ข้อคิดสำหรับการเลือกคู่ (ดีมากๆ)

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder ข้อคิดสำหรับการเลือกคู่ (ดีมากๆ)
 
สำหรับคนที่กำลังคิดจะมีครอบครัว  
อ.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

ข้อสำคัญของการเลือกคู่ คือ เราไม่ได้เลือก ใคร เพราะเขาสมบูรณ์แบบ
แต่เพราะเขา มีจุดดีหลัก ๆที่เราประทับใจ

ส่วนจุดอ่อนด้อยนั้น เป็นส่วนปลีกย่อย
ที่เราสามารถยอมรับได้อย่างไม่ยากเย็น
ในความเป็นจริง ไม่มีใครดีเลิศสมบูรณ์แบบ ถ้าเรามองไม่เห็นจุดอ่อนด้อยของเขา เลย
นั่นแสดงว่า เรายังไม่รู้จักเขาอย่างแท้จริง
หรือไม่ เราก็กำลังตกอยู่ในความ หลงใหล ..จน ไม่ลืมหูลืมตา


การแต่งงาน คือ การผูกพันกันด้วยหัวใจ ไม่ใช่ เพียงร่างกาย
และยิ่งไม่ ใช่การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เชิงธุรกิจ
คนที่แต่งงานเพราะความเหงา จะยิ่งเหงาหนักเป็น 2 เท่า
แต่งงานแบบคลุมถุงชน ก็มีแนวโน้มว่า ชีวิตจะมืดมนไปอีกนาน
ความสุข ความทุกข์ ครึ่งหนึ่งอยู่ที่ชีวิต หลังแต่งงาน
คิดให้ดีก่อน ที่จะเลือกใคร มาเป็นคู่ชีวิต...
บ้านจะเล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญ แต่ "ความรัก" ต้องใหญ่ที่สุดใน บ้าน
คำว่า "รัก" พูดมากไป ย่อมดี กว่า พูดน้อยไป...
เมื่อเรา ทำ ผิด....จง "ขอโทษ"
เมื่อเขา ทำ ผิด .... จง "ให้อภัย"
ชีวิตแต่ง งาน คือ ชีวิตแห่งการปรับตัว
ถ้าไม่คิดจะปรับตัวเข้าหาใคร อยู่เป็นโสดไป ก็ดีกว่า...
...ยอมเป็นผู้แพ้ ดีกว่า เป็นผู้ชนะ ที่ยืนอยู่ท่ามกลางซากชีวิตสมรสที่หักพัง...


" แก้ตัว" .... ช่วยอะไรไม่ได้
" แก้ไข" .........ช่วยได้ทุกอย่าง...
เมื่อมีปัญหาในครอบครัว อย่าลืมให้ความรัก และหลัก เหตุผล เป็นกรรมการ ตัดสิน
ไม่ใช้ อารมณ์ หรือ อาวุธ..
งอนแต่พอ งาม...ก็งามดี แต่งอนเกินพอดี ก็เกินงาม...
ต่างคนต่างแข็ง ไม่มีใครยอมอ่อนข้อต่อกัน..
บ้าน..ก็คงไม่ต่างอะไรกับสนามรบ


เมื่อสามี ไม่รับ บทบาทผู้นำ ความสับสนวุ่นวาย ก็ตามมา หรือ
เมื่อภรรยา พยายามแย่งบทบาทการนำจากสามี ชีวิตครอบครัวก็รอด ยาก
ความไม่ซื่อสัตย์ ต่อกันเพียงครั้ง เดียว ก็อาจสั่นคลอน ความไว้วางใจที่มีให้กัน ได้
ท้ายที่สุด ชีวิตคู่ ก็จบ ลงด้วยความแตกร้าว
ความเห็นแก่ตัว สนใจแต่ปัญหา อารมณ์ ความรู้สึก และความสนใจของตัวเอง
ชีวิตคู่ก็อยู่ด้วยกันยาก


...ก่อหนี้สินจนล้นพ้นตัว ครอบครัวก็มีแต่ความตึงเครียดทุกเช้า เย็น
เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือทั้งสองฝ่ายเรียกร้องและคาดหวังจากกันและกันมากเกินพอดี
ปัญหาก็จะมีเรื่อยไป ไม่สิ้นสุด
ควรตระหนักว่า... ภรรยา ไม่ใช่ผู้ปรนนิบัติรับใช้สามี
แท้จริงแล้ว สามี ภรรยา ควรเอาใจใส่ดูแลกันและกันอย่างดีที่สุด...ย่อมดี กว่า ..

