จำกันใหม่"สายรถเมล์"ทั่วกรุง

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder จำกันใหม่"สายรถเมล์"ทั่วกรุง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2553

_______________________________________

เดลินิวส์ (จำกันใหม่"สายรถเมล์"ทั่วกรุง)

"รถเมล์” บริการสาธารณะหลักของกรุงเทพฯ สำหรับคนที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้ง

ใหญ่ นั่นคือ การจัดหารถเมล์ปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงจำนวน 4,000 คัน มาให้บริการแทน

รถเมล์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ที่มีให้บริการอยู่ในขณะนี้จำนวน 3,509 คัน พร้อมกับการ

ปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ใหม่ ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

เส้นทางรถเมล์ที่ ขสมก.พิจารณาปรับเส้นทางใหม่นี้มีทั้งสิ้น 155 เส้นทาง เป็นเส้นทางที่มีการเดินรถอยู่แล้ว

ในปัจจุบัน 128 เส้นทาง ที่เหลือเป็นเส้นทางใหม่ 27 เส้นทาง โดยหลังจากที่ ขสมก.ได้รถเมล์ใหม่ 4,000

คันมาแล้ว จะต้องมีการเปลี่ยนหมายเลขสายรถเมล์ใหม่ทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้

ระหว่างรอกระบวนการดังกล่าว ขสมก.เริ่มนำหมายเลขสายรถเมล์ใหม่ มาติดไว้ที่ด้านหน้าและด้านข้างของ

รถเมล์ที่ให้บริการในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการเริ่มจดจำว่า ในอนาคตรถเมล์ที่วิ่งอยู่นี้จะเปลี่ยนหมายเลข

สายใหม่แล้ว

สำหรับหมายเลขรถเมล์ที่ให้บริการในปัจจุบัน และกำลังจะเปลี่ยนใหม่ ประกอบด้วย สาย 1 ท่าเตียน-ถนน

ตก เปลี่ยนเป็นสาย 601 สาย 5 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)-จักรวรรดิ เปลี่ยนเป็นสาย 603

สาย 8 ถนนนิมิตรใหม่-สะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า เปลี่ยนเป็นสาย 606 และตัดระยะทางเหลือถนน

นิมิตรใหม่-เซ็นทรัลลาดพร้าว สาย 9 อู่กัลปพฤกษ์-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ เปลี่ยนเป็นสาย 609

และตัดระยะทางเหลือ อู่กัลปพฤกษ์-สถานีรถไฟบางซื่อ สาย 10 ท่าน้ำภาษีเจริญ-นางเลิ้ง เปลี่ยนเป็นสาย

610 สาย 12 ห้วยขวาง-ปากคลองตลาด เปลี่ยนเป็นสาย 611 สาย 14 ศรีย่าน-โรงเรียนนนทรีวิทยา

เปลี่ยนเป็นสาย 612 สาย 15 เดอะมอลล์ท่าพระ-สีลม-บางลำพู เปลี่ยนเป็นสาย 613 และตัดระยะเหลือ

เดอะมอลล์ท่าพระ-สีลม สาย 18 ท่าอิฐ-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เปลี่ยนเป็นสาย 614 สาย 18 ทางด่วน ท่า

อิฐ-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เปลี่ยนเป็นสาย 658 สาย 19 วงกลมสถานีรถไฟบางกอกน้อย-บางลำพู เปลี่ยนเป็น

สาย 615 วงกลมสถานีรถไฟบางกอกน้อย-อรุณอัมรินทร์ สาย 20 ป้อมพระจุลจอมเกล้า-ท่าน้ำท่าดินแดง

เปลี่ยนเป็นสาย 616 และเพิ่มเป็นสาย 617 ท่าน้ำท่าดินแดง-ท่าน้ำพระสมุทรเจดีย์

สาย 21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-วัดคู่สร้าง เปลี่ยนเป็นสาย 618 สาย 23 สำโรง-สี่เสาเทเวศร์ (ทางด่วน)

