สมาคมผู้ซื้อบ้านเริ่มลุยแล้ว

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder ข่าว / กีฬา / การเมือง สมาคมผู้ซื้อบ้านเริ่มลุยแล้ว

 

  
ในวันนี้สมาคมผู้ซื้อบ้านมีคณะกรรมการชุดใหม่แล้ว ดร.โสภณ ยังเป็นนายกฯ อีกสมัย แต่ตั้งใจจะเปลี่ยนในสมัยหน้าเพื่อให้ทุกท่านที่คิดทำเพื่อผู้ซื้อบ้านได้มามีส่วนร่วม


            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้จัดประชุมสมาคมผู้ซื้อบ้านในฐานะนายกสมาคม ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ สำนักงานใหญ่ของศูนย์ข้อมูลฯ โดยในครั้งนี้ได้คณะกรรมการชุดใหม่ของสมาคมแล้ว ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ที่สนใจทำประโยชน์เพื่อผู้ซื้อบ้านเป็นสำคัญ


            "บ้าน" ในที่นี้ หมายรวมถึงผู้ซื้อบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว ห้องชุดและที่ดินจัดสรรเพื่อการอยู่อาศัย หรือที่อยู่อาศัยประเภทอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน สังคมและประเทศชาติโดยรวม สำหรับวัตถุประสงค์ในรายละเอียดของสมาคมนี้ได้แก่


            1. เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของผู้จะซื้อบ้าน ผู้กำลังซื้อบ้านและผู้ที่ซื้อบ้านไปแล้ว


            2. เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนให้สามารถ "ซื้อบ้านอย่างรอบรู้"


            3. เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ซื้อบ้าน


            4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคม


            5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ซื้อบ้านและผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย


            ดร.โสภณ กล่าวว่า แม้สมาคมนี้จะรักษาประโยชน์ที่ชอบธรรมของผู้ซื้อบ้าน แต่ไม่ได้มีความมุ่งหวังที่จะสร้างการเผชิญหน้ากับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ดี มีธรรมาภิบาลทั้งหลาย แต่มุ่งสร้างความเข้าใจระหว่างกัน เพื่อจะได้สร้างสรรค์สังคมและที่อยู่อาศัยของประชาชนไปร่วมกัน ดร.โสภณ ยังเคยไปพบปะกับผู้บริหารสมาคมผู้ซื้อบ้านมาเลเซีย และเห็นว่าการมีสมาคมประเภทนี้เป็นสิ่งที่ดีต่อสังคม โปรดดูรายละเอียดได้ที่


            ท่านผู้ใดสนใจสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ คุณนงลักษณ์ โทร.02.295.3905 Email: thaihome.buyers@gmail.com หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.thaihomebuyers.org และติดตามความเคลื่อนไหวผ่าน FB ได้ที่ www.facebook.com/Thai.Home.Buyers


  


ที่มา : https://bit.ly/2AENUFF


แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
Back to Top