ไม่มีอะไร ทำให้ภรรยาปวดร้าว ใจ มากเท่าการค้นพบ ว่า
สามี มีหญิงอื่นใน หัวใจ
รักเดียว .....ใจเดียว ไม่ใช่ เรื่องเชย แต่เป็นเรื่องดี ที่สามีทุกคนในโลกควรกระทำ
การขอโทษภรรยาเมื่อทำผิด ไม่ ใช่เรื่องเสียศักดิ์ศรี แต่เป็นศักดิ์ศรีของสามี..

ที่แท้จริงไม่ควรมองว่า งานดูแลบ้าน เป็นความรับผิดชอบของ ภรรยา
สามีควรมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระ อย่างสุดความสามารถเสมอ
สรีระรูปร่าง หน้าตา ที่เปลี่ยนไปของภรรยา
ไม่ควรเป็นเหตุให้ความรักในหัวใจของสามีจืดจางลงแม้แต่น้อย
ควรระลึกอยู่เสมอว่า ...การนำครอบครัวนั้น คือ
การนำโดยเห็นผลประโยชน์ของครอบ ครัวเป็นหลัก
ไม่ ใช่ เพื่อความสุข ความพึงพอใจ ของตน เอง


ภรรยาที่ดี ควรสนับสนุนสามีให้ก้าวไกลใน ชีวิต
ไม่ใช่ดึงรั้งให้หยุดอยู่กับที่ หรือถอย หลัง
ภรรยาที่ดี ไม่ควรใช้วิธีการบีบ บังคับทั้งทางตรงและทางอ้อม
เพื่อให้สามีตัดสินใจตามความคิด ของตน
ในสถานการณ์หน้าสิ่ว หน้าขวาน สามีต้องการภรรยา ที่สงบนิ่ง ช่วยกันคิดหาทางออก
ไม่ใช่ภรรยา ที่เอา แต่โวยวาย ตีโพย ตีพาย หรือร้องไห้ ฟูมฟาย
โดยปล่อยให้เขาต้องแบกภาระหนักอึ้งเพียง ลำพัง

การ ไม่ตีลูก เพราะกลัวลูกเจ็บ เมื่อ ยังเป็นเด็ก
กลับจะทำให้ เขาเจ็บปวดยิ่งกว่า
เมื่อเขาโต ขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สร้างปัญหา และถูกลงโทษ... จากสังคม
ช่องว่างระหว่างวัย...ระหว่างรุ่น...ย่อมไม่ มี
ถ้าพ่อแม่ตระหนักถึงความ สำคัญ และใช้ความพยายามที่มาก พอ
วิธีที่ดีที่สุด คือ พ่อแม่ควรวางแผน เพื่อป้องกันปัญหา ที่อาจเกิดกับลูก
ไม่ใช่ตามแก้ ปัญหา
เมื่อเกิดขึ้น แล้ว พึงตระหนักว่า
ลูกไม่ใช่ดินน้ำมัน ที่พ่อแม่อยากจะปั้นให้เขาเป็นอะไรก็ได้ตามใจ ชอบ
เขาย่อมมีจิตใจที่มีเอกลักษณ์ แห่งความชอบ ความสนใจ ที่แตกต่างไปจาก พ่อแม่ได้เสมอ
แบ่งปันช่วงเวลาพิเศษของคุณด้วย Photo Gallery Windows Live Photo Gallery