เปลี่ยนเป็นสาย 619 สี่เสาเทเวศร์-สำโรง (เอกมัย) และสาย 620 สี่เสาเทเวศร์-สำโรง (ทางด่วน) สาย 24

ประชานิเวศน์ 3-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เปลี่ยนเป็นสาย 621 สาย 24 ประชานิเวศน์ 3-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ทางด่วน เปลี่ยนเป็นสาย 622 สาย 25 อู่สายลวด-ท่าช้าง เปลี่ยนเป็นสาย 624 ขึ้นทางด่วน สาย 26 มีนบุรี-

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เปลี่ยนเป็นสาย 625 และตัดระยะทางเหลือ มีนบุรี-อู่บางเขน สาย 29 มธ.ศูนย์รังสิต-

หัวลำโพง เปลี่ยนเป็นสาย 644 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)-สถานีรถไฟหัวลำโพง สาย 32

ปากเกร็ด-วัดพระเชตุพนฯ เปลี่ยนเป็นสาย 631 สาย 34 รังสิต-พหลโยธิน-หัวลำโพง เปลี่ยนเป็นสาย 633

สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต-รังสิต สาย 36 อู่โพธิ์แก้ว-สี่พระยา เปลี่ยนเป็นสาย 635 และตัดระยะทางเป็น ห้วย

ขวาง-ท่าน้ำสี่พระยา

สาย 37 มหานาค-แจงร้อน เปลี่ยนเป็นสาย 636 สาย 39 มธ.ศูนย์รังสิต-สนามหลวง เปลี่ยนเป็นสาย 627

และตัดระยะทางเป็น สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)-มธ.ศูนย์รังสิต พร้อมเพิ่มเป็นสาย 628 สถานี

ขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)-สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง สาย 42 วงกลมท่าพระ-เสาชิงช้า

เปลี่ยนเป็นสาย 638 สาย 43 โรงเรียนศึกษานารี 2-เทเวศร์ เปลี่ยนเป็นสาย 668 และตัดระยะเป็นสะพาน

สมเด็จพระปิ่นเกล้า-โรงเรียนศึกษานารี 2 สาย 44 ตลาดแฮปปี้แลนด์-ท่าเตียน เปลี่ยนเป็นสาย 640 สาย

45 สำโรง-ท่าน้ำสี่พระยา เปลี่ยนเป็นสาย 641 และเพิ่มเป็นสาย 642 ขึ้นทางด่วน สาย 48 วิทยาเขต

รามคำแหง-วัดพระเชตุพน เปลี่ยนเป็นสาย 643 สาย 53 วงกลมเทเวศร์ เปลี่ยนเป็นสาย 648 สาย 56

วงกลมสะพาน กรุงธน เปลี่ยนเป็นสาย 650 สาย 57 วงกลมธนบุรี เปลี่ยนเป็นสาย 651 สาย 60 อู่สวน

สยาม-ปากคลองตลาด เปลี่ยนเป็นสาย 652 ขึ้นทางด่วน สาย 62 สาธุประดิษฐ์-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

เปลี่ยนเป็นสาย 653 สาย 63 อ.ต.ก.3-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เปลี่ยนเป็นสาย 630 และตัดระยะทางเป็น

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)-นนทบุรี

สาย 64 วงกลมสนามหลวง-รัตนาธิเบศร์ เปลี่ยนเป็นสาย 655 และตัดระยะเป็น วงกลมสนามหลวง-นคร

อินทร์ พร้อมเพิ่มเป็นสาย 721 สนามหลวง-ท่า น้ำนนทบุรี สาย 67 วัดเสมียนนารี-เซ็นทรัลพระราม 3

เปลี่ยนเป็นสาย 656 สาย 68 บางลำพู-สมุทรสาคร เปลี่ยนเป็นสาย 657 สาย 69 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-

รัตนาธิเบศร์-ท่าอิฐ เปลี่ยนเป็นสาย 654 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-กองสลากสนามบินน้ำ สาย 70 สนามหลวง-

