ศึกษากฎหมายสร้างบ้านจัดสรร

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder ความรู้ / การศึกษา / เทคโนโลยี ศึกษากฎหมายสร้างบ้านจัดสรร


หลักสูตรที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้ เกี่ยวกับข้อกำหนดกฎหมาย อาทิเช่น กฎหมายสร้างบ้านจัดสรรขั้นตอนที่จะส่งผลบวก ผลลบ ก่อนส่งมอบ พร้อมปัญหาแนวทาง และขั้นตอนต่าง ๆ พร้อม Update  พ.ร.บ. จัดสรรคที่ดินฉบับใหม่ และการโอนสาธารณูปโภค “เรียนรู้พรบ.จัดสรรที่ดินฉบับเปลี่ยนแปลงแก้ไขล่าสุดที่นักพัฒนาที่ดินต้องรู้”


หลักสูตรการจัดตั้งนิติบุคคล บ้านจัดสรร/อาคารชุด จัดอบรมวันศุกร์ที่ 19 – วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย


 


 


หัวข้ออบรม • การกำหนดอัตราเงินกองกลางกับข้อกำหนดกฎหมาย

 • การคำนวณจำนวนเงินกองทุน

 • นักพัฒนาที่ดินกับสถานะในการทำสัญญาเก็บเงินกองทุนนิติบุคคล

 • การออกเอกสารรับเงินและการเก็บรักษาเงินกองกลาง

 • การบริหารกองทุน

 • กองทุนมีกี่ประเภท

 • การกำหนดอัตราส่วนกลาง / อัตราส่วนกรรมสิทธิ์

 • การตั้งกองทุนนิติบุคคล / การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านจัดสรร

 • การจัดทำงบประมาณในการบริหาร

 • การกำหนดอัตราส่วนกลาง การกำกับและเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

 • ข้อกฎหมายกับการโอนทรัพย์สินเป็นส่วนกลาง

 • ทรัพย์สินใดบ้างที่ควรโอนเป็นทรัพย์ส่วนกลาง ประโยชน์ของการโอนทรัพย์เป็นส่วนกลาง

 • การดูแลรักษาสภาพทรัพย์ก่อนการโอน

 • สาธารณูปโภค-การบริหารสาธารณะกับการโอนทรัพย์เป็นส่วนกลาง

 • ระเบียบข้อกฎหมายด้านงานบริหารงานนิติบุคคลที่นักพัฒนาที่ดินควรรู้

 • พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค มาตรฐานต่าง ๆ

 • การบริหารจัดการ

 • บ้านกับการค้ำประกันโครงสร้าง และการค้ำประกันส่วนประกอบ

 • การบริหารงานนิติบุคคลกับการบริหารหลังการขาย

 • ระบบสาธารณูปโภค

 • นิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้อง ข้อปฏิบัติในการพักอาศัย สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

 • บทกำหนดโทษการต่อเติม ตกแต่ง การใช้ประโยชน์ต่าง ๆ

 • ปัญหาและอุปสรรคกรณีศึกษาการจัดตั้งนิติบุคคลและแนวทางแก้ไข


ค่าลงทะเบียน


ท่าน 12,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%


 


ลงทะเบียน : https://www.trebs.ac.th/th/20/RE142


ติดต่อสอบถาม โทร  : 02.295.2294  Line : @trebs


 


Tag : กฎหมายจัดสรรที่ดิน , กฎหมายสร้างบ้านจัดสรร , กฎหมายนิติบุคคลจดทะเบียนอาคารชุดการจัดตั้งนิติบุคคลนิติบุคคลพรบ. อาคารชุดนิติบุคคลอาคารชุดพรบ. จัดสรรที่ดินการโอนสาธารณูปโภค,  , กฎหมายบ้านจัดสรร

แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
Back to Top