----- Forwarded by Paweena Chaoha/ME/KBANK on 06/09/2007 12:09 ----- Memo 

From: Annop Nuchna/ME/KBANK 

Date: 06/09/2007 11:53 

To Paweena Chaoha/ME/KBANK@KGROUP, Isaraporn Kao-ien/ME/KBANK@KGROUP  

cc Natthapong Roteruangyoot/ME/KBANK@KGROUP  

Subject Fw: ข้อคิดสำหรับการเลือกคู่ (ดีมากๆ) This document expires on 05/12/2007 ----- Forwarded by Annop Nuchna/ME/KBANK on 06/09/2007 11:49 ----- จดหมายหมดอายุวันที่ 05/12/2007 ภาคภูมิ  สูงกิจบูลย์

ผู้ช่วยผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัท

Parkpoom  Soongkitboon

Associate Relationship ManagerLarge Corporate Banking Department (Laemchabang)

Corporate Business Division

Kasikorn Bank PCL.Mobile: 086 8068270

Phone: 0 3849 3830-2

Fax: 0 3849 3833

Email: ----- Forwarded by Parkpoom Soongkitboon/CB/KBANK on 06/09/2007 08:37 ----- จดหมายหมดอายุวันที่ 04/12/2007 This document expires on 04/12/2007 สำหรับคนที่กำลังคิดจะมีครอบครัว  

อ.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ข้อสำคัญของการเลือกคู่ คือ เราไม่ได้เลือก ใคร เพราะเขาสมบูรณ์แบบ 

แต่เพราะเขา มีจุดดีหลัก ๆที่เราประทับใจ 

ส่วนจุดอ่อนด้อยนั้น เป็นส่วนปลีกย่อย 

ที่เราสามารถยอมรับได้อย่างไม่ยากเย็น 

ในความเป็นจริง ไม่มีใครดีเลิศสมบูรณ์แบบ ถ้าเรามองไม่เห็นจุดอ่อนด้อยของเขา เลย 

นั่นแสดงว่า เรายังไม่รู้จักเขาอย่างแท้จริง 

หรือไม่ เราก็กำลังตกอยู่ในความ หลงใหล ..จน ไม่ลืมหูลืมตา การแต่งงาน คือ การผูกพันกันด้วยหัวใจ ไม่ใช่ เพียงร่างกาย 

และยิ่งไม่ ใช่การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เชิงธุรกิจ 

คนที่แต่งงานเพราะความเหงา จะยิ่งเหงาหนักเป็น 2 เท่า 

แต่งงานแบบคลุมถุงชน ก็มีแนวโน้มว่า ชีวิตจะมืดมนไปอีกนาน 

ความสุข ความทุกข์ ครึ่งหนึ่งอยู่ที่ชีวิต หลังแต่งงาน 

คิดให้ดีก่อน ที่จะเลือกใคร มาเป็นคู่ชีวิต... 

บ้านจะเล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญ แต่ "ความรัก" ต้องใหญ่ที่สุดใน บ้าน 

คำว่า "รัก" พูดมากไป ย่อมดี กว่า พูดน้อยไป... 

เมื่อเรา ทำ ผิด....จง "ขอโทษ" 

เมื่อเขา ทำ ผิด .... จง "ให้อภัย" 

ชีวิตแต่ง งาน คือ ชีวิตแห่งการปรับตัว 

ถ้าไม่คิดจะปรับตัวเข้าหาใคร อยู่เป็นโสดไป ก็ดีกว่า... 

...ยอมเป็นผู้แพ้ ดีกว่า เป็นผู้ชนะ ที่ยืนอยู่ท่ามกลางซากชีวิตสมรสที่หักพัง... " แก้ตัว" .... ช่วยอะไรไม่ได้ 

" แก้ไข" .........ช่วยได้ทุกอย่าง... 

เมื่อมีปัญหาในครอบครัว อย่าลืมให้ความรัก และหลัก เหตุผล เป็นกรรมการ ตัดสิน 

ไม่ใช้ อารมณ์ หรือ อาวุธ.. 

