อย่ายุบ อบต.

โพสต์ รูปและวีดีโอ

              อบต. เป็นสัญลักษณ์ของระบอบประชาธิปไตย แสดงถึงอำนาจของประชาชน ไม่ควรยุบอย่างเด็ดขาด เมืองหลายแห่งในสหรัฐอเมริกายังอยู่ได้ แสดงให้เห็นว่าความอยู่รอดขึ้นอยู่ระบบการจัดการ
              เมื่อเร็ว ๆ มีข่าวว่า ทางราชการจะยกเลิก อบต.ประมาณ 7,000 แห่ง โดยรวมกันเป็นเทศบาลแทน ซึ่งอาจทำให้จำนวนเทศบาลเพิ่มขึ้นอีกนับพันแห่ง แต่ทำให้จำนวน อบต.หายไปหลายพันแห่ง ทำให้จำนวนรวมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงไปหลายพันแห่ง ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เห็นว่าการนี้เท่ากับการริดรอนอำนาจการปกครองตนเองของประชาชน
              การที่มีความพยายามในการยุบ อบต.นั้น ส่วนหนึ่งอ้างว่าเพราะมีรายได้และทรัพยากรจำกัด จึงทำให้ยุบรวมเพื่อความมีประสิทธิภาพ แต่โดยที่ขนาดขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะใหญ่ขึ้น ยิ่งจะทำให้การปกครองท้องถิ่นมีประสิทธิภาพลดลงอีกต่างหาก เป็นผลเสียต่อประชาชนโดยรวม ดังนั้นจึงไม่ควรยกเลิกเพราะจะทำให้ประชาชนขาดโอกาสในการปกครองตนเอง
              แนวทางการแก้ไขก็คือ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีฐานกว้างขึ้น จากผู้มีทรัพย์เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งแทนที่จะเก็บตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ก็ควรให้จัดเก็บโดยไม่มีข้อยกเว้น เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของทรัพย์สินในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หากได้ดำเนินการตามนี้ก็จะทำให้ท้องถิ่นมีทรัพยากรเพียงพอในการบริหาร ไม่จำเป็นต้องการมีการยุบรวมอีกต่อไป นอกจากนั้นยังอาจขยายฐานการจัดเก็บภาษีมรดกเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในท้องถิ่น ก็จะยิ่งทำให้ท้องถิ่นมีทรัพยากรทางการเงินเพิ่มขึ้น
              ดังเช่นในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศในยุโรปอื่น ๆ บางเมือง (city) มีขนาดประชากรน้อยกว่า 1,000 คน ก็ยังมีเป็นจำนวนมาก ยังสามารถที่จะดำรงอยู่ได้และสามารถบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีทรัพยากรทางการเงินมาสนับสนุนอย่างเพียงพอ รัฐบาลจึงควรคง อบต.ไว้ เพื่อตอบสนองความต้องในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด
              อย่ายุบ อบต.เลย เพราะเท่ากับเป็นการริดกิ่งประชาธิปไตย
ที่มา: http://www.area.co.th/thai/area_announce/area_press.php?strquey=press_announcement1864.htm

Credit by : www.area.co.th

แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
Nukrob  บอกว่า:

ความจริงกะฟามฝัน...มันต่างกันลิบลับ ตื้นๆๆ

Post at: วันที่ 14 มี.ค 2560 เวลา 11:45:34
Back to Top