การบริหารตลาดนัด-ตลาดสด

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder ความรู้ / การศึกษา / เทคโนโลยี การบริหารตลาดนัด-ตลาดสด

ปัจจุบันมีการเปิดตลาดนัดกว้างขวางขึ้นและผู้คนทุกเพศทุกวัยให้ความสนใจและนิยมไปเดินเที่ยวชม ซึ่งในทุกๆปีแนวโน้มการสร้างตลาดเพิ่มขึ้นที่ดินว่างเปล่าถูกนำมาทำตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดหรือตลาดสด ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักสูตรที่ทางโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ที่จะจัดขึ้นเพราะทางโรงเรียนเล็งเห็นถึงการพัฒนาไปทิศทางที่ดีในอนาคตและเหมาะกับการลงทุนเป็นอย่างมากในปัจจุบันจึงทำให้เกิดสัมมนา ตลาดนัด และตลาดสด ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ โดยหลักสูตรนี้จะมีรายละเอียดดั้งนี้:


วันที่จัดอบรม : วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย


 


รายละเอียดการอบรม • แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ กับการลงทุนพัฒนาตลาดนัด-ตลาดสด
  • แนวคิด และ ประสบการณ์การพัฒนาตลาดนัด-ตลาดสด
  • การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดนัด-ตลาดสด
  • กฎหมายที่ต้องคำนึงในการจัดตั้ง ตลาดนัด-ตลาดสด
  • ทำเลที่เหมาะสมในการพัฒนา ตลาดนัด - ตลาดสด
  • ต้นทุนที่ใช้ในการสร้างตลาด
  • แนวโน้มกำไร และ จุดคุ้มทุนในการทำตลาด
  • การสร้างจุดเด่น - จุดขาย ในตลาดจากประสบการณ์ การบริหาร
  • บริหารตลาดอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
  • ปัญหาที่มักพบในธุรกิจนี้ และ แนวทางแก้ไข


 


ค่าใช้จ่ายการสัมมนา : 6,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%)


ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่https://www.trebs.ac.th/th/1/Market-Bazaar


หากที่มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่: Line ID : @trebs (มี @ ด้วยนะคะ) หรือ โทร 02.295.2294 ต่อ 114


 


Tag: สัมมนาตลาดนัดสัมมนาตลาดสด ,พัฒนาตลาดนัด-ตลาดสดการสร้างตลาด,  บริหารตลาด, การสร้างตลาดนัด-สดการบริหารตลาดนัด-สด

แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
Back to Top