บริษัทนายหน้าดีเด่น

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder ความรู้ / การศึกษา / เทคโนโลยี บริษัทนายหน้าดีเด่น

            มาชม 5 บริษัทนายหน้าดีเด่น เพื่อเป็นการยกย่องบริษัทที่ปฏิบัติดี และเป็นตัวอย่างในวงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้เป็นปีแรกที่ให้การยกย่อง


            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย แจ้งว่ามูลนิธิได้ประกาศรับสมัครเพื่อรับการยกย่องเป็นบริษัทนายหน้าดีเด่น ปรากฏว่ามีผู้สมัครเป็นจำนวนหนึ่ง และได้คัดเลือกบริษัทต่อไปนี้ เป็นบริษัทนายหน้าดีเด่นประจำปี 2562 (เรียงตามลำดับอักษร)


            1. บริษัท ไซออน เรียลเอสเตท จำกัด


            2. บริษัท ฟอร์เบสท์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด


            3. บริษัท สุวรรณภูมิ เอสเตท เอเจนซี่ จำกัด


            4. บริษัท อีอาร์เอ พร็อพเพอร์ตี้ เน็ทเวิร์ค จำกัด


            5. บริษัท เอส.ที. เจเนอรัล คอนซัลแทนท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด


            มูลนิธิจึงประกาศให้ทราบทั่วกัน  โดยในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 นี้ มูลนิธิจะได้จัดการมอบโล่ให้กับริษัททั้ง 5 แห่งนี้เพื่อเป็นการยกย่องต่อไป


            สำหรับคณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย


            1. ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานคณะกรรมการตัดสิน


            2. ศ.ดาโต๊ะ สรี ดร.สัมพันธ์ รัฐแพทย์ กรรมการ


            3. นายธนินทร์ นนนที กรรมการ


            4. รศ. ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กรรมการ


            5. น.ส.ปัทมา จันทรานุกูล กรรมการ


            6. น.ส.นงลักษณ์ จตุเทน กรรมการและเลขานุการที่มา : https://bit.ly/2KXB5ut

แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
Back to Top