สรุปตารางอบรม สัมมนาฟรี เดือน พฤษภาคม 2562

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder ความรู้ / การศึกษา / เทคโนโลยี สรุปตารางอบรม สัมมนาฟรี เดือน พฤษภาคม 2562


 


รวบรวมอบรมงานสัมมนา หลักสูตร/คอร์สอบรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร In-House Training และนอกองค์กรที่ครอบคลุมทุกหลักสูตร อาทิ หลักสูตรโรงแรมขนาดเล็ก บูติค และ โฮสเทล, การประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้, การเงินโครงการอสังหาฯ Cash Flowเทคนิคขายอสังหาฯ Super Sale , การลงทุนอพาร์ทเม้นท์  และจัดงาน สัมมนาดูการทำธุรกิจไม้ขุดล้อมขาย, สัมมนาเจาะลึกตลาดนัด-ตลาดสด,  คอร์สอบรมที่จัดขึ้นทั้งหมดนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นนักพัฒนาอสังหาฯและบริหารได้จริง สามารถนำกลยุทธ์และความรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดความสำเร็จในธุรกิจ ทั้งหมดนี้จัดโดยโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย 


ตารางสัมมนา – อบรม


 


หลักสูตร เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค และ โฮสเทล


เวลา-สถานที่ : วันศุกร์ที่ 7 - วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย


รายละเอียด : โรงแรมขนาดเล็ก (โฮสเทล) กำลังเป็นเทรนด์ธุรกิจที่พักแนวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม จากนักลงทุน รวมไปถึงนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศที่หันมาใช้บริการพักตาม โฮสเทล เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการทำธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในปัจจุบันนี้มีคู่แข่งมาก นักลงทุนจึงจำเป็นต้องมีความรู้ด้านการบริหารโรงแรมและต้องมีกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงแรมที่ดีเพื่อให้ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การเลือกทำเล จุดคุ้มทุน ผลตอบแทน ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรงแรม รวมถึงการดีไซด์ออกแบบ


คลิกเพิ่ม  : https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=24


 


 


หลักสูตรเจาะลึก การประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้
 เวลา – สถานที่  : วันเสาร์ที่ 11 - อาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562
เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
รายละเอียด : หลักสูตรอบรมที่ศึกษาขบวนการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินจากความสามารถในการสร้างรายได้ของโครงการนี้ช่วยผู้ประกอบการ สถาบันการเงิน และเจ้าของทรัพย์สินได้ทราบมูลค่าที่แท้จริงของโครงการ ทั้งนี้สามารถคำนวณได้ทั้งโครงการที่กำลัง วางแผนหรือโครงการที่ดำเนินอยู่แล้วก็ตาม โดยมูลค่าที่คำนวณได้นี้สามารถนำไปกำหนดการลงทุน ร่วมทุน ปล่อยสินเชื่อได้อย่างชัดเจนทฤษฎี หลักการ ขั้นตอนวิธีการรายได้: Direct Capitalization/Discounted Cash Flow การตั้งสมมติฐานรายได้-รายจ่าย อัตราการเติบโตของรายได้รายจ่าย อัตราว่างสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ การหา Capitalization Rate/Discount Rate การทำ Cash Flow Projection การหา Terminal Value ฯลฯ


คลิกเพิ่ม : https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=18


 


 


สัมมนาเคล็ดไม่ลับ การทำธุรกิจไม้ขุดล้อมขาย”.


