9 พิพิธภัณฑ์ เสียดาย ถ้าก่อนตายไม่ได้ไป

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder 9 พิพิธภัณฑ์ เสียดาย ถ้าก่อนตายไม่ได้ไป9 พิพิธภัณฑ์ เสียดาย ถ้าก่อนตายไม่ได้ไป

9 พิพิธภัณฑ์ เสียดาย ถ้าก่อนตายไม่ได้ไป

คุณไปพิพิธภัณฑ์ครั้งสุดท้ายเมื่อไร ? 
        “นานมาแล้ว” 
        “ตั้งแต่เด็ก” 
        “จำไม่ได้”  
        
ด้วยบรรยากาศของพิพิธภัณฑ์ที่มีแต่กลิ่นของความเก่า บรรยากาศมืดๆ น่ากลัว หรือภัณฑารักษ์แก่ๆ หลายคนจึงไม่คิดที่จะไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ จนพิพิธภัณฑ์บางที่ถูกทิ้งร้างไม่มีใครไปเยี่ยมชม 
        
ฉบับนี้เมโทรไลฟ์พาผู้อ่านไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่เราอาจจะหลงลืมไป และแต่ละที่ก็มีความน่าสนใจแตกต่างกันไป 

พิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

  

ตึกสีเหลืองสถาปัตยกรรมวิกตอเรียน ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ดึงดูดเราทุกคนให้เข้าไปยลความงดงามภายใน 
        
ตึกเก่าหลังนี้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2452 โดยท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ทรงสิ้นพระชนม์ก่อน ต่อมาตึกหลังนี้ได้ใช้รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2455 และเชื้อพระวงศ์อีกหลายพระองค์ ตึกหลังนี้เป็นมรดกตกทอดมาถึงพระนางเจ้าสุวัทนาพระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ 6 และพระองค์ได้มอบตึกหลังนี้ให้แก่ทางราชการ ในปี พ.ศ. 2482

                            

ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมความรู้เรื่องยาสมุนไพรไทย ตั้งแต่อุปกรณ์ในการทำชนิดต่างๆ ทั้งเครื่องบดยาสมุนไพร มีด รวมถึงพืชสมุนไพรไทยชนิดต่างๆ ที่รวมมาไว้ที่นี่อย่างครบถ้วน ตัวพิพิธภัณฑ์ยังจัดแสดงประวัติของพระยาอภัยภูเบศร และสิ่งของเครื่องใช้ของท่านในสมัยอดีต 
        
ที่นี่จึงเป็นมากกว่าพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทย เพราะทรงคุณค่าด้วยประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรมอันงดงาม 
        
ที่ตั้ง  เลขที่ 32/7 หมู่ 12 ถนนปราจีนอนุสรณ์ จ.ปราจีนบุรี

โทรศัพท์  0-3721-1088

พิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย

รวบรวมเครื่องเล่นกระบอก เสียง หีบเสียง แผ่นเสียง และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมบอกเล่าประวัติศาสตร์การบันทึกเสียงของประเทศไทยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เริ่มตั้งแต่ยุคกระบอกเสียงไปสู่แผ่นเสียง มีของหลายชิ้นเป็นของหายากที่ไม่สามารถหาชมได้ที่ไหน เช่น กระบอกเสียง Siamese Patrol ที่ออกขายในปี พ.ศ.2440 เป็นกระบอกเสียงที่บันทึกเพลงบรรเลงรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว ณ ประเทศเยอรมนี เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรป เป็นต้น 
        
ที่ตั้ง  15 ซอยลาดพร้าว 43 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศัพท์  0-2939-9920 
        