งอนแต่พอ งาม...ก็งามดี แต่งอนเกินพอดี ก็เกินงาม... 

ต่างคนต่างแข็ง ไม่มีใครยอมอ่อนข้อต่อกัน.. 

บ้าน..ก็คงไม่ต่างอะไรกับสนามรบ เมื่อสามี ไม่รับ บทบาทผู้นำ ความสับสนวุ่นวาย ก็ตามมา หรือ 

เมื่อภรรยา พยายามแย่งบทบาทการนำจากสามี ชีวิตครอบครัวก็รอด ยาก 

ความไม่ซื่อสัตย์ ต่อกันเพียงครั้ง เดียว ก็อาจสั่นคลอน ความไว้วางใจที่มีให้กัน ได้ 

ท้ายที่สุด ชีวิตคู่ ก็จบ ลงด้วยความแตกร้าว 

ความเห็นแก่ตัว สนใจแต่ปัญหา อารมณ์ ความรู้สึก และความสนใจของตัวเอง 

ชีวิตคู่ก็อยู่ด้วยกันยาก ...ก่อหนี้สินจนล้นพ้นตัว ครอบครัวก็มีแต่ความตึงเครียดทุกเช้า เย็น 

เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือทั้งสองฝ่ายเรียกร้องและคาดหวังจากกันและกันมากเกินพอดี 

ปัญหาก็จะมีเรื่อยไป ไม่สิ้นสุด 

ควรตระหนักว่า... ภรรยา ไม่ใช่ผู้ปรนนิบัติรับใช้สามี 

แท้จริงแล้ว สามี ภรรยา ควรเอาใจใส่ดูแลกันและกันอย่างดีที่สุด...ย่อมดี กว่า .. ไม่มีอะไร ทำให้ภรรยาปวดร้าว ใจ มากเท่าการค้นพบ ว่า 

สามี มีหญิงอื่นใน หัวใจ 

รักเดียว .....ใจเดียว ไม่ใช่ เรื่องเชย แต่เป็นเรื่องดี ที่สามีทุกคนในโลกควรกระทำ 

การขอโทษภรรยาเมื่อทำผิด ไม่ ใช่เรื่องเสียศักดิ์ศรี แต่เป็นศักดิ์ศรีของสามี.. ที่แท้จริงไม่ควรมองว่า งานดูแลบ้าน เป็นความรับผิดชอบของ ภรรยา 

สามีควรมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระ อย่างสุดความสามารถเสมอ 

สรีระรูปร่าง หน้าตา ที่เปลี่ยนไปของภรรยา 

ไม่ควรเป็นเหตุให้ความรักในหัวใจของสามีจืดจางลงแม้แต่น้อย 

ควรระลึกอยู่เสมอว่า ...การนำครอบครัวนั้น คือ 

การนำโดยเห็นผลประโยชน์ของครอบ ครัวเป็นหลัก 

ไม่ ใช่ เพื่อความสุข ความพึงพอใจ ของตน เอง ภรรยาที่ดี ควรสนับสนุนสามีให้ก้าวไกลใน ชีวิต 

ไม่ใช่ดึงรั้งให้หยุดอยู่กับที่ หรือถอย หลัง 

ภรรยาที่ดี ไม่ควรใช้วิธีการบีบ บังคับทั้งทางตรงและทางอ้อม 

เพื่อให้สามีตัดสินใจตามความคิด ของตน 

ในสถานการณ์หน้าสิ่ว หน้าขวาน สามีต้องการภรรยา ที่สงบนิ่ง ช่วยกันคิดหาทางออก 

ไม่ใช่ภรรยา ที่เอา แต่โวยวาย ตีโพย ตีพาย หรือร้องไห้ ฟูมฟาย 

โดยปล่อยให้เขาต้องแบกภาระหนักอึ้งเพียง ลำพัง การ ไม่ตีลูก เพราะกลัวลูกเจ็บ เมื่อ ยังเป็นเด็ก 

