น้ำมันทอดซ้ำ

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder น้ำมันทอดซ้ำ
 

 
 
น้ำมันทอดซ้ำ คนกินป่วยเรื้อรัง คนปรุงดมไอน้ำมันมะเร็งปอดเล่นงาน

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 21 กรกฎาคม 2551 18:00 น.

      ชี้ น้ำมันทอดซ้ำสุดอันตราย คนกินก่อโรคเรื้อรังสารพัด ทั้งหัวใจ
มะเร็ง ขณะที่ผู้ขายสูดดมไอน้ำมันส่งผลมะเร็งปอดถามหา
พร้อมเผยคนไทยใช้น้ำมันพืชปีละ 8 แสนตัน
แนะน้ำมันทอดซ้ำกลับมาทำไบโอดีเซลได้ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านลิตรต่อปี
ด้านกรมวิทย์ จับมือ
สสส.อปท.แจกชุดตรวจน้ำมันทอดซ้ำให้รู้กำหนดเวลาเปลี่ยนน้ำมัน 5 แสนชุด
สุดเจ๋งไทยคิดเอง ราคาถูกชุดละ 20 บาท ตรวจง่ายใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที
รณรงค์ใหญ่โครงการ "ทำดีเพื่อแม่ 12 สิงหา"

      วันที่ 21 ก.ค.ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) มีการแถลง "หยุดมหันตภัยน้ำมันทอดซ้ำ ถวายแม่ของแผ่นดิน ในโครงการ
ทำดีเพื่อแม่ 12 สิงหา" โดย ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี กล่าวว่า
การบริโภคอาหารจากน้ำมันทอดซ้ำไม่เพียงแต่จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง
ความดันโลหิต หลอดเลือดหัวใจเฉพาะผู้ทานเท่านั้น
ผู้ขายก็มีอันตรายที่ต้องสูดดมไอน้ำมันทอดซ้ำก็มีอันตรายด้วยเช่นกัน
โดยเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอด
ซึ่งจากการตรวจสุขภาพแม่บ้านซึ่งปรุงอาหาร พบว่า เป็นมะเร็งปอดสูงมาก
และมีการสืบสาเหตุ พบว่า มีการปรุงอาหารที่ใช้น้ำมันมาก
โดยไม่มีประวัติว่ามีการสูบบุหรี่แต่อย่างใด
ไต้หวันจึงได้ออกกฎหมายไม่ให้ใช้น้ำมันทอดซ้ำ
เพื่อป้องกันสุขภาพของผู้ปรุงอาหารจากอันตรายของไอของน้ำมันทอดซ้ำ
จำนวนผู้ป่วยจึงลดลงอย่างเห็นได้ชัด

      ภก.วรวิทย์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ โรคมะเร็งทางเดินอาหาร
มีอัตราการเกิดมากขึ้นเป็นอันดับ 3 ทั้งในชายและหญิง ซึ่งสารโพลาร์ คือ
ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดมะเร็ง กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
จึงกำหนดให้น้ำมันทอดซ้ำ ต้องมีค่าสารโพลาร์ ไม่เกิน 25%
ผู้ประกอบการอาหารที่ฝ่าฝืน จะมีโทษโทษปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท

      "ทั้งนี้ หากจัดระบบการนำน้ำมันทอดซ้ำกลับมาผลิตไบโอดีเซลคาดว่า
แต่ละปีมีน้ำมันทอดซ้ำประมาณ 8 แสนตัน
ซึ่งสามารถนำมาผลิตเป็นไบโอดีเซลได้ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านลิตรต่อปี
ที่สามารถนำมาผลิตเป็นไบโอดีเซลได้ ทั้งที่ปริมาณการใช้งานมีมากถึง 10%
ของน้ำมันดีเซล"ภก.วรวิทย์ กล่าว

      ภก.วรวิทย์ กล่าวอีกว่า กรมวิทย์ได้พัฒนาชุดทดสอบน้ำมันทอดซ้ำ
เพื่อให้ประชาชนทราบว่าจะเปลี่ยนน้ำมันทุกๆ กี่วัน
อีกทั้งเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนในราคาเพียง 20 บาท
มีความแม่นยำถึง 99.2% จากที่เครื่องมือในต่างประเทศราคา 3 หมื่นบาท
และต้องทดสอบขณะที่น้ำมันกำลังทอด ซึ่งไม่สะดวก
แต่ชุดทดสอบนี้เพียงนำน้ำมันมาหยดเท่านั้น ซึ่งสามารถทดสอบได้ง่าย
ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที นักเรียน หรืออาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
สามารถทำได้ ซึ่งเมื่อทดสอบหากเป็นน้ำมันทอดซ้ำจะมีสีชมพูซีด