พิพิธภัณฑ์ธงสยาม

พิพิธภัณฑ์ ธงสยาม อยู่ภายในบริเวณเดียวกับพื้นที่จัดแสดงพิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและ หีบเสียงไทย และมีเจ้าของคนเดียวกันคือ คุณพฤฒิพล ประชุมผล ซึ่งเริ่มเก็บสะสมสิ่งของที่เกี่ยวกับธงสยาม มากว่า 20 ปี นอกเหนือไปจากธงชาติสยามพื้นที่สีแสงสดตรงกลางเป็นรูปช้างเผือกแล้ว วัตถุอันเกี่ยวเนื่องกับธงสยามส่วนใหญ่ที่จัดแสดงเป็นสิ่งของขนาดเล็กที่ ล้วนแต่มีธงรูปช้างประดับไว้ วางแสดงไว้ในตู้กระจก 4-5 ตู้ เช่น บัตรสะสมบุหรี่ ผ้าสักหลาดที่แถมมากับบุหรี่ ผ้าเช็ดหน้า โปสการ์ด ไปรษณียบัตร เข็มกลัด ฉลากหน้ากล่องไม้ขีดไฟ เป็นต้น 
        
ที่ตั้ง  15 ซอยลาดพร้าว 43 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศัพท์  0-2939-9920

พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย

พิพิธภัณฑ์ หนังสือพิมพ์ไทยก่อตั้งขึ้นโดยสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์ ส่วนแรกนำเสนอเกี่ยวกับการทำหนังสือพิมพ์ในอดีตโดยจัดเป็นหุ่นจำลองการทำงาน ต่างๆ ของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ผู้สื่อข่าวบรรณาธิการและช่างเรียง พิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในสมัยนั้น นอกจากนี้ยังมีส่วนจัดแสดงประวัติและผลงานของนักหนังสือพิมพ์อาวุโสในอดีต ที่เป็นผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ นักหนังสือพิมพ์อาชีพ อาทิ ท่านเทียนวรรณ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.) พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ นายกุหลาบ สายประดิษฐ์ นายโชติ แพร่พันธุ์ มาลัย ชูพินิจ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช นายอิศรา อมันตกุล 
        
ที่ตั้ง  ชั้น 2 อาคารสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 299 ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทรศัพท์  0-2243-5876, 0-2669-7124-6

พิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณ

นาฬิกาที่จัดแสดงใน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นของสะสมของคุณดิลก มหาดำรงค์กุล ซึ่งสมัยยังหนุ่มมีอาชีพเป็นช่างซ่อมนาฬิกา จำนวนนาฬิกาที่สะสมไว้มีมากกว่า 800 เรือน แต่เนื่องจากเนื้อที่จำกัดจึงจัดแสดงประมาณ 300 - 400 เรือน โดยมีการหมุนเวียนปีละ 1-2 ครั้ง เรือนที่เก่าที่สุดอายุราวสองร้อยกว่าปี 
        
ที่ตั้ง  ชั้น 3 อาคารเลอคองคอร์ดพลาซ่า ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์  0-2694-1705

บ้านพิพิธภัณฑ์

ใคร ที่อยากโหยหาอดีตวันคืนแสนสุข เมโทรไลฟ์ขอแนะนำให้ไปเยี่ยมชมบ้านพิพิธภัณฑ์ อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ตัวอาคารเป็นบ้านสูง 3 ชั้น 2 หลัง ภายในจำลองวิถีชีวิตสมัยอดีต ใครที่อาจจะลืมเลือนร้านขายของชำ ของเล่น ร้านตัดผม ร้านถ่ายรูป โรงภาพยนตร์ สมัยเมื่อ 20 ปีที่แล้วที่นี่มีให้คุณเลือกชมมากมาย สิ่งของต่างๆ เหล่านี้เป็นของสะสมของคุณอเนก นาวิกมูล จากขวดน้ำเก่าๆ ที่เพื่อนให้มากลายมาเป็นบ้านพิพิธภัณฑ์จนถึงวันนี้ 
        
ที่ตั้ง  170/17 หมู่ 7 หมู่บ้านคลองโพแลนด์ ซ.คลองโพ 2 ถ.ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 
โทรศัพท์  0-1252-4508, 0-9200-2803

พิพิธภัณฑ์มด

พิพิธภัณฑ์ มด จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 กล่าวได้ว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีความสมบูรณ์ทางวิชาการมากที่สุดในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้และเป็นแห่งแรกของโลกอีกด้วย การจัดแสดงตัวอย่างมดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามการใช้ประโยชน์ได้แก่ การจัดแสดงตัวอย่างมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศอื่นๆ, การจัดแสดงตัวอย่างมดในประเทศไทยสำหรับนักวิจัยทางแมลงทั่วไป และการจัดแสดงตัวอย่างมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับบุคคลทั่วไป 
        
