อบรม สัมมนาฟรี หลักสูตรการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เดือน มกราคม 2562

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder ความรู้ / การศึกษา / เทคโนโลยี อบรม สัมมนาฟรี หลักสูตรการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เดือน มกราคม 2562


รวบรวมอบรมงานสัมมนา หลักสูตร/คอร์สอบรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร In-House Training และนอกองค์กรที่ครอบคลุมทุกหลักสูตร อาทิ ภาษีและบัญชีอสังหาฯ , การลงทุนโรงแรมขนาดเล็กบูติคและ โฮสเทล รวมไปถึงสัมมนาทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยอีกทั้งยังจัดเสวนาฟรีประจำเดือนในทุกๆเดือนจะมีการจัดเสวนาฟรีเกิดขึ้นโดยเดือนนี้จัดขึ้น 2 งานเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนาฟรีซึ่งหัวข้อเสวนาคือมาตรฐานประเมินค่าฯ Cap Rate ค่าก่อสร้าง ต้นไม้มีค่าและนโยบายที่อยู่อาศัยของรัฐบาลในอนาคต ทุกๆหลักสูตรและสัมมนาที่จัดขึ้นทางเรามุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นนักพัฒนาอสังหาฯและบริหารได้จริง จัดโดยโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย


 


 


ตารางสัมมนา – อบรม


 


หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


เวลา-สถานที่ :  วันพุธที่ 16 - วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย


รายละเอียด :  หลักสูตรนี้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจกำหนดสถานะเป็นบุคคลธรรมดา-นิติบุคคล ที่ส่งผลต่อภาษี และการเลือกวิธีการรับรู้รายได้และประเภทภาษีที่ต้องชำระที่แตกต่าง เพื่อให้รู้จุดพึงระวังในการวางแผนภาษีอสังหาฯเพราะการจัดทำบัญชีมีความแตกต่างกับธุรกิจประเภทอื่น


คลิกเพิ่ม https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=32


 


 


งานเสวนาฟรี เรื่อง มาตรฐานประเมินค่าฯ Cap Rate ค่าก่อสร้าง ต้นไม้มีค่า


เวลา-สถานที่ : วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 12:30-17:00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย


รายละเอียด : มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดทำสรุปอัตราผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ และสรุปราคาค่าก่อสร้างอาคารใหม่ปี พ.ศ.2561 เสร็จแล้วจะได้นำเสนอโดยการจัดการเสวนาครั้งนี้ พร้อมด้วยการนำเสนอการประเมินมูลค่าต้นไม้ และ ทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน นักลงทุน นักพัฒนาที่ดิน สถาบันการเงิน และผู้สนใจทั่วไปเพื่อนำไปใช้ประโยชน์


คลิกเพิ่ม : https://www.thaiappraisal.org/thai/monthly/monthly.php


 


สัมมนา ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย VS เศรษฐกิจปี 62


เวลา-สถานที่ :  วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 08:45 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย


รายละเอียด : พบการเจาะลึก Demand & Supply โดยผลการสำรวจภาคสนามของ Agency for Real Estate Affairs (AREA) ศูนย์วิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ทำการสำรวจข้อมูลภาคสนามถึงโครงการทุกโครงการอย่างต่อเนื่องทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Metropolitan Region หรือ BMR) รวม 9 จังหวัด
 AREA ติดตามการเคลื่อนไหวการขายของโครงการฯ อย่างใกล้ชิดมายาวนานกว่า 24 ปี จึงสามารถชี้นำและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนงานอสังหาฯ ได้อย่างแท้จริง


คลิกเพิ่ม : https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=15


 


 


หลักสูตร เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค และ โฮสเทล


เวลา-สถานที่ : วันศุกร์ที่ 25 - วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย


รายละเอียด : โรงแรมขนาดเล็ก (โฮสเทล) กำลังเป็นเทรนด์ธุรกิจที่พักแนวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม จากนักลงทุน รวมไปถึงนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศที่หันมาใช้บริการพักตาม โฮสเทล เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการทำธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในปัจจุบันนี้มีคู่แข่งมาก นักลงทุนจึงจำเป็นต้องมีความรู้ด้านการบริหารโรงแรมและต้องมีกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงแรมที่ดีเพื่อให้ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การเลือกทำเล จุดคุ้มทุน ผลตอบแทน ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรงแรม รวมถึงการดีไซด์ออกแบบ


คลิกเพิ่ม  : https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=24


 


 


เสวนาฟรี นโยบายที่อยู่อาศัยของรัฐบาลในอนาคต


เวลา-สถานที่ : วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13:00-17:30 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย


รายละเอียด : การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2562 พรรคการเมืองต่างๆ จะมีนโยบายที่ส่งเสริม การพัฒนาตลาดที่อยู่อาศัย ตลาดอสังหาริมทรัพย์ และ การพัฒนาเมืองอย่างไรในอนาคต


มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดงานเสวนาวิชาการประจำปีและรายเดือนครั้งที่ 198 เรื่อง เสวนาฟรี นโยบายที่อยู่อาศัยของรัฐบาลในอนาคต เพื่อเป็นการรณรงค์การสร้างสรรค์นโยบายที่ดีสำหรับประชาชนและประเทศชาติ เพื่อหวังว่าจะเป็นประโยชน์ผู้ประกอบการ สถาบันการเงินที่อำนวยสินเชื่อ ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ และที่สำคัญประชาชนผู้บริโภคจะได้ประโยชน์โดยตรง


คลิกเพิ่ม : https://www.thaiappraisal.org/thai/monthly/monthly.php?event=3


 


 


Tag : อบรมสัมมนาฟรี 2562 ,งานสัมมนาฟรี 2562 ,เสวนาฟรีงานเสวนาฟรีโรงแรมขนาดเล็ก ,การพัฒนาโรงแรม ,อบรมภาษีอสังหาฯ , บัญชีอสังหาฯ ,ทิศทางที่อยู่อาศัยทิศทางตลาดเศรษฐกิจปี 62 , สัมมนาอสังหาริมทรัพย์


 


ที่มาบทความ :  https://www.trebs.ac.th/th/news_detail.php?nid=107

แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
Back to Top