บุคคลแห่งปี53 อภิสิทธิ์ ได้ซื่อสัตย์ หม่ำ นักสู้ชีวิต

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder บุคคลแห่งปี53 อภิสิทธิ์ ได้ซื่อสัตย์ หม่ำ นักสู้ชีวิต
บุคคลแห่งปี53 อภิสิทธิ์ ได้ซื่อสัตย์ หม่ำ นักสู้ชีวิต

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือ กรุงเทพโพลล์ ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เรื่อง "บุคคลที่น่ายกย่องที่สุดแห่งปี 2553" โดยแบ่งเป็น 6 ด้าน

ด้านการสู้ชีวิต  จนประสบความสำเร็จ อันดับแรก คือ นายเพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา (หม่ำ จ๊กมก) รองลงมาคือ นายปัญญา นิรันดร์กุล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และนายวิกรม กรมดิษฐ์

ด้านการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อันดับแรก คือ หลวงพ่ออลงกต (วัดพระบาทน้ำพุ) รองลงมาคือ พล.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา (จ่าเพียร) นางปวีณา หงสกุล, นางนวลน้อย ทิมกุล (บ้านครูน้อย) รศ.นพ.สภา ลิมพาณิชย์การ (หมอ 5 บาท) 


ด้านการครองชีวิตคู่ อันดับแรก คือ นายเศรษฐา และอรัญญา ศิระฉายา รองลงมาคือ นายชรินทร์ นันทนาคร และเพชรา เชาวราษฎร์ นายธีรเดช และบุษกร วงศ์พัวพันธ์  นายอภิสิทธิ์ และ ดร.พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ  บ๊อบบี้ โรเบิร์ต พูนพิพัฒน์ และสุริวิภา กุลตังวัฒนา 

ด้านการให้ข้อคิดคนในสังคม อันดับ แรก คือ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) รองลงมา คือ พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) และพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (นครไธสง) แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต (เสถียรธรรมสถาน) และนายดำรง พุฒตาล ตามลำดับ

ด้านความกตัญญู อันดับ แรก คือ น้องไบเบิ้ล (เด็กชายวัย 5 ขวบร้องเพลงหาเงินรักษาแม่ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง) รองลงมาคือ นายอภิรักษ์ แซ่ฮ้อ (หนุ่มเก็บขยะที่ฝากเงินวันละ 20 บาทให้แม่ผ่าตัด) เจี๊ยบ เชิญยิ้ม (ลูกชายสีหนุ่ม เชิญยิ้ม) ตุ๊กกี้ ชิงร้อยชิงล้าน นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี

ด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอดให้เกิดมูลค่า
อันดับแรก คือ นายตัน ภาสกรนที  รองลงมาคือ โน้ส อุดม แต้พานิช  วงโปงลางสะออน, นายอิทธิพัทธ์ กุลพงษ์วณิชย์ (เจ้าของเถ้าแก่น้อย) และ ดร.จิรยุทธ ชุษณะโชติ (เจ้าของลิขสิทธิ์การ์ตูนเชลล์ดอน)

ด้านความซื่อสัตย์สุจริต   อันดับ แรก คือ นายอานันท์ ปันยารชุน รองลงมาคือ ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี นายธนินท์ เจียรวนนท์ (ประธานฯ เครือเจริญโภคภัณฑ์ CP) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
Back to Top