Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /home/fwdder/fwdder.com/htdocs/topic.php on line 774
ขอเชิญเป็นกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน Fwdder.com

ขอเชิญเป็นกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder ข่าว / กีฬา / การเมือง ขอเชิญเป็นกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน

    ท่านที่สนใจช่วยเหลือประชาชนผู้ซื้อบ้าน โปรดสละเวลามาเป็นกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้านด่วน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์การซื้อบ้านอย่างรอบรู้


            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะนายกก่อตั้งสมาคมผู้ซื้อบ้าน ขอเรียนว่า วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสมาคมชุดแรกกำลังจะหมดลงในเร็ววันนี้ จึงขอเชิญท่านผู้สนใจสมัครเป็นกรรมการด่วน ขอเป็นผู้ปรารถนาดีต่อประชาชนผู้ซื้อบ้านและเพียงสละเวลาประชุมสองเดือนครั้ง มีเลี้ยงอาหารกลางวัน แต่ไม่มีเบี้ยประชุม


            ในประเทศไทยมีสมาคมผู้ขายบ้านหลายสมาคม แต่เพิ่งมีสมาคมผู้ซื้อบ้าน สมาคมนี้ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อเผชิญหน้ากับผู้ขายบ้าน แต่ร่วมกันสร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาบ้านและที่อยู่อาศัยแบบอื่นๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อความเข้าใจอันดีร่วมกันระหว่างผู้สร้าง ผู้ขายและผู้ซื้อบ้าน แต่ในกรณีที่ผู้ซื้อบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อบ้าน สมาคมก็ยินดีที่จะให้การช่วยเหลือผู้ซื้อบ้านเช่นกัน


            สำหรับวัตถุประสงค์ในรายละเอียดของสมาคมนี้ได้แก่


1. เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของผู้จะซื้อบ้าน ผู้กำลังซื้อบ้านและผู้ที่ซื้อบ้านไปแล้ว


           2. เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนให้สามารถ "ซื้อบ้านอย่างรอบรู้"


           3. เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ซื้อบ้าน


           4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคม


           5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ซื้อบ้านและผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย


            โปรดดูเว็บไซต์ของสมาคมได้ที่ www.thaihomebuyers.org หรือโปรดกด "ถูกใจ" FB Page: www.facebook.com/Thai.Home.Buyers/


            ท่านที่สนใจที่จะเป็นกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน โปรดติดต่อ คุณนงลักษณ์ จตุเทน โทร. 02.295.3905 ต่อ 109 (ในเวลาราชการ) หรือ Email: nonglak@area.co.th ทั้งนี้ภายในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 


ที่มา : https://bit.ly/2Alq2pO

แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
Back to Top