อบรมคอร์สประเมิน โดยโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder ความรู้ / การศึกษา / เทคโนโลยี อบรมคอร์สประเมิน โดยโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

 


 


หลักสูตร AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน  เป็นหลักสูตรแรกของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย การอบรมนี้ใช้ความรู้มาตรฐาน ประเมินค่าทรัพย์สินระดับ สากลจาก Lincoln Institute of Land Policy ผนวกกับประสบการณ์จริงในประเทศไทย ซึ่งผู้สอนได้ดำเนินการสำรวจ และประเมินค่าทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์นับล้านชิ้นทั่วประเทศ หลักสูตรการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ เหมาะสำหรับ ท่านที่สนใจในการลงทุน, นายหน้า, ฝ่ายประเมิน – สินเชื่อ, เจ้าของกิจการ, สถาบันการเงิน และรวมถึงเจ้าของที่ดิน เพราะทุกท่านที่อยู่ในแวดวง ธุรกิจนี้ จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ


จัดอบรม รุ่นที่ รุ่นที่ 138, วันพุธที่ 10 - เสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562เวลา 08:30 - 17:30 น.  ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย


รายละเอียด


ภาคความรู้พื้นฐาน:  • ตลาดอสังหาริมทรัพย์กับการประเมินค่าทรัพย์สินในปัจจุบัน
  ภาพรวมของภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่กระทบต่อ การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ

 • การรังวัดตรวจสอบหาตำแหน่งที่ดิน

 • การอ่าน – เขียนแบบแปลนอาคารเบื้องต้น
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนแบบแปลนอาคารประเภทต่าง ๆ และข้อสังเกตจากวิศวกรที่เชี่ยวชาญการตรวจสอบอาคาร


ภาคทฤษฎี:  • หลักแห่งมูลค่าทรัพย์สินในเชิงสากล
  มูลค่าทรัพย์สินขึ้นอยู่กับอะไร นิยามมูลค่าทรัพย์สิน ว่าด้วยทุน ราคาและมูลค่าตามมาตรฐานสากล หลัก 11 ประการในการกำหนดมูลค่า มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน

 • กระบวนการประเมิน 1: วิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน

 • กระบวนการประเมิน 2: การเปรียบเทียบตลาด

 • กระบวนการประเมิน 3: การแปลงรายได้เป็นมูลค่า

 • กระบวนการประเมิน 4: การทดสอบสมมติฐาน
  หรือ Hypothetical Analysis/residual Approach ใช้พิสูจน์ราคาได้ชัดเจนที่สุดทางหนึ่ง แม้ในกรณีที่ไม่มีการซื้อขาย


ภาคทักษะ:  • เทคนิคชั้นสูง: CAMA-AVM
  หลักการ CAMA กับการประเมินเพื่อเวนคืน Computer-assisted mass appraisal แบบจำลองทางสถิติ เพื่อการประเมินและการเวนคืน มีผลกระทบต่อมูลค่าตรวจสอบอย่างไร

 • แนวทางการวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์
  วัฏจักรอสังหาริมทรัพย์คืออะไรจะให้ความสำคัญกับตลาดรวมตลาดเฉพาะพื้นที่เฉพาะส่วนและทรัพย์สินของเราอย่างไร

 • กรณีตัวอย่างภาคพิสดาร จากการประเมินจริง

 • การเขียน – การอ่านรายงานประเมินค่าทรัพย์สิน


ภาคปฏิบัติ:  • การทดลองประเมินจริงภาคสนาม

 • เสนอรายงานผลการทดลองประเมินจริงภาคสนาม


ลงทะเบียน : https://www.trebs.ac.th/th/17/AP100


Tag: ราคาประเมินที่ดิน , ราคาประเมิน , ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ , วิธีการตรวจสอบโฉนดที่ดิน ,โฉนดที่ดินราคาที่ดิน , อสังหาริมทรัพย์ , ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน , รังวัดที่ดิน , เช็คราคาประเมินที่ดิน , วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด , ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์, เรียนประเมิน


 

แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
Back to Top