~~~ดอกไม้ ต้นไม้เรืองแสง ~~~

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder ~~~ดอกไม้ ต้นไม้เรืองแสง ~~~
tag:ดอกไม้ ,ต้นไม้,เรืองแสง
 
 
 
ดอกไม้ ต้นไม้เรืองแสง
 
 
 


ต้นไม้ ดอกไม้ชนิดนี้ในยามเวลากลางวันก็ดูไม่มีอะไรผิดแผกแตกต่างไปจากปกติธรรมดา แต่พอตกเข้าย่ำค่ำคืนในที่ไร้แสงแล้ว ต้นไม้ ดอกไม้เหล่านี้ก็จะเปล่งแสงออกมารอบตัว ดูแลแปลกตาไปอีกแบบ
มันเป็นไปได้อย่างไร ? ใช้สารเรืองแสงฉีดพ่นเคลือบไว้หรือ เปล่าเลย ไม่ใช่อย่างแน่นอน
แล้วมันเป็นพืช GMO หรือ? หรือว่า เป็นพืชพันธุ์ใหม่ หรือพืชเอเลี่ยน ?
เปล่า ไม่ใช่ทั้งสิ้น แต่เป็นการพ่นสารชนิดหนึ่งให้กับส่วนของพืช อย่างเช่นดอกตูมที่ยังไม่บาน หรือใบ เมื่อเวลาผ่านล่วงไป 5 – 10 วัน เมื่อดอกเริ่มบานก็จะเปล่งแสงออกมาได้โดยตัวของมันเองในยามค่ำคืน หรือในที่มืดไม่มีแสง ดูแปลกตาไปอีกแบบ
 
 
ต้นไม้เรืองแสง


 


ต้นไม้เรืองแสง

เมื่อความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าบนโลกเพิ่มสูงขึ้น เทคโนโลยีชีวภาพสามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าตามท้องถนนได้ โดยการสร้างต้นไม้เรืองแสงที่จะช่วยให้ความสว่างแก่ท้องถนนในยามค่ำคืน ด้วยเทคโนโลยี การตัดต่อพัธุกรรม ในโลกอนาคตอาจมีการพัฒนาต้นกาฝากเรืองแสงที่จะสามารถนำไปเกาะติดกับต้นไม้ในบริเวณที่ต้องการแสงสว่างได้ ซึ่งทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้เร็วกว่าการปลูกต้นไม้เรืองแสงทั้งต้น แรงจูงใจในการเสนองานนี้

เนื่องจากพลังงานที่ได้จากไฟฟ้าต้องใช้ต้นทุนในการผลิตสูง หากมีการคิดค้นสิ่งที่สามารถให้ความสว่างจากธรรมชาติทดแทนการใช้กระแสไฟฟ้า อีกทั้งแสงสว่างจากธรรมชาตินั้นเป็นพลังงานบริสุทธิ์ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพมีการพัฒนาไปมาก  ส่วนหนึ่งการค้นคว้าวิจัยจนสามารถนำยีนที่ทำให้สิ่งมีชีวิตเรืองแสงถ่ายลงในต้นพืช ทำให้ต้นพืชเหล่านั้นสามารถเรืองแสงได้

สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีการถ่ายยีนจากแมงกะพรุนลงในมันฝรั่ง ทำให้เมื่อฝรั่งต้องการน้ำ มันฝรั่งนั้นก็จะแสดงออกโดยการเรืองแสง อย่างในบริษัทในประเทศไต้หวัน  ได้ทำการถ่ายยีนเรืองแสงจากแมงกระพรุน ลงในปลาม้าลาย ทำให้ปลาม้าลายที่เลี้ยงไว้ในตู้ปลานันสามารถเรืองแสงสีเขียวอมเหลืองออกมาได้
 ตามท้องถนนในต่างจังหวัดนั้น ไม่ค่อยมีแสงไฟในการส่องทางรถยนต์ ทำให้เส้นทางจราจรนั้นมืด และเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่

ดังนั้นเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยและลดพลังงานในการใช้ไฟฟ้า อาจจะนำเชื้อไปใช้งานบริเวณต้นไม้ข้างทางตามถนน ให้เกิดการเรืองแสงในที่มืด พอที่จะเห็นเส้นทางถนนได้ดีกว่าเดิม หรืออาจมีการนำเชื้อตัวนี้ ใส่ลงต้นไม้ในสวนสาธารณะให้มีการเรืองแสง เพื่อความสวยงาม หรือทำเป็นของตกแต่งบ้านสไตล์ที่แตกต่างได้อีกด้วย

ข้อมูล ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.

แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
Back to Top