ไม่สั้น ไม่ใช่ 'ใบเตย อาร์สยาม'
เธขเธฑเธ�เธ�เธ�เธ�เธญเธ�เน€เธ�เธ� โ€�เธชเธฑเน�เธ�เน€เธชเธกเธญโ€� เน�เธกเน�เธกเธตเน€เธ�เธฅเธตเน�เธขเธ� เธชเธณเธซเธฃเธฑเธ�เธ�เธฑเธ�เธฃเน�เธญเธ�เธชเธฒเธง โ€�เน�เธ�เน€เธ•เธข-เธชเธธเธ�เธตเธงเธฑเธ� เธ—เธงเธตเธชเธดเธ�โ€� เน€เธ�เธฃเธฒเธฐเน�เธกเน�เธงเน�เธฒเธ�เธฐเน�เธ�เน�เธ�เธฅเน�เธ�เธฒเธ�เน�เธซเธ�เธชเธฒเธงเน�เธ�เน€เธ•เธขเธ�เน�เน€เธฃเธตเธขเธ�เน€เธชเธตเธขเธ�เธ�เธตเน�เธ”~ เธ�เธฒเธ�เธซเธ�เธธเน�เธกเน� เน�เธ”เน�เธ•เธฅเธญเธ”เน€เธงเธฅเธฒ เธขเธดเน�เธ�เธฅเน�เธฒเธชเธธเธ”เน�เธ�เธ�เธฒเธ�เน�เธ–เธฅเธ�เธ�เน�เธฒเธงเน€เธ�เธดเธ”เธ�เธฑเธ�เธฃเธฒเธขเธ�เธฒเธฃ โ€�เธ�เน�เธญเธ�เธญเธฒเธฃเน�เน€เธญเธช เธชเธ�เธญเธฃเน�เธ• เธฅเธฒเธ�เธตเธฅเธฒโ€� เธชเธฒเธงเน�เธ�เน€เธ•เธขเธ�เน�เน�เธกเน�เธ—เธดเน�เธ�เธฅเธฒเธข เน€เธ”เธดเธ�เน€เธ�เธดเธ”เธ�เธฒเธขเธกเธฒเน�เธ�เธ�เธฒเธ�เน€เธ�เธ�เธชเธฑเน�เธ�เธ�เธธเธ”!! เน€เธซเธกเธทเธญเธ�เน€เธ”เธดเธกเน€เธ�เน�เธฐ เน€เธฅเน�เธ�เน€เธญเธฒเธ�เธฃเธฃเธ”เธฒเน�เธ�เธ�เธ—เธตเน�เน€เธ”เธดเธ�เธ—เธฒเธ�เธกเธฒเธฃเน�เธงเธกเธ�เธฒเธ�เธ•เน�เธญเธ�เธฃเธตเธ�เธ�เธงเน�เธฒเน�เธ—เธฃเธจเธฑเธ�เธ—เน�เธกเธทเธญเธ–เธทเธญเธ�เธถเน�เธ�เธกเธฒเธ–เน�เธฒเธขเธฃเธนเธ�เธ�เธฒเน€เธฃเธตเธขเธงเธขเธฒเธงเธ�เธญเธ�เธชเธฒเธงเน�เธ�เน€เธ•เธขเน€เธ�เน�เธ�เธ�เธฅเธฑเธ�เธ�เน�เธฒเธ�เน�เธ�เน€เธ�เน�เธ�เธ�เธญเธ�เธ—เธตเน�เธฃเธฐเธฅเธถเธ�เธ�เธฑเธ�เธขเธ�เน�เธซเธ�เน�.
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
ดูเพิ่มเติม
Back to Top