อันตราย ต่อการเสียดินแดน ตาม mou 43

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder อันตราย ต่อการเสียดินแดน ตาม mou 43
 วันนี้ (24 พ.ย.) นายคำนูณ สิทธิสมาน แกนนำ 40 ส.ว.ได้อภิปรายถึงร่างแก้ไข รธน.ม.190 ว่า มีข้อที่น่าเคลือบแคลงสงสัย ที่อ้างว่า เป็นการแก้ไขประเด็นเพียงเล็กน้อย แต่ รธน.ฉบับปี 50 ได้ออกแบบไว้ได้สมบูรณ์แล้ว โดยแบ่งออกได้เป็น 3 สัญญา ที่เคร่งครัดว่า ก่อนลงนามเรื่องเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของไทย จะต้องมีการทำประชามติ คือ ต้องฟังความคิดเห็นของประชาชน และที่ประชุมคณะระฐมนตรีจะต้องชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงสาระของสัญญาอย่างถ่องแท้ แต่ร่างรัฐธรรมนูญที่ถูกเสนอเข้ากลับถูกตัดออกไป ซึ่งหากรัฐสภามีมติรับหลักการนี้ ถือว่าเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงต่อการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย และจะมีผลผูกพันทันที จึงขอเสนอให้รัฐสภาแห่งนี้ไม่รับหลักการร่าง รธน.ทั้ง 4 ฉบับที่ถูกเสนอเข้ามาอย่างเร่งด่วน โดยไม่ผ่านการทำประชามติ


แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
Back to Top