ประชานิเวศน์ 3 เปลี่ยนเป็นสาย 660 และเพิ่มสาย 661 ประชานิเวศน์ 3-สถานีรถไฟบางซื่อ สาย 72 สี่เสา

เทเวศร์-ท่าเรือคลองเตย เปลี่ยนเป็นสาย 662 สาย 73 อู่โพธิ์แก้ว-สะพานพุทธ เปลี่ยนเป็นสาย 663 ขึ้นทาง

ด่วน สาย 75 วัดพุทธบูชา-หัวลำโพง เปลี่ยนเป็นสาย 664 สาย 79 อู่บางแค (วัดม่วง)- ราชประสงค์

เปลี่ยนเป็นสาย 666 อู่พุทธมณฑลสาย 2-ราชประสงค์ สาย 81 สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า-พุทธมณฑล

สาย 5 เปลี่ยนเป็น สาย 667 สาย 82 พระประแดง-บางลำพู เปลี่ยนเป็นสาย 669 สาย 85 วัดแจงร้อน-

หัวลำโพง เปลี่ยนเป็นสาย 670 สาย 88 วัดคลอง สวน-ลาดหญ้า เปลี่ยนเป็นสาย 671 อาคารสงเคราะห์

กทม. (ทุ่งครุ) -ลาดหญ้า

สาย 90 ท่าน้ำบางพูน-ย่านสินค้าพหลโยธิน เปลี่ยนเป็นสาย 647 ตัดระยะทางเป็น สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต-

ปทุมธานี สาย 92 การเคหะชุมชนร่มเกล้า-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เปลี่ยนเป็นสาย 607 และตัดระยะทางเป็น

การเคหะชุมชนร่มเกล้า-เซ็นทรัลลาดพร้าว สาย 93 หมู่บา้ นนักกีฬาแหลมทอง-สี่พระยา เปลี่ยนเป็นสาย

675 สาย 95 รังสิต-ม.รามคำแหง เปลี่ยนเป็นสาย 676 และตัดระยะเป็น แฮปปี้แลนด์- รังสิต สาย 96 สวน

สยาม-สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต เปลี่ยนเป็นสาย 712 และเพิ่มระยะทางเป็น สวนสยาม-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

สาย 97 กระทรวงสาธารณสุข-โรงพยาบาลสงฆ์ เปลี่ยนเป็นสาย 678 และตัดระยะทางเป็น โรงพยาบาล

สงฆ์-ท่าน้ำนนทบุรี สาย 102 ปากน้ำ-อู่สาธุประดิษฐ์ (ทางด่วน) เปลี่ยนเป็นสาย 679 สาย 104 ปากเกร็ด-

ถนนติวานนท์-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เปลี่ยนเป็นสาย 680 สาย 105 คลองสาน-ตลาด

มหาชัยเมืองใหม่ เปลี่ยนเป็นสาย 604 สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่-มหาชัยเมืองใหม่ สาย 111 วงกลมตลาด

พลู-บุคคโล เปลี่ยนเป็นสาย 683 สาย 113 มีนบุรี-หัวลำโพง เปลี่ยนเป็นสาย 682 หัวลำโพง-คลองกุ่ม สาย

116 วัดหนามแดง-สาทร เปลี่ยนเป็นสาย 686

สาย 166 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-เมืองทองธานี (ทางด่วน) เปลี่ยนเป็นสาย 711 สาย 117 กทม.2-อ.ต.ก.3

เปลี่ยนเป็นสาย 687 กทม.2-ท่าน้ำนนทบุรี สาย 120 คลองสาน-ถนนเอกชัย-สมุทรสาคร เปลี่ยนเป็นสาย

639 วงเวียนใหญ่-สมุทรสาคร และเพิ่มสาย 681 สะพานตากสิน-มหาชัยเมืองใหม่ สาย 123 ท่าราชวรดิฐ-

พุทธมณฑลสาย 2-อ้อมใหญ่ เปลี่ยนเป็นสาย 688 สาย 124 สนามหลวง-สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล

