เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม ไม่ติดเกม แต่ติดรดน้ำต้นไม้ที่โรงเรียน

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม ไม่ติดเกม แต่ติดรดน้ำต้นไม้ที่โรงเรียน

 

Subject: เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม ไม่ติดเกม แต่ติดรดน้ำต้นไม้ที่โรงเรียน วันที่ 19-02-2556
Date: Tue, 19 Feb 2013 22:33:07 +0800
From:
To: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

วันที่ 19-02-2556

 

 

ไม่ติดเกม แต่ติดโรงเรียน

เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม โรงเรียนในโครงการของสมเด็จพระเทพฯ ไม่ติดเกม แต่ติดรดน้ำต้นไม้ที่โรงเรียน

เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม โรงเรียนในโครงการของสมเด็จพระเทพฯ ไม่ติดเกม แต่ติดรดน้ำต้นไม้ที่โรงเรียน

นายวิทยา กิติศรีวรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม ต.โพธิ์ไพศาล อ.กุสมาย์ จ.นครพนม เปิดเผยว่า ในอดีตพื้นที่ของอำเภอกุสุมาลย์ เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องเด็กขาดสารอาหารมากที่สุดของจังหวัดสกลนคร เนื่องจากประชากรที่นี่ค่อนข้างยากจนเป็นชาวพื้นถิ่นไทโส้ มีภาษาพูดและวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง

จนกระทั่งปี 2533 ได้เข้าเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเรื่องเด็กขาดสารอาหาร ทางโรงเรียนจึงเริ่มจากตรงนั้น คือ เด็กต้องมีโภชนาการที่ดี มีความรู้ มีจริยธรรม และได้ปฏิบัติและเกิดการเรียนรู้

พร้อมกันนั้น ก็ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ โรงเรียนจึงได้ทำแปลงการเกษตรแบบผสมผสาน มีแปลงนาสาธิต เพื่อปลูกข้าวไว้ให้เด็ก ๆ กิน ผักที่ปลูกเป็นผักระยะสั้น สามารถเก็บกินได้เร็ว อยากปลูกผักคะน้า ผักบุ้ง ผักกาด ข้าวโพด

ปลูกผักมีผล เช่น มะละกอ และกล้วย เพื่อให้เด็ก ๆ กินผล และเกิดกระบวนการเรียนรู้เมื่อปลูกมะละกอ ทำให้ได้รู้ว่าตัวผู้ไม่ได้ผลมะละกอตัวเมียให้ผลแต่ไม่ดก จึงได้ทำการผสมจนเกิดมะละกอกะเทย ทำให้ผลดก สามารถเก็บมาตำส้มตำให้เด็ก ๆ กินได้ทั้งปี

ปลูกไม้ใช้ประโยชน์อย่างต้นไผ่ เอาหน่อมากิน เอาต้นมาทำประโยชน์ ปลูกไม้เรื้อยอย่างบวบ ฟักทอง ปลูกพืชดอกอย่างดอกแค ไว้เก็บกิน ทำอาหาร ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงกบ และเลี้ยงปลาดุกในแปลงนาข้าว เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ทำนา แล้วนำข้าวเหล่านั้นมากิน เลี้ยงไก่เพื่อเก็บไข่มากิน ไข่ที่นี่จะลูกใหญ่ และมีสารไอโอดีน เพราะเอาสารไอโอดีนผสมในอาหารไก่ เมื่อไข่ออกมาก็ทำให้เป็นไข่ไอโอดีน เด็ก ๆ ที่นี่จึงไม่ขาดไอโอดีน และเพาะเห็ด เพื่อเก็บเห็ดมาทำอาหารกิน

ก่อนที่จะมาเป็นพื้นดินที่สามารถปลูกผักต้นไม้ได้อย่างนี้ ทางโรงเรียนและเด็ก ๆ ต้องใช้ความพยายามมาก ช่วยกันพลิกฟื้นจากผืนดินที่แห้งแล้งจนสามารถปลูกต้นไม้ ทำให้เด็ก ๆ เก็บผลผลิตมาทำกิน มีอาหารกินทุกวัน จนปัจจุบันเด็กขาดสารอาหารแทบจะเป็นศูนย์ เหตุที่เป็นศูนย์ได้ เพราะขณะอยู่โรงเรียนเด็กกินอิ่มได้รับสารอาหารครบ แต่เด็กอยู่บ้านมากกว่าอยู่โรงเรียน

ความรับผิดชอบของเด็ก ๆ ที่นี่มีสูงมากทุกคนจะทำหน้าที่ดูแลสวน รดน้ำกันเองโดยที่ครูไม่ต้องบอก ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดปิดภาคเรียน เด็ก ๆ จะมาทำหน้าที่ของตัวเองทุกวันไม่ขาด โชคดีที่บ้านผมอยู่ใกล้โรงเรียน เมื่อเด็ก ๆ จะมาก็โทรมาตามผมมาคอยดู ซึ่งผมก็จะมาทุกครั้ง เพื่อดูแลเด็ก ๆ ให้ทำหน้าที่ของเขา

สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจที่ยอกเหนือจากโรงเรียนนี้จะได้เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จนเป็นรูปธรรม และได้รับการยอมรับจากการที่มีหลายหน่วยงานมาดูงานแล้ว เหนือสิ่งอื่นใด คือ สิ่งที่เด็ก ๆ ได้รับการปลูกฝังในเรื่องของความรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยที่ไม่ต้องคอยบอก หรือชี้นำให้ทำทุกวัน เป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจ เพราะสิ่งเหล่านี้จะติดตัวเขาไปทำให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานได้ในอนาคต

จากการที่ได้อบรมให้ความรู้ในเรื่องของการเกษตรที่อยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงจากที่โรงเรียนนี่เอง ทำให้เป็นรูปธรรมอย่างหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจ เพราะก่อนหน้านี้พื้นที่ที่นี่ไม่เคยมีการปลูกพริก แต่จากการที่เคยสอนเด็กนักเรียนไป เมื่อเขาเติบโตออกจากโรงเรียนไปก็ไปทำเป็นอาชีพปลูกที่บ้าน จนปัจจุบันอำเภอนี้กลายเป็นแหล่งปลูกพริกมากที่สุดในจังหวัด

เป็นการสร้างรายการได้อีกอาชีพหนึ่ง ซึ่งเพิ่งเริ่มจะมีขึ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมานี้เอง เป็นการสร้างรายได้ที่ดี เพราะปลูกเพื่อส่งออกด้วย ทำให้คนหนุ่มสาวที่เมื่อก่อนต้องเข้าไปทำงานในกรุงเทพฯ ในช่วงระยะนี้กลับมาทำสวนที่บ้าน ปลูกพริกขาย เก็บพริกอย่างเดียว มีรายการ 4 หมื่น 1 แสนบาทต่อปี แล้วแต่ว่ามีพื้นที่มากหรือน้อย

สิ่งที่พระองค์ท่านได้ให้ ส่งผลให้เด็ก ๆ ที่นี่มีร่างกายสมบูรณ์ มีความรับผิดชอบสูง ไม่ฟุ้งเฟ้อ เด็ก ๆ ที่นี่ไม่ติดเกมคอมพิวเตอร์ ไม่ติดยาเสพติด แต่ติดการมารดน้ำผัก รดน้ำต้นไม้ที่โรงเรียน

 
แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
pyter  บอกว่า:

Post at: วันที่ 19 มี.ค 2556 เวลา 19:15:53
Back to Top