สำนักสงฆ์ลอยฟ้าที่ เมทิโอร่า

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder สำนักสงฆ์ลอยฟ้าที่ เมทิโอร่า
สำนักสงฆ์ลอยฟ้าที่ เมทิโอร่า (Meteora)
เมทิโอร่า (Meteora) ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศกรีซ โดย monastery แห่งนี้เป็นเมืองจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก


     เมทิโอร่า สถานที่อนศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างอยู่บนก้อนหินใหญ่สูงสง่า เป็นที่พํานักของนักบวชคริสตนิกายออร์โธด็อกซ (Orthodox)

    ซึ่งในสมัยอดีตกาลไดสร้างอารามไว้บนยอดเขาเพราะมีความเชื่อที่ว่า จะได้ใกล้ชิดกับสวรรค และเป็นการง่ายต่อการป้องกันศาสนาอื่นมารุกรานอีกด้วย


     ด้วยความโดดเด่นของการสร้างสรรค์ของศิลปะแบบไบแซนไทน์ เมทิโอร่า จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก้ใน ปี พ.ศ.2531นั่นเอง


แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
Back to Top