เปลี่ยนเป็นสาย 689 สนามหลวง-สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตศาลายา และเพิ่มเป็นสาย 690

สนามหลวง-โรงเรียนกาญจนาภิเษก นครปฐม สาย 129 บางเขน-สำโรง (ทางด่วน) เปลี่ยนเป็นสาย 691

สาย 131 อู่คลองกุ่ม-หนองจอก เปลี่ยนเป็นสาย 692 และเพิ่มเป็นสาย 693 คลองกุ่ม-สำนักงานขนส่งเขต

พื้นที่ 4 สาย 134 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)-หมู่บ้านบัวทองเคหะ เปลี่ยนเป็นสาย 694 สาย

136 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)-ท่าเรือคลองเตย เปลี่ยนเป็นสาย 696 สาย 137 วงกลม

รามคำแหง-ถนนรัชดาภิเษก เปลี่ยนเป็นสาย 697 สาย 138 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)-ท่าน้ำ

พระประแดง (ทางด่วน) เปลี่ยนเป็นสาย 699 และเพิ่มสาย 698 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)-อู่

พระประแดง (ทางด่วน)

สาย 139 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)-วิทยาเขตรามคำแหง (ทางด่วน) เปลี่ยนเป็นสาย 637

สาย 140 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ตลาดมหาชัยเมืองใหม่ (ทางด่วน) เปลี่ยนเป็นสาย 700 สาย 141 จุฬา-แสม

ดำ (ทางด่วน) เปลี่ยนเป็นสาย 665 แสมดำ-สวนลุมพินี และเพิ่มสาย 709 ท่าเรือคลองเตย-จุฬา สาย 142

เคหะชุมชนธนบุรี-สมุทรปราการ (ทางด่วน) เปลี่ยนเป็นสาย 701 สาย 145 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ

(จตุจักร)-สมุทรปราการ เปลี่ยนเป็นสาย 703 และตัดระยะทางเป็น แฮปปี้แลนด์-สมุทรปราการ สาย 146

วงกลมบางแค-ถนนกาญจนาภิเษก เปลี่ยนเป็นสาย 704 และเพิ่มสาย 710 วงกลมอรุณอัมรินทร์-ถนน

กาญจนาภิเษก สาย 150 ปากเกร็ด-มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปลี่ยนเป็นสาย 705 มีนบุรี-ปากเกร็ด สาย

154 เคหะชุมชนออเงิน-เคหะชุมชนวัชรพล-คลองเตย เปลี่ยนเป็นสาย 706 ท่าเรือคลองเตย-สำนักงานเขต

สายไหม สาย 156 วงกลม โรงเรียนสตรีวิทยา 2 -ถนนนวมินทร์ เปลี่ยนเป็นสาย 708 สาย 168 อนุสาวรีย์

ชัยสมรภูมิ-ถนนพระราม 9 -สวนสยาม เปลี่ยนเป็นสาย 729 ตัดระยะทางเป็น มีนบุรี-อสมท. สาย 169

วงกลมบางขุนเทียน-ปิ่นเกล้า-วงเวียนใหญ่ เปลี่ยนเป็นสาย 713

สาย 175 ท่าน้ำภาษีเจริญ-อ.ต.ก.3 เปลี่ยนเป็นสาย 714 สาย 178 วงกลมสุคนธสวัสดิ์-เกษตรนวมินทร์

เปลี่ยนเป็นสาย 715 สาย 179 อู่พระราม 9 -สะพานพระราม 7 เปลี่ยนเป็นสาย 716 สาย 183 อนุสาวรีย์ชัย

สมรภูมิ-พุทธมณฑลสาย 2 -อ้อมใหญ่ เปลี่ยนเป็นสาย 605 ตัดระยะทางเหลือ พุทธมณฑลสาย 2-วงเวียน

ใหญ่ สาย 187 หมู่บ้านเอื้ออาทรคลอง 3 -ท่าน้ำสี่พระยา เปลี่ยนเป็นสาย 717 ตัดระยะทางเป็น อนุสาวรีย์

