สร้างคนรับช่วงทุกตำแหน่ง (1)

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder สร้างคนรับช่วงทุกตำแหน่ง (1)


----- Forwarded Message ----
From: Subhamas Suddhiputra
To: ; ; ; ; noolex ;
Sent: Tue, August 3, 2010 9:00:20 PM
Subject: [noolex] สร้างคนรับช่วงทุกตำแหน่ง (1)

สร้างคนรับช่วงทุกตำแหน่ง (1)

 

การนำบทเรียนข้ามสายพันธุ์ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการธุรกิจเกิดขึ้นมาตลอด ขณะเดียวกันก็ส่งผลสะท้อนกลับสู่ปริมณฑลและสายพันธุ์อื่นเช่นกัน ธุรกิจอยู่ในส่วนของสายพันธุ์เศรษฐกิจซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหญ่-เป็นโครงสร้างพื้นฐานของสังคม มีอีกสองสายพันธุ์ใหญ่คือการเมืองและวัฒนธรรมเป็นโครงสร้างส่วนบนของสังคม สายพันธุ์ใหญ่และสายพันธุ์ย่อยมีการ ผสมผสานข้ามสายพันธุ์กันตลอดเวลาทั้งเปิดเผยและซ่อนเร้น

กีฬา : รูปโฉมสายพันธุ์ผสม

กีฬาอยู่ในปริมณฑลใหญ่สายพันธุ์วัฒนธรรม และพัฒนาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของ “ทุนวัฒนธรรม” บางครั้งกีฬาเป็นเครื่องมือทางการเมือง ตัวอย่างที่ลือลั่นคือปิงปองมิตรภาพจีน-อเมริกา

การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศจนถึงระดับโลกมีผลกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดี ตั้งแต่เศรษฐกิจของประเทศเจ้าภาพที่ขยับตัวจากการลงทุนก่อสร้างสนามกีฬา ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ การกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นแรงจูงใจประการหนึ่งของประเทศที่เสนอตัวเป็น เจ้าภาพกีฬาต่าง ๆ เช่น โอลิมปิก ฟุตบอลโลก เอเชียนเกมส์ หรือระดับภูมิภาคอย่างซีเกมส์ ตัวอย่างในประเทศไทยคือหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง จนถึงสนามกีฬาและอาคารหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต และความเจริญต่อเนื่องกัน

ฟุตบอลโลก 2010 ที่เพิ่งจบไป แอฟริกาใต้เจ้าภาพใช้งบประมาณก่อสร้างปรับปรุงสนามแข่งขัน 10 แห่ง และสร้างความพร้อมด้านอื่น ๆ รวมประมาณ 4,300 ล้านเหรียญ สรอ. แม้น้อยกว่าปี 2006 ที่เยอรมนีเป็นเจ้าภาพที่ได้ลงทุนราว 7,700 ล้านเหรียญ สรอ. แต่เงินที่แอฟริกาใต้ลงไปนั้นมากโขสำหรับเศรษฐกิจของตัวเอง ผลตอบแทนทางตรงระยะสั้นของประเทศเจ้าภาพเป็นธุรกิจท่องเที่ยว แอฟริกาใต้ประเมินว่ามีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมนี้ราว 3.5 แสนคน นอกจากนี้เป็นส่วนแบ่งทางธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลตอบแทนระยะยาวคือการใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ และการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้คุ้มค่า จนถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าวัฒนธรรม และสินค้าอื่น ๆ ของประเทศเจ้าภาพ

เกาหลีใต้ในกรณีเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกร่วมกับญี่ปุ่นปี 2002 เป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ จีนในกรณีโอลิมปิกปักกิ่ง 2008 เป็นตัวอย่างความสำเร็จ ส่วนกรีซในกรณีโอลิมปิกเอเธนส์ 2004 ได้รับการขีดเส้นใต้จากนักวิเคราะห์เศรษฐกิจว่าเป็นบทเรียนต้นตอวิกฤตเศรษฐกิจของกรีซในเวลาอีก 4-5 ปีต่อมา

ไม่เพียงการเป็นเจ้าภาพกีฬาที่ส่งผลถึงการผลักดันเศรษฐกิจให้ขยายตัวในแง่มุมของการจัดการบริหารทีมกีฬาก็ข้ามสายพันธุ์มาประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรที่เด่นชัดคือทีมฟุตบอล โดยแสดงออกให้เห็นในการลงสนามแข่งขันแต่ละนัด

ทีมฟุตบอล : ดาราเก๋า ทีมเวิร์กดี

ทีมฟุตบอลต้องมีทั้ง “ดารา” และ ทีมเวิร์ก “ดารา” ที่โดดเด่นอยู่แถวหน้า ส่วนใหญ่มักเป็นผู้ยิงประตูได้ ซึ่งมีความหมายสำคัญต่อชัยชนะ ขณะเดียวกัน ก็ต้องมีนักฟุตบอลที่เล่นได้ดีในตำแหน่งต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของทีม บทเรียนข้าม สายพันธุ์ที่สั้นและชัดเจน คือการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร ธุรกิจต้องสร้างคนเก่งทำงานในทุกตำแหน่งงาน และร่วมงานเป็นทีมได้ทั้งในจังหวะรุก รับ หรือถอย

หลักการพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้องค์กรใด ๆ ไม่แตกต่างกับการสร้างคนเก่งของทีมฟุตบอล คือทำงานในตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองได้ดี และร่วมรับผิดชอบงานของทีม มีส่วนทำให้ทีมเวิร์กมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูง

ทุกตำแหน่งต้องสร้างคน

ตามธรรมชาติแล้ว บริษัทย่อมมีคนทำงานทุกตำแหน่ง แต่การแข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้น ความรู้ ความจัดเจนในการบริหารจัดการมีมากขึ้น กระบวนการธรรมชาติดังกล่าวมีการสรุปบทเรียน เพื่อการปฏิบัติที่มีผลลัพธ์ดีขึ้นกว่าเดิม คนทำงานแต่ละตำแหน่งงานจึงมีการฝึกฝน อบรม ทดสอบ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติตามต้องการ ทั้งด้านความซื่อสัตย์และความสามารถที่จำเป็น

ความซื่อสัตย์และความสามารถเป็นไปตามความต้องการของบริษัทและหน่วยงานย่อย คนในแต่ละจุดต้องมีเทคนิคความชำนาญในงานเฉพาะด้าน อาทิ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิต ฝ่ายการเงิน และฝ่ายธุรการทั่วไป องค์ประกอบเหล่านี้เหมือนกลีบดอกไม้ทั้งห้าที่ต้องมีความสวยงามลงตัวกัน

โดยพื้นฐานที่สุด การรับคนมา ทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ ของหน่วยงานย่อยในฝ่ายต่าง ๆ ที่กล่าวมา ย่อมมีการ ฝึกอบรม มีกระบวนการเรียนรู้ท่ามกลางการทำงาน Training and learning on the job

การทำงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรธุรกิจย่อมทำมากกว่านี้ เพราะต้องมีหลักประกันสร้างคนทำงานเฉพาะในทุกตำแหน่งอย่างเหมาะสม สร้างคนทำงานบางกลุ่มที่สามารถสับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่งงานได้

กระบวนการเช่นนี้มิได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่ระหว่างการดำเนินงานต้องเป็นธรรมชาติ สอดคล้องกับเงื่อนไขข้อเท็จจริงในองค์กรให้มากที่สุด

คอลัมน์ หนึ่งคิดหนึ่งทำ
โดย สันติ โยนกพันธ์, ชนายุส ตินารักษ์

Share on FacebookRead more:  สร้างคนรับช่วงทุกตำแหน่ง (1) | บล็อกความรู้ | WiseKnow | Knowledge Blog  
--
หากส่งเมลซ้ำขออภัยล่วงหน้า
รูปภาพหรือไฟล์ดูไม่ได้ กรุณาลองกด ที่ link ใน เนื้อเรื่องค่ะ
โดยมาก จะ copy จาก google reader เนื้อความอาจจะไม่ตรงกับเว็บหรือ blog 100 %
--
**** รู้จักขอบคุณเมื่อได้รับ ขออภัยเมื่อผิดพลาด คือสิ่งที่สมาชิกกลุ่มพึงกระทำ ****
กติกา ง่ายๆ ในกลุ่ม
0. ห้ามโพสเรื่องการเมือง หรือถกเถียงเรื่องการเมืองที่
จะก่อความวุ่นวายภายในกลุ่ม
ฝ่าฝืนแบนทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบ
1. ห้ามโพสรูปภาพหรือข้อความที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในทางเสื่อมเสีย
2. ห้ามใช้วาจาหยาบคาย ห้ามบ่นว่าเมล์ หรือ reply เยอะ
3. ห้ามโฆษณาที่หวังผลประโยชน์ทางการค้า ใครโพสแบนทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบ
4. ไม่ได้รับเมล์อีกกดลิงค์นี้ http://groups.google.com/groups/bounced
5. กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ
6. ห้ามส่ง Invite เวปบิทเข้ากรุ๊ปโดยเด็ดขาด
7. ห้ามใช้ตัวหนังสือ สีแดงใหญ่ในการโพสเมล์ปกติ
 
 
- ส่งเมล์เข้ากลุ่มได้ที่
- สมัครรับเมล์-ส่งเมล์เปล่ามาที่ noolex+
- ลาออกจากกลุ่ม-ส่งเมล์เปล่ามาที่ noolex+
* ทั้งสมัครและลาออก ต้องยืนยันลิงค์จากระบบทุกครั้ง
 
อย่าลืมนะคะ มีอะไรก็แบ่งปัน
^ นู๋เล็ก ^
Group's Owner
(-`๏’•ิ__•ิ`๏’-)แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
Back to Top