กลับจะทำให้ เขาเจ็บปวดยิ่งกว่า 

เมื่อเขาโต ขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สร้างปัญหา และถูกลงโทษ... จากสังคม 

ช่องว่างระหว่างวัย...ระหว่างรุ่น...ย่อมไม่ มี 

ถ้าพ่อแม่ตระหนักถึงความ สำคัญ และใช้ความพยายามที่มาก พอ 

วิธีที่ดีที่สุด คือ พ่อแม่ควรวางแผน เพื่อป้องกันปัญหา ที่อาจเกิดกับลูก 

ไม่ใช่ตามแก้ ปัญหา 

เมื่อเกิดขึ้น แล้ว พึงตระหนักว่า 

ลูกไม่ใช่ดินน้ำมัน ที่พ่อแม่อยากจะปั้นให้เขาเป็นอะไรก็ได้ตามใจ ชอบ 

เขาย่อมมีจิตใจที่มีเอกลักษณ์ แห่งความชอบ ความสนใจ ที่แตกต่างไปจาก พ่อแม่ได้เสมอ **********************************************************************The information transmitted in this e-mail is intended only for the person or entity to which it is addressed, and may contain confidential and/or privileged material. Any review, re-transmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this e-mail in error, please contact and inform the sender, and delete the material from any computer.**********************************************************************DISCLAIMER:

This e-mail is intended solely for the recipient(s) name above.  If you are not the intended recipient, any type of your use is prohibited.  Any information, comment or statement contained in this e-mail, including any attachments (if any) are those of the author and are not necessarily endorsed by the Bank.  The Bank shall, therefore, not be liable or responsible for any of such contents, including damages resulting from any virus transmitted by this e-mail.

 


----- Forwarded by Paweena Chaoha/ME/KBANK on 06/09/2007 12:09 -----

Memo
From: Annop Nuchna/ME/KBANK

Date: 06/09/2007 11:53

To
Paweena , Isaraporn
cc
Natthapong
Subject
Fw: ข้อคิดสำหรับการเลือกคู่ (ดีมากๆ)

This document expires on 05/12/2007----- Forwarded by Annop Nuchna/ME/KBANK on 06/09/2007 11:49 -----

บันทึก
จาก: Parkpoom Soongkitboon/CB/KBANK

วันที่: 06/09/2007 08:41

ถึง
,, , , , , , , Raveewan , Wanwisa , , Kaewchukorn , Nataphon , Paopanga , Sorawat , Angkana , , , , , , Angkana , Annop
สำเนา
เรื่อง
Fw: ข้อคิดสำหรับการเลือกคู่ (ดีมากๆ)

จดหมายหมดอายุวันที่ 05/12/2007ภาคภูมิ  สูงกิจบูลย์
ผู้ช่วยผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัท
Parkpoom  Soongkitboon
Associate Relationship Manager

Large Corporate Banking Department (Laemchabang)
Corporate Business Division
Kasikorn Bank PCL.

Mobile: 086 8068270
Phone: 0 3849 3830-2
Fax: 0 3849 3833
Email:

----- Forwarded by Parkpoom Soongkitboon/CB/KBANK on 06/09/2007 08:37 -----

บันทึก
จาก: Raveewan Amnuychai/MB/Outsource/KBANK

วันที่: 05/09/2007 17:15

ถึง
Parkpoom , , , , ,
สำเนา
เรื่อง
Fw: ข้อคิดสำหรับการเลือกคู่ (ดีมากๆ)

จดหมายหมดอายุวันที่ 04/12/2007Memo
From: Patcharee Dettanalert/MB/KBANK

Date: 05/09/2007 16:53

To
Saowanit , Pimolporn , Raveewan , Piyanut , Pusanisa , , Supawan , "Nuntinee Vierra \(BCS\)" <>, , Sudaluck , Luckcana , Munshusa
cc
Subject
Fw: ข้อคิดสำหรับการเลือกคู่ (ดีมากๆ)

This document expires on 04/12/2007
สำหรับคนที่กำลังคิดจะมีครอบครัว  
อ.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