ชัยสมรภูมิ-หมู่บ้านเอื้ออาทรคลอง 3 สาย 191 อู่โพธิ์แก้ว-กระทรวงพาณิชย์ เปลี่ยนเป็นสาย 719 สาย 193

วงกลมถนนกัลปพฤกษ์-ถนนพระราม 2 เปลี่ยนเป็นสาย 720 สาย 204 กทม.2-ท่าน้ำราชวงศ์ เปลี่ยนเป็น

สาย 649 วงกลมท่าน้ำราชวงศ์-อาคารสงเคราะห์ห้วยขวาง สาย 205 คลองเตย-ถนนรัชดาภิเษกตอนล่าง

เปลี่ยนเป็นสาย 722 สาย 206 ม.เกษตรศาสตร์-ประเวศ เปลี่ยนเป็นสาย 723 ม.เกษตรศาสตร์-อู่ศรีนครินทร์

สาย 207 ม.รามคำแหง-วิทยาเขตรามคำแหง เปลี่ยนเป็นสาย 724 สาย 505 ปากเกร็ด-สวนลุมพินี

เปลี่ยนเป็นสาย 726

สาย 509 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)-อู่บางแค เปลี่ยนเป็นสาย 727 อู่บางแค-อนุสาวรีย์ชัย

สมรภูมิ สาย 510 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ตลาดไท เปลี่ยนเป็นสาย 629 ตัดระยะทางเป็น สถานีขนส่ง

ผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)-ตลาดไท สาย 511 ปากน้ำ-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ตลิ่งชัน)

เปลี่ยนเป็นสาย 728 สาย 513 สำโรง-รังสิต เปลี่ยนเป็นสาย 736 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ปากน้ำ (ทางด่วน)

สาย 514 มีนบุรี-ถนนรัชดาภิเษก-สีลม เปลี่ยนเป็นสาย 730 มีนบุรี-สีลม (ทางด่วน) สาย 515 อนุสาวรีย์ชัย

สมรภูมิ-หมู่บ้านเอื้ออาทร-ศาลายา เปลี่ยนเป็นสาย 731 สาย 516 เทเวศร์-หมู่บ้านบัวทองเคหะ เปลี่ยนเป็น

สาย 732 สาย 517 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)-ลาดกระบัง เปลี่ยนเป็นสาย 733 พระจอม

เกล้าลาดกระบัง-อู่พระราม 9 สาย 522 รังสิต-งามวงศ์วาน-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เปลี่ยนเป็นสาย 734

สาย 528 อ.ไทรน้อย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เปลี่ยนเป็นสาย 735 สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต-อ.ไทรน้อย สาย

523 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ม.เทคโนโลยีราชมงคล คลอง 6 เปลี่ยนเป็นสาย 738 ถนนศรีอยุธยา-ม.

เทคโนโลยีราชมงคล คลอง 6 สาย 537 ศรีอยุธยา-บางพลี เปลี่ยนเป็นสาย 737 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-บาง

พลี สาย 543 บางเขน-ลำลูกกาคลอง 9 เปลี่ยนเป็นสาย 740 สาย 549 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-มีนบุรี

เปลี่ยนเป็นสาย 742 สาย 550 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-แฮปปี้แลนด์ เปลี่ยนเป็นสาย 743 สาย 551 ท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิ-สยามพารากอน (ทางด่วน) เปลี่ยนเป็นสาย 744 สาย 552 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-

คลองเตย เปลี่ยนเป็นสาย 745 สาย 553 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-สมุทรปราการ เปลี่ยนเป็นสาย 747 และ

เพิ่มสาย 746 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ปากน้ำ สาย 554 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-รังสิต (ทางด่วน)

เปลี่ยนเป็นสาย 749 สาย 555 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานกรุงเทพ (ทางด่วน) เปลี่ยนเป็นสาย

748 สาย 558 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-สะพานพระราม 9 -เซ็นทรัลพระราม 2 เปลี่ยนเป็นสาย 750