 เวลา – สถานที่  : วันอังคารที่ 14 - วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 


รายละเอียด : การทำธุรกิจไม้ขุดล้อมขาย เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินว่างเปล่าซึ่งในปัจจุบันธุรกิจไม้ขุดล้อมมีความเฟื่องฟูเพิ่มขึ้นมาก การปลูกต้นไม้จึงกลายเป็นธุรกิจ และต้นไม้ต่างๆมีมูลค่าที่ชัดเจนมากขึ้น ทางฝ่ายฝึกอบรมจึงเล็งเห็นความสำคัญและจัดสัมมนาเคล็ดไม่ลับ “การทำธุรกิจไม้ขุดล้อมขาย” ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจ


คลิกเพิ่ม : https://www.thaiappraisal.org/thai/seminars/seminar_mailom.php


 


 


สัมมนาเจาะลึก: ตลาดนัด และตลาดสด ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ


เวลา – สถานที่  :วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย


รายละเอียด : ปัจจุบันมีการเปิดตลาดนัดกว้างขวางขึ้นและผู้คนทุกเพศทุกวัยให้ความสนใจและนิยมไปเดินเที่ยวชม ซึ่งในทุกๆปีแนวโน้มการสร้างตลาดเพิ่มขึ้นที่ดินว่างเปล่าถูกนำมาทำตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดหรือตลาดสด ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักสูตรที่ทางโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ที่จะจัดขึ้นเพราะทางโรงเรียนเล็งเห็นถึงการพัฒนาไปทิศทางที่ดีในอนาคตและเหมาะกับการลงทุนเป็นอย่างมากในปัจจุบันจึงทำให้เกิดหลักสูตร : ตลาดนัด และตลาดสด ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ


คลิกเพิ่ม : https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=1


 


 


หลักสูตร ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาฯ Cash Flow


เวลา - สถานที่ : วันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย


รายละเอียด : หลักสูตร ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาฯ Cash Flow ( Project Feasibility Study)  นี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถพิจารณาความเหมาะสม ความสามารถทางการเงินในการพัฒนาโครงการ อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นความจำเป็นพื้นฐานที่ผู้ประกอบการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ และผู้เกี่ยวข้องควรสามารถคำนวณได้เองใน เบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อทราบมูลค่าที่แท้จริงของโครงการ และศึกษากฎความสามารถสร้างรายได้ของทรัพย์สินเป็นมูลค่าของทรัพย์สิน เพื่อกำหนดมูลค่าที่ควรซื้อของที่ดิน หรือโครงการดังกล่าว การอบรมเป็นการฝึกปฏิบัติจริงด้วยกรณีศึกษาจากตัวอย่างหลากหลายประเภท อสังหาริมทรัพย์ การกำหนดค่า I R IRR NPV และฝึกลงข้อมูลใน Program Cash Flow บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการศึกษาปัจจัยสำคัญ ทางการเงินที่เป็นผลต่อมูลค่าที่แตกต่าง ของโครงการแต่ละประเภท


คลิกเพิ่ม : https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=3


 


 


เสวนาฟรี ลงทุนซื้อบ้าน/คอนโดเก่ามาปรับปรุงขายดีไหม (สมาชิกฟรี)


เวลา - สถานที่ :  วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 - 17:15 น. ณ อาคาร @area ซ.นนทรี5 แขวงช่องนนทรี เขตยานาวา 


รายละเอียด : อสังหาริมทรัพย์เป็นหนึ่งช่องทางการลงทุนสำคัญที่นักลงทุน นักธุรกิจ มักจะไม่พลาดโอกาสนี้ ทั้งยังเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิต ซึ่งการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นสามารถทำได้หลายรูปแบบ อาทิ เช่น การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่า หรือ การซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์สิน เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพจะมีมูลค่าเติบโตขึ้นตามวัฏจักร อย่างไรก็ตาม นอกจากจะพิจารณาลงทุนอสังหาริมทรัพย์ จากศักยภาพของทำเล ยังควรพิจารณาอสังหาริมทรัพย์จากความงดงามและFunctionการใช้งานด้วย เนื่องจากส่งผลต่อวิถีชีวิต(Life Style) ของผู้อยู่อาศัยจึงมีหนึ่งช่องทางการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจอีกช่องทางหนึ่ง คือ การซื้อบ้านหรือคอนโดเก่ามาปรับปรุงขาย เป็นการใส่ตะกร้าล้างน้ำธุรกิจนี้ในปัจจุบันเป็นอย่างไร น่าลงทุนไหม และ ต้องพิจารณาการลงทุนอย่างไรบ้าง มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมผู้ซื้อบ้าน และ สมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ(FIABCI-THAI) จึงจัดกิจกรรมเสวนาครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจลงทุน หรือ สนใจปรับปรุง Renovate อสังหาริมทรัพย์ และ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการลงทุน หรือ ซื้อ ขายอสังหาริมทรัพย์อย่างรอบรู้  