ข้อสำคัญของการเลือกคู่ คือ เราไม่ได้เลือก ใคร เพราะเขาสมบูรณ์แบบ
แต่เพราะเขา มีจุดดีหลัก ๆที่เราประทับใจ

ส่วนจุดอ่อนด้อยนั้น เป็นส่วนปลีกย่อย
ที่เราสามารถยอมรับได้อย่างไม่ยากเย็น
ในความเป็นจริง ไม่มีใครดีเลิศสมบูรณ์แบบ ถ้าเรามองไม่เห็นจุดอ่อนด้อยของเขา เลย
นั่นแสดงว่า เรายังไม่รู้จักเขาอย่างแท้จริง
หรือไม่ เราก็กำลังตกอยู่ในความ หลงใหล ..จน ไม่ลืมหูลืมตา


การแต่งงาน คือ การผูกพันกันด้วยหัวใจ ไม่ใช่ เพียงร่างกาย
และยิ่งไม่ ใช่การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เชิงธุรกิจ
คนที่แต่งงานเพราะความเหงา จะยิ่งเหงาหนักเป็น 2 เท่า
แต่งงานแบบคลุมถุงชน ก็มีแนวโน้มว่า ชีวิตจะมืดมนไปอีกนาน
ความสุข ความทุกข์ ครึ่งหนึ่งอยู่ที่ชีวิต หลังแต่งงาน
คิดให้ดีก่อน ที่จะเลือกใคร มาเป็นคู่ชีวิต...
บ้านจะเล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญ แต่ "ความรัก" ต้องใหญ่ที่สุดใน บ้าน
คำว่า "รัก" พูดมากไป ย่อมดี กว่า พูดน้อยไป...
เมื่อเรา ทำ ผิด....จง "ขอโทษ"
เมื่อเขา ทำ ผิด .... จง "ให้อภัย"
ชีวิตแต่ง งาน คือ ชีวิตแห่งการปรับตัว
ถ้าไม่คิดจะปรับตัวเข้าหาใคร อยู่เป็นโสดไป ก็ดีกว่า...
...ยอมเป็นผู้แพ้ ดีกว่า เป็นผู้ชนะ ที่ยืนอยู่ท่ามกลางซากชีวิตสมรสที่หักพัง...


" แก้ตัว" .... ช่วยอะไรไม่ได้
" แก้ไข" .........ช่วยได้ทุกอย่าง...
เมื่อมีปัญหาในครอบครัว อย่าลืมให้ความรัก และหลัก เหตุผล เป็นกรรมการ ตัดสิน
ไม่ใช้ อารมณ์ หรือ อาวุธ..
งอนแต่พอ งาม...ก็งามดี แต่งอนเกินพอดี ก็เกินงาม...
ต่างคนต่างแข็ง ไม่มีใครยอมอ่อนข้อต่อกัน..
บ้าน..ก็คงไม่ต่างอะไรกับสนามรบ


เมื่อสามี ไม่รับ บทบาทผู้นำ ความสับสนวุ่นวาย ก็ตามมา หรือ
เมื่อภรรยา พยายามแย่งบทบาทการนำจากสามี ชีวิตครอบครัวก็รอด ยาก
ความไม่ซื่อสัตย์ ต่อกันเพียงครั้ง เดียว ก็อาจสั่นคลอน ความไว้วางใจที่มีให้กัน ได้
ท้ายที่สุด ชีวิตคู่ ก็จบ ลงด้วยความแตกร้าว
ความเห็นแก่ตัว สนใจแต่ปัญหา อารมณ์ ความรู้สึก และความสนใจของตัวเอง
ชีวิตคู่ก็อยู่ด้วยกันยาก


...ก่อหนี้สินจนล้นพ้นตัว ครอบครัวก็มีแต่ความตึงเครียดทุกเช้า เย็น
เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือทั้งสองฝ่ายเรียกร้องและคาดหวังจากกันและกันมากเกินพอดี
ปัญหาก็จะมีเรื่อยไป ไม่สิ้นสุด
ควรตระหนักว่า... ภรรยา ไม่ใช่ผู้ปรนนิบัติรับใช้สามี
แท้จริงแล้ว สามี ภรรยา ควรเอาใจใส่ดูแลกันและกันอย่างดีที่สุด...ย่อมดี กว่า ..

