1 School 1 Factory @ รร. ปัญญาประทีป ปากช่อง โคราช

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder ความรู้ / การศึกษา / เทคโนโลยี 1 School 1 Factory @ รร. ปัญญาประทีป ปากช่อง โคราช
1 School  1 Factory  @  รร. ปัญญาประทีป  ปากช่อง  โคราช

เห็นค่าเทอมแล้วอึ้งกันเลยทีเดียว  

สวัสดีครับทุกท่าน  ห่างหายไปนานพอสมควรครับสำหรับทริปการเดินทางที่นำมาแลกเปลี่ยนกันชม  ครั้งนี้เลยถือโอกาส นำทริปน่าประทับใจอีกหนึ่งทริป  จากโครงการ 1 โรงเรียน 1 โรงงาน ตามนโยบายของเครือเบทาโกร  เชิญชมครับ

 

“     ๑ โรงเรียน   ๑  โรงงาน  @  รร. ปัญญาประทีป  ปากช่อง  โคราช   

  ๐๗ มิ.ย. ๕๓

สำหรับการเดินทางจาก กทม. ก็ใช้ถนนมิตรภาพ(สายเก่า) เข้าตัว อ.ปากช่อง  เลย  รพ.ปากช่องนานา ไปนิดนึง แล้วก็เลี้ยวซ้ายตรง Show room Isuzu ไปอีก ~ 5 Km. ครับ

 

ที่ตั้งและทางเข้าของโรงเรียน  เรียกว่าอยู่กลางท้องทุ่ง  ทำให้อากาศที่นี่ดีเหลือหลาย  ช่างสงบและอบอุ่นดีแท้……..

 

ด้วยการนำพื้นที่สวนมะม่วงเก่ามาปรับเป็นโรงเรียนตามวิถีพุทธ  ทำให้ที่นี่ร่มรื่น สงบและอากาศดีตลอดปีครับ

“ ในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยปัญหารุมล้อมจากทุกๆด้าน  ภายใต้ระบบการศึกษาที่เน้นหนักเฉพาะเรื่องวิชาการ

ทำให้เป็นเรื่องยากยิ่งที่พ่อแม่ตลอดจนครูอาจารย์จะสามารถหล่อหลอมลูกๆ หรือนักเรียนให้เติบโตขึ้นมาได้ดีมีคุณภาพ…..”

 

                                                                                      บางบทจาก  :  ปัญญาประทีป

“  วิถีพุทธสอนให้เด็กรู้จักใช้สติปัญญาคิดเพื่อพิจารณาสิ่งต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ  วิชาชีพและวิชาชีวิต  สามารถพิจารณาได้เองว่าอะไรควรทำ  อะไรไม่ควรทำ

จนเกิดศีลที่ดีงามที่เกิดจากสติปัญญาของเด็กๆเอง  ไม่ใช่โดนบังคับจากปัจจัยภายนอก  ”

 

พระอาจารย์ชยสาโร  องค์ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนปัญญาประทีป 

ดังนั้นที่นี่จึงบ่มเพาะฝึกฝนเด็กๆโดย  วิธี-วิถีพุทธ  

โดยมีสิ่งแวดล้อมที่สงบ แผงไปด้วยปรัชญา  และความมีเหตุ  ผล………….

หลักสูตรบ่มเพาะชีวิต :  ๒ นอก  ๒ ใน

 

                                                ด้านนอก ๒ ด้าน

๑        ความสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งรอบตัวให้  “ กิน อยู่  ดู  ฟัง เป็น ”

๒       มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์ให้ “ สื่อสารเป็น ”

 

ด้านใน ๒ ด้าน

๑        ด้านจิตใจ ให้ “ สุขเป็น ”

๒       ด้านปัญญา ให้ “ คิดเป็น ”

รร.ปัญญาประทีป 

อาคารเรียนหลัก ๑ หลังแห่งนี้  ออกแบบได้ดีครับ  ดูสะอาดสะอ้าน  โล่งโปร่ง

 

ที่นี่แสงแดดดี  แต่ไม่ร้อนมาก  การเลือกใช้กระจกใส  จึงทำให้ลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างไปได้มาก  อนุรักษ์พลังงานได้เป็นอย่างดี

 

ทั้งยังแวดล้อมด้วยต้นไม้ร่มเงา  เย็นสบาย  มองไปทางไหนก็เย็นตาเย็นใจครับ

การเรียนการสอนก็เป็นแบบสมัยใหม่  คือ  การมาโรงเรียนเป็นการมาเพื่อฝึกฝนวิชาชีวิต  ไม่ใช่มาโรงเรียนเพียงเพื่อเรียนหนังสือ ( วิศาล เคลือคล้าย . 2553

ทั้งสังเกตว่า ที่ผนังห้องจะไม่มีป้าย บอร์ด หรืออะไรแปะเปะปะอยู่เหมือนโรงเรียนทั่วไป  ทราบว่าที่นี้เป็นโรงเรียนของเด็กโต  ดังนั้นสิ่งเร้าต่างๆเหล่านั้นจึงไม่มีประโยชน์เท่าที่ควร

สู้ออกแบบให้ดูนำสมัย เหมือนร้านค้าตามห้างต่างๆ  ที่เรียบง่ายแต่มี Design  ดีกว่า  ว่างั้น….