      "นอกจากนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันแม่แห่งชาตินี้
กรมฯร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)จึงได้จัดเตรียมชุดตรวจฯแจกจ่ายไปยังทั่วประเทศกว่า
5 แสนชุด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 7,583แห่ง
จากการประมาณการว่ามีร้านค้าที่มีการทอดโดยใช้น้ำมันมากจำนวน 7 แสนถึง 1
ล้านแห่งทั่วประเทศ" ภก.วรวิทย์ กล่าว

      ด้าน รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า
อาหารในกลุ่มโปรตีนจะเปลี่ยนแปลงโมเลกุลได้มากกว่ากลุ่มอื่น
ดังนั้นเมื่อถูกทอดด้วยน้ำมัน น้ำมันจะเกิดสารโพลาร์ได้ง่ายกว่า
ซึ่งอาหารอันดับต้นๆ ที่ทำให้เกิดสารโพลาร์ได้ง่าย
หากใช้น้ำมันที่ทอดติดต่อกันนานเกินควรได้แก่ ไก่ทอด หมูทอด ปลาทอด
กล้วยแขก ปลาท่องโก๋ หากร่างกายได้รับติดต่อกันนานๆ
จะสะสมทำให้เกิดโรคในที่สุด เทียบเท่าความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่
หรือดื่มเหล้า

      "ในต่างประเทศ พบว่า
ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงสัมพันธ์กับการทานอาหารทอดที่มาจากน้ำมันทอดซ้ำด้วย
แม้ว่าในไทยยังไม่มีการวิจัยว่าไอน้ำมันทอดซ้ำส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร
แต่คาดว่าจะมีลักษณะสอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศที่พบว่า
ไอของน้ำมันที่ทอดซ้ำมีผลต่อการเป็นมะเร็งปอดด้วย
นอกจากในตลาดแล้วห้องครัวที่ไม่มีระบบการระบายอากาศที่ดี เช่น
ห้องครัวในคอนโดมิเนียม แฟลต ฯลฯ ก็อาจเกิดมลพิษในบ้าน
และผู้ประกอบอากาศอาจเสี่ยงต่อไอน้ำมันที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง"
รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์กล่าว

      รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผจก.แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
กล่าวว่า การเก็บตัวอย่างสารโพลาร์ในน้ำมันทอดอาหารในเขต กทม.จำนวน 315
รายการ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เดือน ต.ค.2550 - พ.ค.2551
พบ อาหารตกมาตรฐาน 47 รายการ หรือ 14.92%
กลุ่มอาหารที่มีสารโพลาร์ในน้ำมันตกมาตรฐาน 5 อันดับแรก 1.ลูกชิ้น 26.66%
2.ไก่ทอด 18.60% 3.ปลาทอด 17.54% 4.นัทเก็ต 12.5% 5.หมูทอด 6.67%
ซึ่งจะตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง น้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมคุณภาพ
จะมีลักษณะหนืดข้นผิดปกติ มีสีดำ เกิดฟองมาก มีกลิ่นเหม็นไหม้
เกิดควันมากขณะทอด

ข่าวล่าสุด ในหมวด

สาวไตหาย ไม่ไว้ใจแพทยสภา ร้องคณะกรรมการสิทธิฯ ตรวจสอบ
สธ.คุมเข้ม! นำเข้าไฮโดรควิโนน-ปรอทแอมโมเนีย-กรดวิตามินเอ ผลิตเครื่องสำอาง
น้ำมันทอดซ้ำ คนกินป่วยเรื้อรัง คนปรุงดมไอน้ำมันมะเร็งปอดเล่นงาน
สธ.ชงขึ้นค่าปรับหมอ ออกก่อนใช้ทุน 4-10 ล.
แมลงไทยยอตฮิต โปรตีนคุณภาพดีเทียบเท่าปลาทูนึ่ง-หมู-ไก่

5 อันดับข่าวยอดนิยมของหมวด

น้ำมันทอดซ้ำ คนกินป่วยเรื้อรัง คนปรุงดมไอน้ำมันมะเร็งปอดเล่นงาน
กินผักอย่างไรให้ปลอดสารพิษ โดย เอมอร คชเสนี
ลือกันลั่น "ดร.จรวยพร" จะแถลงลาออก
ข้าราชการเบิกค่าเล่าเรียนลูกได้ แต่ไม่เต็ม 100%
ผล MRI ยันไตไม่หาย แพทยสภาเผยมีขนาดเล็กกว่าปกติ
 
 
.

__,_._,___แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
osamu  บอกว่า:

หน้ากลัวได้เรื่องน่ะนี้

Post at: วันที่ 3 ส.ค 2551 เวลา 10:45:49
NaT_AnN_RoSe  บอกว่า:

มะเร็งถามหาแน่งานนี้

Post at: วันที่ 3 ส.ค 2551 เวลา 10:53:04
Back to Top