อาวุธฆ่ามาร

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder อาวุธฆ่ามาร
อาวุธฆ่ามาร
 


ท่านพุทธทาสภิกขุ สวนโมกขพลาราม (วัดธารน้ำไหล) จ. สุราษฎร์ธานี

อาวุธที่จะฆ่ามารก็คือ "ธรรมะ" แล้วธรรมะกว้างนักมากนัก

เอาธรรมะที่สำคัญที่สุดข้อนึงคือ "ปัญญา" ตามคำนำของพระพุทธเจ้า เพราะว่าสิ่งที่เรียกว่ามารนั้นมันมาจากไม่มี "ปัญญา"

มารมันเกิดจาก "อวิชชา"
มารมันเกิดจากความปราศจากปัญญา
ฉะนั้นฆ่ามารก็ต้องฆ่าด้วยปัญญา คือมีปัญญา มันตรงกันข้ามอย่างนี้

อันแรกเรียกว่า "สุตมยปัญญา" ปัญญาที่เกิดจากการเล่าเรียนในโรงเรียนก็ได้

อันที่สอง เรียกว่า "จินตามยปัญญา" ปัญญาเกิดจากการใช้เหตุผล การคิดนึก

อันที่สามเรียกว่า "ภาวนามยปัญญา" เกิดจากความเจริญทางจิตใจ
คือจิตใจมันสูงขึ้นไป ตามเรื่องของสมาธิวิปัสสนาแล้ว ปัญญาชนิดนั้น มันสูงมันออกมา

ปัญญาชนิดนี้ที่เล็งถึงในการกำจัดมาร

ที่มา : "ชีวิตคือการต่อสู้" โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ พิมพ์ครั้งที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ , จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สุขภาพใจ เนื่องในโครงการ ๑๐๐ ปีชาตกาล สืบสานปณิธานพุทธทาส, หน้า ๓๙ และ ๔๖

ขอบคุณ dhammajakแสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
toeyfantasy  บอกว่า:

Post at: วันที่ 29 ต.ค 2553 เวลา 01:24:38
medsai  บอกว่า:

Post at: วันที่ 29 ต.ค 2553 เวลา 10:20:29
Back to Top