 

ที่นี่  เน้นการฝึกให้ตนมีสมาธิ  ให้รู้จักตนเองมากขึ้น  ก่อนที่จะพยายามไปรู้จักคนอื่น………..

 

นอกจากนั้นการเรียนการสอนยังมีแบบ Out Door มาประกอบอีกหลายวิชา(ที่นี่เรียกกันว่า “ Field Trip ” )  อย่างน้อยทุกเสาร์แรกของเดือน เด็กๆจะต้องออกไปสำรวจธรรมชาติ 

บางครั้งก็ต้องไปเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้ที่กำลังจะหมดไปกลับมาเพาะกล้า  แล้วก็นำกลับไปปลูกอีกครั้งในท้องที่ที่เก็บมา   บางทีก็มีวิชาการดูภาพยนตร์และวิจารณ์ ( “ Movie More ” ) ฯลฯ

 

รวมทั้งที่นี่ยังมีการทำไร่นาสวนผสม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  มีโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์  โรงเลี้ยงไส้เดือน  โรงเพาะชำพืชพันธ์ต่างๆ  รวมทั้งมีการผลิตพลังงานจากธรรมชาติ

ครั้งนี้เราได้รับเกียรติจาก  ดร.วิทิต ผอ.รร.ปัญญาประทีป นำชมพื้นที่รอบๆภายในโรงเรียน

 

ในพื้นที่กว่า 80 ไร่  มีปลูกหลายอย่างครับ  ทั้งต้นไม้ในพุทธประวัติ  สมุนไพร  นาข้าว  พืชสวน พืชเศรษฐกิจ  บ่อปลา  สวนนก( Bird Paradise)   มากมาย …

 

ประมาณว่าปลูกทั้ง ไม้ประดับ  และ  ไม้ประแดก   ขนาดนั้นครับ

 

ครั้งนี้นอกจากจะมีทีม BSM-BDT ไปเยี่ยมชมแล้ว ทั่น ผอ.ล้วน ณ อนุบาลพัฒนานิคม ของเราก็ร่วมเดินทางไปด้วย ด้วยท่าทางยังดูกระปรี้กระเปร่าและสนใจเรื่องต้นไม้เป็นอย่างยิ่ง

ขากลับท่านปรารภให้ได้น่ายินดีว่า  อีก 2-3 ปีท่านก็จะเกษียณแล้ว  แต่ก่อนนั้นอยากจะปลูกป่าเพื่อการศึกษาของเด็กๆนักเรียนไว้ที่ รร.อนุบาลพัฒนานิคม  ให้เด็กๆได้

เรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติ  ไม่ใช่คิดแต่พิชิตธรรมชาติ  …. อืมห์  ความคิดนี้น่าชื่นชม  ว่าไหมครับ

 

ด้วยความเป็นธรรมชาติของโรงเรียนแห่งนี้………

 

การเดินศึกษาดูงานที่โรงเรียนนี้  จึงให้ความรู้สึกเสมือนว่า กำลังเดินอยู่ในสวนสาธารณะหรือรีสอร์ทที่ไหนสักแห่ง  ขนาดนั้นเทียวครับ………

 

ที่นี่เป็นโรงเรียนมัธยมต้นและเป็นโรงเรียนสหศึกษา  ทั้งยังเป็นโรงเรียนกินนอนที่นี่……

 

หอนอน นั้นก็ดูสะอาด และปลอดภัย  โดยสรุปแล้วที่นี่ ร่มรื่นน่าอยู่ครับ

 

สิ่งนี้อย่างเดียวเท่านั้น ที่ดูแล้วผมรู้สึกไม่สบายใจ (ก็ค่าใช้จ่ายปีละสามแสนฝ่าๆ เท่านั้นเอง……  T..T )

 

มุมมองนี้  น่าคิด …

 

“  พุทธ   มิใช่เป็นเพียงแค่ ศาสนา  แต่พุทธเด่นชัดว่าเป็น ปรัชญา   เป็นสัมพันธภาพระหว่าง เหตุ และ ผล …..”

 

                         : สรรกฤษณ์  เชี่ยวชาญ , 2546

 

ปัญญาประทีป    ป้ายนี้ไม่ต้องใหญ่  แต่ให้สิ่งที่ทำนั้นยิ่งใหญ่กว่า…..

 

จนกว่าจะพบกันใหม่  สวัสดีครับ

 

แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
tangas  บอกว่า:

Post at: วันที่ 6 ก.ค 2553 เวลา 08:50:14
Back to Top