คลิกเพิ่ม : https://www.thaiappraisal.org/thai/monthly/monthly.php?event=1


 


 


หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


เวลา-สถานที่ :  วันจันทร์ที่ 27 - วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย


รายละเอียด :  หลักสูตรนี้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจกำหนดสถานะเป็นบุคคลธรรมดา-นิติบุคคล ที่ส่งผลต่อภาษี และการเลือกวิธีการรับรู้รายได้และประเภทภาษีที่ต้องชำระที่แตกต่าง เพื่อให้รู้จุดพึงระวังในการวางแผนภาษีอสังหาฯเพราะการจัดทำบัญชีมีความแตกต่างกับธุรกิจประเภทอื่น


คลิกเพิ่ม : https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=32


 


 


อบรม Super Sale หลักสูตรเทคนิคขายอสังหาฯ


เวลา – สถานที่ : วันที่ 27-28  พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย


รายละเอียด :   เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของนักขายมืออาชีพ ในวงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเพิ่มทักษะการขาย การวิเคราะห์ความต้องการแท้จริงของลูกค้า และเรียนรู้ข้อควรระวังในการขายที่นักขายมักมองข้าม การสื่อสาร และ เจรจาต่อรอง  เพื่อเพิ่มอัตราการขาย สามารถตอบโจทย์ลูกค้าและปิดการขายได้เข้าเป้ายิ่งขึ้น ผู้ผ่านหลักสูตร สามารถสมัครสอบคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การณ์มหาชน) เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานนักขาย เป็นคุณวุฒิติดตัวท่าน สามารถต่อยอด อาชีพนักขาย หรือ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ได้เป็นอย่างดี


คลิกเพิ่ม :  https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=34


 


 


หลักสูตร วิเคราะห์การลงทุนอพาร์ทเม้นท์


เวลา – สถานที่ : วันที่  31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562  เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย


รายละเอียด : ช่องทางในการลงทุนอพาร์ทเมนท์ เป็นอีก 1 อสังหาริมทรัพย์ที่น่าลงทุนเพราะใช้ ทุนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับ อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ หลักสูตร RE163 วิเคราะห์การลงทุนอพาร์ทเม้นท์ จะทำได้ทราบถึง สถานการณ์ปัจจุบันของตลาดอพาร์ทเม้นท์, การเลือกทำเลที่ตั้งที่น่าลงทุน, อัตราผลตอบแทนของธุรกิจอพาร์ทเม้นท์, ปัจจัยที่ทางสถาบันการใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ และวิธีการเสียภาษีอพาร์ทเม้นท์ ทำยังไงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด


คลิกเพิ่ม :  https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=22


 


ที่มา : https://www.trebs.ac.th/th/news_detail.php?nid=115


 


 


Tag : อบรมสัมมนาฟรี 2562 ,งานสัมมนาฟรี 2562 ,เสวนาฟรีงานเสวนาฟรีโรงแรมขนาดเล็ก ,การพัฒนาโรงแรม ,อบรมอสังหาฯภาษีอสังหาฯ , บัญชีอสังหาฯ ,การเงินอสังหาฯ,ลงทุนอพาร์ทเม้นท์ , ไม้ขุดล้อม ขาย , ลงทุนซื้อบ้าน

แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
Back to Top