สถิติไข้เลือดออกในไทย

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder อุบัติเหตุ / เตือนภัย สถิติไข้เลือดออกในไทย
สถิติไข้เลือดออกในไทย

สถิติไข้เลือดออกในไทย

สถิติปี 2557


สถิติไข้เลือดออกในไทย

จากสถิติจะเห็นได้ว่าระบาดมากที่สุดในปี 2556 และลดลงในปี 2557 แต่ปี 2558 ตัวเลขก็กลับมาสูงเกือบเท่าปี 2556

และประเทศไทยเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือฟิลิปปินส์ที่มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุด และมีอัตตราการตายเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน

ณ.ปัจจุบันมีรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกกว่า 100,000 ราย ซึีงสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557  3 เท่าตัว และในปีนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 120 คน

 

 

อาการไข้เลือดออก

      โรคไข้เลือดออก ทำให้เสียชีวิตได้ หากละเลยต่อการรักษา ส่วนอาการของไข้เลือดออก ได้แก่ ไข้สูงลอยเกิน 2 วัน(ไข้จะสูงเกิน 38.5 องศา

เซลเซียส) เบื่ออาหาร อาเจียน กินยาแล้วไข้ไม่ลดลงภายใน 1-2 วัน ถ้ามีอาการใดอาการหนึ่งให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาให้

ทันท่วงที  ที่สำคัญโรคไข้เลือดออก ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มียารักษาเฉพาะ เมื่อป่วยแล้วแพทย์จะรักษาตามอาการ  ซึ่งช่วงที่อันตรายของโรค คือ

ช่วงที่ไข้ลดลง เนื่องจากเป็นช่วงที่เข้าสู่ระยะช็อก ซึ่งหากรักษาไม่ทันจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ และพบว่าผู้ป่วยที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เนื่องมาจากมาพบ

แพทย์ช้าเกินไปในช่วงที่ไข้ลดแล้วช็อกนั่นเอง เพราะฉะนั้น เมื่อป่วยเป็นไข้สูงเกิน 2 วัน อย่านิ่งนอนใจรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว หากมีข้อสงสัยประชาชน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
Back to Top