ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร เพื่อความมั่นคงของชาติ

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder ความรู้ / การศึกษา / เทคโนโลยี ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร เพื่อความมั่นคงของชาติ

            ประเทศไทยควรยกเลิกการเกณฑ์ทหารหรือไม่ เป็นประเด็นถกเถียงที่น่าสนใจมาก เราควรมีข้อมูลมาถกกันเพื่อชาติ


            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าวว่าในโลกนี้มี 64 ประเทศจาก 194 ประเทศที่ยังมีการเกณฑ์ทหาร หรือราวๆ หนึ่งในสามของประเทศทั่วโลกเท่านั้น กลุ่มใหญ่ที่สุดไม่มีการเกณฑ์ทหาร หรือมีเพียงบางส่วนเท่านั้น  จะสังเกตได้ว่าในบรรดาประเทศเพื่อนบ้านของเรา ประเทศที่มีการเกณฑ์ทหารมักเป็นประเทศที่ล้าหลังกว่าไทย เช่น ประเทศในอินโดจีนและพม่า เป็นต้น


            จะสังเกตได้ว่าแม้รัฐธรรมนูญของประเทศจีนจะยังมีการ “เกณฑ์ทหาร” แต่ในความเป็นจริงเป็นชายจีนที่อาสามาบการคัดเลือกเป็นทหารมากกว่าการบังคับเกณฑ์ทหารในแบบประเทศไทย  มีการลดขนาดกองทหารบกจีน และเพิ่มทหารอาสาเข้าในกองทัพเรือและกองทัพอากาศมากขึ้น ตามเทคโนโลยีทางการรบที่เปลี่ยนไปแล้ว  คุณสมบัติสำคัญของผู้ที่จะประสบความสำเร็จได้รับการคัดเลือกเป็นทหารจีนนั้นคือความรู้ความสามารถ {2}


           การยกเลิการเกณฑ์ทหารจะทำให้เกิด “ทหารอาชีพ” คือผู้ที่อาสามารับการคัดเลือกเป็นทหาร เช่นเดียวกับการสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนทั่วไป  การไม่บังคับการเกณฑ์ทหารจึงไม่ทำให้ทหารหมดหรือลดจำนวนลงไป แต่จะไม่มีทหารเกณฑ์ 2 ปีมากลายเป็น พลทหารเลี้ยงไก่ {3}  พลทหารเลี้ยงนก {4} เป็นต้น  ระบบทหารเกณฑ์ยังมีกรณีที่ทหารถูกลงโทษจนเสียชีวิตมากมาย {5}


        ระบบทหารอาชีพที่ผ่านการอาสาสมัครมาเป็นทหารและรับการคัดเลือกตามความรู้ความสามารถจึงเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงที่แท้จริงของชาติ มากกว่าระบบการเกณฑ์ทหารที่ประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกยกเลิกไปมากแล้ว


แผนที่แสดงการเกณฑ์ทหารหรือไม่ของประเทศทั่วโลก


ที่มา: http://chartsbin.com/view/1887


อ้างอิง


{1} โปรดดู http://chartsbin.com/view/1887


{2} โปรดดู The Diplomat. https://bit.ly/2KPXNVY


{3} ทบ.ตั้งสอบแล้ว! ‘นายทหาร ใช้พลทหารเลี้ยงไก่-ทุบตี’ หากผิด ก็โดนแน่! https://bit.ly/2DfkWgp


{4} ทอ.เรียกตัว "พลทหารเลี้ยงนก" กลับหน่วย หลังโพสต์ระบายถูกดึงตัวรับใช้นาย https://bit.ly/2KPCLXO


{5} เสียชีวิตในกองทัพ : ประสบการณ์ติดตามคดีของเหล่าญาติ https://bbc.in/2KS1c6Z


ที่มา : https://bit.ly/37xCXEJ


 

แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
Back to Top