"140 ล้าน การ์ตูนพระพุทธเจ้า 2550 มาช่วยกันดูหน่อยนะ ภูมิใจฝีมือคนไทย...

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder "140 ล้าน การ์ตูนพระพุทธเจ้า 2550 มาช่วยกันดูหน่อยนะ ภูมิใจฝีมือคนไทย...
tag:ธรรมมะ,การ์ตูน
 
 
'140 ล้าน พระพุทธเจ้า 2550 งานครั้งนี้เรียกว่าเป็นการพลีชีพก็ได้ ..' แทนคุณ จิตต์อิสร .
 
 
 
โครงการธรรมการ์ตูน 80 พรรษามหาราช

+++วัตถุประสงค์ของโครงการ
• เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชวโรกาสที่จะทรงมี พระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐
• เพื่อเผยแพร่พระประวัติของพระพุทธเจ้า
• เพื่อผลิตสื่อการสอน การเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่ทันสมัย และเข้าถึงคนทุกกลุ่ม ให้กับวัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย ห้องสมุดทั่วประเทศ
• เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา และยกระดับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในเมืองไทย ให้ก้าวไกลไปสู่ระดับสากล ด้วยภาพยนตร์ การ์ตูน Animation ฝีมือคนไทยซึ่งมีเทคโนโลยีการสร้างภาพแบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติ

+++ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
• จะได้ภาพยนตร์การ์ตูนประวัติพระพุทธเจ้า Animation ฝีมือคนไทย ถวายเป็นพุทธบูชาและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
• จะได้สื่อการสอนและการเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่ทันสมัยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ได้ทั้งในประเทศและนานาชาติถึง ๕ ภาษา
• จะได้ทำให้ฝีมือคนไทยก้าวไกลสู่ระดับสากล อันจะเป็นประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของนานาชาติ

+++กลุ่มธรรมะการ์ตูน ๘๐ พรรษามหาราชคณะกรรมการกลุ่มธรรมะการ์ตูน ๘๐ พรรษามหาราช

ท่าน ว. วชิรเมธี ประธานโครงการ
ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล (เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ผศ.รท.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ
รศ.ดร. กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
คุณปรีชญา พรประภา
ดร. วัลลภา พิมพ์ทอง
คุณแทนคุณ จิตต์อิสระ

รายได้จากการฉายภาพยนตร์จะถูกแบ่งเป็น 3 ส่วน

1. คืนต้นทุนให้กับผู้ลงทุน
2. ทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3. ตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการทำแอนนิเมชั่นและทำแอนนิเมชั่นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยฝีมือคนไทยต่อไป

รายละเอียดอื่น ๆ http://www.thelifeofbuddha.net


Connect to the next generation of MSN Messenger  Get it now!


แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
Back to Top