ที่ ศาลเจ้ากวนตี่ เยาวราช หรือที่ไหนก็ได้ที่มี
    เจ้าแม่สวรรค์ ที่ ศาลเจ้าแม่ทับทิม วัดเลียบฯ กรุงเทพ
    องค์บุ่งเซี่ยนเต่กุน (โบ้งเชี่ยนไต่เต่) วัดเล่งเน่ยยี่ กรุงเทพฯ

ปีจอ(หมา) ให้ไปไหว้ขอพร       ไท้ส่วยเอี๊ย ที่ศาลเจ้าเล่งเน่ยยี่ มังกรกมลาวาส(ทำแก้ชง)
                       เทพเทียงเต็ก ไหว้ฟ้าดิน หรือไหว้ที่เสาทีกง ได้ทุกศาลเจ้า
ปีกุน(หมู) ให้ไปไหว้ขอพร       องค์ซำกวง หรือ เทพ 3 ตา ที่วัดทิพย์วารี หลังจราจรกลาง
                               ถ.ตรีเพชร กทม.
 เจ้าแม่กวนอิม ที่ มูลนิธิเทียนฟ้า เยาวราช         

          ถ้าไม่สามารถไปไหว้เทพเจ้าเสริมดวงชะตาตามที่แนะนำตามศาลเจ้าที่บอกได้ให้ดู ตามศาลเจ้าหรือวัดใกล้บ้านที่มีเทพเจ้าเสริมดวงชะตาตามปีเกิดของคุณ แล้วขอพรจากองค์เทพนั้นโดยตรง โดยอธิฐานดังนี้
          ข้าพเจ้าขอกราบบูชาและต้อนรับ".....(ชื่อเทพเจ้าที่เสริมดวงชะตาปี2552 ประจำปีเกิดของคุณ)" ซึ่งมาสถิตในเรือนชะตาของ ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ด้วยความศรัทธายิ่งขอได้โปรดประทานพรให้ข้าพเจ้า ปราศจากอุปสรรค แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง พร้อมทั้งประทานความสำเร็จ ความสุขความเจริญ มีสิริมงคล สุขภาพแข็งแรง และโชคดีตลอดปี2552 แก่ข้าพเจ้า เทอญ...สาธุ
แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
comcom  บอกว่า:

Post at: วันที่ 4 ม.ค 2552 เวลา 09:06:45
avatar เผือกร้อน
เผือกร้อน  บอกว่า:

เราเกิดปีชงพอดีเลย

Post at: วันที่ 5 ม.ค 2552 เวลา 16:43:32
avatar pannee@gmil.com
pannee@gmil.com  บอกว่า:

Post at: วันที่ 16 มี.ค 2552 เวลา 15:58:02
Back to Top