ไม่มีอะไร ทำให้ภรรยาปวดร้าว ใจ มากเท่าการค้นพบ ว่า
สามี มีหญิงอื่นใน หัวใจ
รักเดียว .....ใจเดียว ไม่ใช่ เรื่องเชย แต่เป็นเรื่องดี ที่สามีทุกคนในโลกควรกระทำ
การขอโทษภรรยาเมื่อทำผิด ไม่ ใช่เรื่องเสียศักดิ์ศรี แต่เป็นศักดิ์ศรีของสามี..

ที่แท้จริงไม่ควรมองว่า งานดูแลบ้าน เป็นความรับผิดชอบของ ภรรยา
สามีควรมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระ อย่างสุดความสามารถเสมอ
สรีระรูปร่าง หน้าตา ที่เปลี่ยนไปของภรรยา
ไม่ควรเป็นเหตุให้ความรักในหัวใจของสามีจืดจางลงแม้แต่น้อย
ควรระลึกอยู่เสมอว่า ...การนำครอบครัวนั้น คือ
การนำโดยเห็นผลประโยชน์ของครอบ ครัวเป็นหลัก
ไม่ ใช่ เพื่อความสุข ความพึงพอใจ ของตน เอง


ภรรยาที่ดี ควรสนับสนุนสามีให้ก้าวไกลใน ชีวิต
ไม่ใช่ดึงรั้งให้หยุดอยู่กับที่ หรือถอย หลัง
ภรรยาที่ดี ไม่ควรใช้วิธีการบีบ บังคับทั้งทางตรงและทางอ้อม
เพื่อให้สามีตัดสินใจตามความคิด ของตน
ในสถานการณ์หน้าสิ่ว หน้าขวาน สามีต้องการภรรยา ที่สงบนิ่ง ช่วยกันคิดหาทางออก
ไม่ใช่ภรรยา ที่เอา แต่โวยวาย ตีโพย ตีพาย หรือร้องไห้ ฟูมฟาย
โดยปล่อยให้เขาต้องแบกภาระหนักอึ้งเพียง ลำพัง

การ ไม่ตีลูก เพราะกลัวลูกเจ็บ เมื่อ ยังเป็นเด็ก
กลับจะทำให้ เขาเจ็บปวดยิ่งกว่า
เมื่อเขาโต ขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สร้างปัญหา และถูกลงโทษ... จากสังคม
ช่องว่างระหว่างวัย...ระหว่างรุ่น...ย่อมไม่ มี
ถ้าพ่อแม่ตระหนักถึงความ สำคัญ และใช้ความพยายามที่มาก พอ
วิธีที่ดีที่สุด คือ พ่อแม่ควรวางแผน เพื่อป้องกันปัญหา ที่อาจเกิดกับลูก
ไม่ใช่ตามแก้ ปัญหา
เมื่อเกิดขึ้น แล้ว พึงตระหนักว่า
ลูกไม่ใช่ดินน้ำมัน ที่พ่อแม่อยากจะปั้นให้เขาเป็นอะไรก็ได้ตามใจ ชอบ
เขาย่อมมีจิตใจที่มีเอกลักษณ์ แห่งความชอบ ความสนใจ ที่แตกต่างไปจาก พ่อแม่ได้เสมอ


**********************************************************************

The information transmitted in this e-mail is intended only for the person or entity to which it is addressed, and may contain confidential and/or privileged material. Any review, re-transmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this e-mail in error, please contact and inform the sender, and delete the material from any computer.

**********************************************************************

 แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
PaNe  บอกว่า:

ดีมากๆจ้า

Post at: วันที่ 4 มิ.ย 2551 เวลา 16:42:11
Back to Top