นายกฯ เข้าใจผิดที่แนะให้เลี้ยงปลาในพื้นที่น้ำท่วม

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder ความรู้ / การศึกษา / เทคโนโลยี นายกฯ เข้าใจผิดที่แนะให้เลี้ยงปลาในพื้นที่น้ำท่วม

           ตามที่มีข่าวว่านายกฯ แนะให้เลี้ยงปลาแทนทำนาในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก นี่แสดงว่าท่านไม่เข้าใจเรื่อง Market Niche จึงแนะนำแบบนี้ คณะทำงานด้านเศรษฐกิจควรติวเข้มท่านก่อนพูด


            ข่าวที่ว่า “นายฯแนะเลี้ยงปลาแทนปลูกข้าว” (https://bit.ly/2lEQfvx) สะท้อนว่าท่านนายกฯ ไม่เข้าใจหลักการตลาดและการบริหารเท่าที่ควร  คณะทำงานของท่านอาจมีปัญหาในการทำงาน ทำให้ภาพของท่านนายกฯ ออกมาเสียหายต่อสังคมส่วนรวม เพราะดูเป็นการซ้ำเติมประชาชนมากกว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหา


            สิ่งที่ท่านเข้าใจผิดก็คือ


            1. พื้นที่น้ำท่วมนั้น ปีหนึ่งท่วมอยู่ไม่กี่วันถึงไม่เกิน 1-2 เดือน จะไปทำบ่อเลี้ยงปลาได้อย่างไร


            2. ถ้าเฮโลกันทำตามที่แนะนำ จะล้นตลาดแล้วจะเอาสินค้าไปขายใคร


            3. ที่นายกฯ บอกว่าที่อยุธยาบางพื้นที่ ยังทำได้ เนื่องจากท่วมทุกปี ท่วมนานหลายเดือน นั่นมันเป็นข้อยกเว้น จะเอากรณีนี้ไปใช้ที่อื่นไม่ได้


        4. ในยามน้ำท่วมใหญ่ บ่อปลาทั้งหลายก็เสียหายมหาศาลเช่นกัน (https://bit.ly/2yoIeiH)


            การแนะนำด้วยความเข้าใจผิดนี้จะสร้างปัญหาคือ


            1. กำลังใจของประชาชนที่ประสบภัยจะเสียหาย เพราะเป็นการให้คำแนะนำแบบผิดๆ


            2. ภาพพจน์ในฐานะนายกรัฐมนตรีจะเสียหายเช่นกัน


            ความผิดพลาดนี้เคยเกิดขึ้นกับนายกฯ โดยที่ผ่านมา มีอยู่ 2 กรณีที่นายกฯ สั่งแก้ไขปัญหาที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง คือเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ท่านนายกฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา "แนะคนไทย 'อย่าโง่'ปลูกพืชกำไรน้อย หนุนปลูกพืชสมุนไพรสร้างรายได้ ชูแปรรูป 'หมามุ่ย' ราคาพุ่ง กก.ละ 8 หมื่น. . . (http://goo.gl/bhRnSL) อีกกรณีหนึ่งคือ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 นายกฯ ประยุทธ์ ได้ให้สัมภาษณ์โดยแนะให้ชาวสวนยางพาราปลูกสตรอเบอรี่และกล้วยหอมในสวนยาง (http://bit.ly/1n71qIZ)


            นายกฯ ไม่เข้าใจสินค้าที่เป็น Market Niche หรือสินค้าที่มีความแตกต่างออกไป จึงเป็นสินค้าที่ลูกค้าสนใจเพราะเป็นการเริ่มต้นที่จำนวนน้อย ยังไม่มีคู่แข่งอื่นหรือมีคู่แข่งจำกัด เหมาะกับพื้นที่ดังกล่าว เช่น ในพื้นที่โดยรอบสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งขึ้นใหม่ มักจะสร้างหอพักเป็นจำนวนมาก โดยกลุ่มเป้าหมายเฉพาะก็คือนักศึกษามหาวิทยาลัยนั่นเอง หรือพื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้วัดที่มีผู้ไปทำบุญปฏิบัติธรรมในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นจำนวนมาก ก็อาจมีการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรหรือห้องชุดที่รองรับผู้สนใจซื้อไว้ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง นอกจากนี้ยังอาจมีตัวอย่างของห้องชุดในพื้นที่ใกล้โรงเรียนมัธยมชื่อดังใจกลางเมือง ซึ่งสามารถจับกลุ่มลูกค้าที่เป็นครอบครัวของเด็กนักเรียน เป็นต้น


            การขาดความเข้าใจของนายกฯ เกิดจากคณะทำงานยังคงขาดประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงเสนอแนะแนวคิดที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงแก่นายกฯ ให้พูดออกมา และทำลายภาพพจน์ของนายกฯ เอง  และอาจทำให้ประชาชนรู้สึกตกอยู่ในอันตรายที่ผู้บริหารมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง อาจนำพาประเทศไปสู่ปัญหาในอนาคตได้


            แต่สิ่งหนึ่งที่นายกฯ ควรทำก็คือการสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ำ โดยเวนคืนหรือซื้อที่ดินจากประชาชนมาขุดดินทำพนังกั้นน้ำ มาปั้นเป็นขอบอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อกักเก็บน้ำที่ไหลมามามากมายในฤดูฝน ไว้ใช้ในฤดูแล้ง ทำให้สามารถทำการเกษตรได้ตลอดปี  ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นี้ ยังสามารถทำการประมง ประปา แหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ กีฬาทางน้ำ ได้ประโยชนฺ์อีกมหาศาล
 ที่มา : https://bit.ly/2LwuAyW

แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
Back to Top