ที่ตั้ง  ตึกวินิจวนันดร ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท์  0-2579 0176 ต่อ 510

พิพิธภัณฑ์หินแปลก

หินรูปร่าง แปลกที่หาชมได้ยากนี้ถูกนำมารวบรวมและทำเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้คนทั่วไปได้ เข้าชม พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นของบรรยง เลิศนิมิตร ซึ่งได้สะสม หินที่มีรูปร่างแปลก ไม่ว่าจะเป็นหินตะกอน หินแร่ หินแปร หรือหินฟอสซิล ส่วนใหญ่เป็นหินตะกอนมาจากภูเขาภาคกลาง ปัจจุบันบรรยงมีหินในครอบครองประมาณหมื่นชิ้น โดย 90% เป็นหินภายในประเทศ อีก 10% เป็นหินจากต่างประเทศ

ที่ตั้ง  1048-1054 ซ.เจริญกรุง 26 ถ.เจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์  0-2236-5666, 0-2236-5655 
        
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

หากขับรถผ่านเส้นทาง มอเตอร์เวย์สายบางนา-บางปะอิน ที่ตัดผ่าน ต.คลองห้า อ.เมือง จ.ปทุมธานี จะต้องมีใครเคยสังเกตเห็นอาคารทรงลูกบาศก์ หรือลูกเต๋า 3 ลูกเรียงติดกัน อาคารที่ว่านี้คือ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี ภายใต้หน่วยงานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบไปด้วยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรืออาคารรูปทรงลูกเต๋า, พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 3 พิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกันไป ที่มีทั้งความหลากหลาย ความสนุกสนาน และสาระความรู้ให้เลือกชม

ที่ตั้ง  ต.คลองห้า อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
โทรศัพท์  0-2577-9999 ต่อ 1845

พิพิธภัณฑ์อย่างนี้ก็มีด้วย

นอกจากพิพิธภัณฑ์ที่เปิด ให้ชมอย่างเป็นทางการแล้ว รู้ไหมว่ายังมีนักสะสมที่ไม่ต่างอะไรกับพิพิธภัณฑ์ สะสมสิ่งที่เขารัก ในอนาคตสิ่งของเหล่านี้จะกลายเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจซึ่ง บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ

                                      
        
วิวัฒน์ วงษ์ถวิล นักสะสมโกศและอัฐิ

ใครก็หาว่าเขาบ้า  หลาย คนหาว่า วิวัฒน์ วงษ์ถวิล นักสะสมโกศและอัฐิ “บ้า” ที่ไปเก็บ โกศและอัฐิที่ถูกทิ้งไว้ตามโคนต้นโพธิ์มาเก็บสะสม แต่ตอนนี้มันกลายเป็นที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและเคยมีคนมาเสนอ ซื้อถึง 7 หลัก 

ของสะสมชิ้นแรกของเขา คือโกศ ที่ซื้อจาก อำเภอบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อจะมาสะสม แต่สุดท้ายกลับมีกระดูกติดมาด้วย ก็เลยเป็นของสะสมชิ้นแรกของเขา และเขาก็เรียกว่าแม่

“ผมไม่รู้หรอกว่าเจ้าของ อัฐิ เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย แต่ผมเรียกเขาว่า “ แม่ ” ผมบอกว่าแม่ครับ ถ้าอยากจะมาอยู่กับผม ผมก็คงเอาไปทิ้งไม่ได้ คงจะต้องบูชาเอาไว้ ก็ตั้งแต่บัดนั้นมา ผมก็เริ่มเก็บสะสมโกศมาเรื่อยๆ และก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ทุกๆปี ในช่วงเมษายน บังสุกุลให้ทุกๆปี อัญเชิญพระดวงจิต จากการทำงานที่ลำบากลำบน ชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนไปทางที่บวกขึ้นบวกขึ้น”-- กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
Back to Top