ส่วนเส้นทางใหม่อีก 27 เส้นทาง จะเริ่มวิ่งให้บริการหลังจากได้รถเมล์ใหม่ 4,000 คัน พร้อมกับการเปลี่ยน

หมายเลขสายรถเมล์เก่าทั้งหมดเป็นเลขหมายใหม่ และออกวิ่งให้บริการพร้อมกันทั่วกรุงเทพฯ คาดว่าจะ

เริ่มต้นอีกประมาณ 2 ปีข้างหน้า

ตอนนี้คนใช้รถเมล์ก็เริ่มจำหมายเลขสายใหม่กันไปก่อน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อไหร่ จะได้ขึ้น

รถเมล์ถูกสายไม่ผิดเส้นทาง.
best regards,

Mr.Tepprasit Seewarom
( Service Contract Section. )
Tel. : 0-2328-1035-49
email :
email center:


.ExternalClass .ecxstyle4 {font-size:10;} .ExternalClass .ecxstyle6 {font-size:12px;font-weight:bold;color:#0000FF;font-family:Tahoma;} .ExternalClass .ecxstyle10 {font-size:12px;color:#0000FF;font-family:Tahoma;} .ExternalClass .ecxstyle12 {font-family:Tahoma;font-size:12px;} .ExternalClass .ecxstyle13 {color:#0000FF;}

PATKOL Public Company Limited
348 Chalerm Prakiat Rama 9 Rd., Nongborn,
Pravate, Bangkok 10250 Thailand
Tel. (66)0-2328-1035      
Fax. (66)0-2328-1245
Website. www.patkol.com

Hotmail: อีเมลที่เชื่อถือได้ซึ่งมาพร้อมกับการป้องกันอีเมลขยะที่มีประสิทธิภาพของ Microsoft ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

Hotmail: อีเมลฟรีประสิทธิภาพสูงที่มีการรักษาความปลอดภัยโดย Microsoft รับทันที

อีเมลของคุณและบริการอื่นๆ ที่พร้อมใช้งาน รับ Windows Live Hotmail ฟรี ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้


แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
zeldio1  บอกว่า:

จะเปลี่ยนกันทำไม จำยาก ของเก่าก็ดีแล้ว ต่อไปคงเป็น สาย 999999945 มั้ง<== เวอร์ไปแล้ว

Post at: วันที่ 8 ก.ค 2553 เวลา 12:44:41
Pepziza  บอกว่า:

ปลี่ยนหมดเลยอ่ะ

Post at: วันที่ 8 ก.ค 2553 เวลา 13:58:54
ปีกแมงสาป  บอกว่า:

แอ๊ก!! อ่านไม่หมด

Post at: วันที่ 8 ก.ค 2553 เวลา 19:43:29
folkmimi  บอกว่า:

ไอที่ผมเห็นด้วย
----------------------
สาย 70 สนามหลวง-

ประชานิเวศน์ 3 เปลี่ยนเป็นสาย 660 และเพิ่มสาย 661 ประชานิเวศน์ 3-สถานีรถไฟบางซื่อ
----------------------------
เพราะบ้านผมอยู่แถวๆนั้นแล้วก็นั่ง 70 บ่อยถ้าคนที่เคยนั่งจะรู้ว่าพอมาจากทางสนามหลวงจะมุ่งไปประชานิเวศ3 จะต้องผ่านสะพานเตาปูน ซึ่งรถจะต้องรอดใต้สะพานเพื่อไป สถานีรถไฟบางซื่อ แต่ถ้ามีรถจาก ประชานิเวศ3 แล้วสิ้นสุดแค่ สถานีรถไฟก็ดี

Post at: วันที่ 9 ก.ค 2553 เวลา 22:08:27

จริงหรือเปล่าครับ

Post at: วันที่ 10 ก.ค 2553 เวลา 21:52:38

Post at: วันที่ 12 ก.ค 2553 เวลา 00:49:27
Back to Top