จากวัดเก่าแก่สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา มารุ่งโรจน์ ณ สมัยกรุงศรีอยุธยา และมาเป็น วัดวิปัสสนากรรมฐานอันเลื่องลือในปัจจุบัน"วัดมเหยงคณ์"

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder จากวัดเก่าแก่สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา มารุ่งโรจน์ ณ สมัยกรุงศรีอยุธยา และมาเป็น วัดวิปัสสนากรรมฐานอันเลื่องลือในปัจจุบัน"วัดมเหยงคณ์"
จากวัดเก่าแก่สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา มารุ่งโรจน์ ณ สมัยกรุงศรีอยุธยา และมาเป็น วัดวิปัสสนากรรมฐานอันเลื่องลือในปัจจุบัน"วัดมเหยงคณ์"
 
หลังจากวัดมเหยงคณ์ถูกทิ้งร้างไปหลังเสียกรุงศรีอยุธยาปี2310
วัดมเหยงคณ์ก็ได้ถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยท่านพระครูเกษมธรรมทัต(พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี) ให้เป็นวัดปฏิบัติธรรม มีการสอนวิปัสสนากรรมฐานแสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
Back to Top