บรรยากาศ การประมูล 4G

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder ข่าว / กีฬา / การเมือง บรรยากาศ การประมูล 4G

10.32 น. ผลการประมูลรอบแรก รวมเป็นเงิน 33,416 ล้านบาท

ประมูล4จี, 4G, พิชญ์ โพธารามิก

  • Lot 1. ใบอนุญาตคลื่นความถี่ที่ 1 มีผู้ยื่นราคา 1 ราย
  • Lot 2. มีผู้ยื่นราคาใบอนุญาตที่ 2 3 ราย ซึ่ง lot. 2. ต้องมีการสุ่มหาผู้ชนะชั่วคราว เนื่องจาก เคาะราคาชนกัน 3 ราย ทั้งนี้รวมเป็นเงิน 33,416 ล้านบาท

หมายเหตุ : รอบถัดไป ผู้ชนะชั่วคราวสามารถเลือกดำเนินการได้ 2 อย่างคือ จะใส่ราคาเพิ่ม หรือจะไม่เสนอราคาก็ได้ ซึ่งจะไม่เสียสิทธิ์ในการไม่เสนอราคา (ตลอดการประมูลแต่ละรายจะมีสิทธิ์ไม่เสนอราคาได้ 3 ครั้ง)

10.05 น. การประมูลคลื่นความถี่ 4G ได้เริ่มขึ้นแล้ว

โดยการประมูลรอบแรกผู้เข้าร่วมประมูลทุกราย จะต้องเสนอราคาในชุดคลื่นความถี่ชุดใดชุดหนึ่งที่ราคา 16,708 ล้านบาท จากนั้นหากเสนอราคาจะต้องเสนอราคาครั้งละ 5% ของราคาขั้นต่ำ 15,912 ล้านบาท คิดเป็นเงินที่เพิ่มขึ้นครั้งละ 796 ล้านบาท รวมเป็นเงินที่เพิ่มขึ้นครั้งละ 19,890 ล้านบาท

การเสนอราคาจะปรับเป็นเสนอราคาครั้งละ 2.5% ของราคาขั้นต่ำ 15,912 ล้านบาท คิดเป็นเงินที่เพิ่มขึ้นครั้งละ 398 ล้านบาท จากนั้นโปรแกรมในการประมูลจะประมวลผล และจะประกาศผลประมูลของรอบนั้นๆ ภายในเวลา 5 นาที ก่อนการประมูลรอบต่อไปจะเริ่มขึ้น

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประมูลมีสิทธิไม่เสนอราคา (Waiver) ได้ 3 ครั้ง ตลอดระยะการประมูลโดยสามารถใช้สิทธิได้ 2 วิธี คือ 1. แจ้งใช้สิทธิ และ 2. ไม่เสนอราคาตามระยะเวลาที่กำหนด

09.00 น. พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี เป็นประธานเปิดการประมูล 4 G. คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz.

คณะกรรมการ กสทช. และ ผู้เข้าร่วมประมูลทั้ง 4 ราย ร่วมพิธีเปิดการประมูล 4 G. คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz. โดยมี พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี เป็นประธานเปิดงาน

 

อ่านเพิ่มเติมที่ news.mthai.com 

แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
Back to Top