ขอเรียนเชิญร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธไสยาสน์รัศมี วัดคีรีโสภณ และขอเชิญร่วมนมัสการองค์พระนอนศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 1

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder ขอเรียนเชิญร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธไสยาสน์รัศมี วัดคีรีโสภณ และขอเชิญร่วมนมัสการองค์พระนอนศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 1


----- Forwarded Message ----
From: (۞✿ღ ธรรมะสวัสดี ღ✿۞)
To:
Sent: Wed, April 21, 2010 8:43:14 AM
Subject: [noolex] Fwd: ขอเรียนเชิญร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธไสยาสน์รัศมี วัดคีรีโสภณ และขอเชิญร่วมนมัสการองค์พระนอนศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 1

---------- Forwarded message ----------
From: พัชราภา (ไข่หวาน) <>
Date: 2010/4/21

เรียน เพื่อนๆ สมาชิกและญาติธรรมทั้งหลายทุกท่าน
 

ด้วยท่านเจ้าอาวาสพระครูคีรีปุญญากร ได้ฝากมาเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน

มาร่วมพิธีพุทธาภิเษกฉลององค์พระพุทธไสยาสน์รัศมี   โดยมีกำหนดการดังนี้

 

วันอาทิตย์ที่ ๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๓

เวลา ๐๙.๑๙ น. พิธีบวงสรวงเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เวลา ๑๐.๓๙ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๑๕.๓๙ น. พิธีจุดเทียนชัย  (พระภาวนานั่งปรกอธิษฐานจิต)

เวลา ๑๗.๓๙ น. พิธีดับเทียนชัย

ป้ายชื่อองค์เทพทั้ง ๗ (จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท มี ๙ ป้าย)

 

พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ได้รับการนิมนต์มานั่งปรกอธิษฐานจิตมีรายชื่อดังนี้

๑.   หลวงพ่อมหาวิน           วัดบรมวงษ์อิสรวราราม              จ. พระนครศรีอยุธยา

๒.   หลวงพ่อรวย               วัดตะโก                       จ.พระนครศรีอยุธยา

๓.   หลวงพ่อเพิ่ม                 วัดป้อมแก้ว                 จ.พระนครศรีอยุธยา

๔.  หลวงพ่อพูน     วัดบ้านแพน             จ.พระนครศรีอยุธยา

๕.  หลวงพ่อทองหล่อ                         วัดพรหมรังษี        จ.ลพบุรี

๖.   หลวงพ่อเพี้ยน  วัดเกริ่นกฐิน             จ.ลพบุรี

๗.  หลวงพ่อฉลวย  วัดชีป่าสิตาราม         จ.ลพบุรี

๘.  หลวงพ่อสารันต์                            วัดดงน้อย   จ.ลพบุรี

๙.  หลวงพ่ออำนาจ                            วัดพัฒนาธรรมาราม        จ.ลพบุรี

 

เรื่องผ้าห่มองค์พระกำหนดแล้วเสร็จพร้อมห่มในวันที่ ๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๓

ดิฉันได้รับเงินบริจาคมาเพื่อร่วมห่มผ้าและได้โอนให้เจ้าภาพแล้วเป็นจำนวน ๗ พันบาท

 

และมีผู้ประสงค์ร่วมจำลององค์พระขนาด ๕ เมตร เป็นจำนวน ๒ พันบาทซึ่งได้นำไปมอบให้

เจ้าภาพแล้ว  องค์พระจำลองนี้ใช้งบประมาณรวมทั้งทำฐานกลีบบัวด้วยเป็นเงิน ๑ แสนบาทถ้วน

ทั้งสองรายการนี้มีเจ้าภาพซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องกับเงินวัดในบัญชีไทยพาณิชย์   ที่ดิฉันจะได้โอน

เข้าบัญชีวัดเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓  ซึ่งจะได้นำมาแสดงอีกครั้ง

และจะเป็นการปิดโครงการบูรณะองค์พระพุทธไสยาสน์รัศมี เป็นอันสำเร็จเสร็จสิ้นสมตาม

เจตนารมณ์ของเราทุกท่าน    เป็นงานที่ได้ฝากไว้ในพระพุทธศาสนาอีกงานหนึ่ง เพื่อให้เป็น

มรดกแก่อนุชนลูกหลานได้กราบไหว้สักการะบูชาสืบต่อไปอีกยาวนาน      

 

ดิฉันขอน้อมอนุโมทนา ต่อกุศลจิตของทุกๆท่านที่ได้สั่งสมบุญมาร่วมกันค่ะ

และขอผลานิสงส์แห่งบุญใหญ่นี้มีผล ให้ท่านทั้งหลายได้รับความสุขเกษม

ทั้งในภพนี้และภพหน้า  เป็นผู้ดำรงอยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะ  จนกว่าจะถึงที่สุด

แห่งทุกข์ คือพระนิพพาน

 

อานิสงส์ของการซ่อมพระพุทธรูป   โดย คุณดังตฤณ

......ต้องดูที่จิตด้วยครับ บางคนซ่อมไปอย่างนั้นเองเพราะเขาจ้างให้ซ่อมจึงซ่อมแบบนี้ผลก็ไม่ได้มากเท่าไร
แต่ถ้าเห็นพระพุทธรูปชำรุด หรือแม้กระทั่งเปื้อนฝุ่น เปื้อนคราบ เปื้อนทองเปลวแล้วอยาก

ลงมือชำระล้างสะสาง  พอทำเสร็จเกิดปีติโสมนัสอย่างใหญ่  แบบนี้ผลก็ยากจะประมาณว่า

ได้อานิสงส์แค่ไหน   อย่าต้องกล่าวถึงการซ่อมแซมพระปฏิมาเลย

 

.............ในที่ที่กรรมเผล็ดผลแล้ว............
๑) ทางชะตา จะไม่เป็นผู้ตกอับถึงที่สุด  ทุกสถานการณ์ซ่อมได้  หมดกับทั้งจะไม่รู้สึกอยากยอมแพ้  เหมือนมีเครื่องหนุนใจให้รู้สึกอยู่ว่าตนแก้ปัญหาได้หรือเชื่อว่าทุกอย่างจะต้องดีขึ้น แล้วก็ดีขึ้นจริงๆ
     ถ้าทำอาชีพเกี่ยวกับการซ่อมแซมก็จะมีชื่อเสียงอุโฆษประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างใหญ่หลวงหรือหากเป็นเจ้าของกิจการเอง ก็จะรุ่งเรืองเกินใครเทียบ

 

 

๒) ทางกาย จะมีร่างกายผุดผ่องน่าชม  และแม้เป็นโรคร้ายแค่ไหนก็เจอหมอดีรักษาได้ตรงจุด

๓) ทางใจ จะเป็นผู้ไม่ดูดาย มีกำลังใจจะเปลี่ยนผิดให้เป็นถูก  แก้ไขเรื่องร้ายให้เป็นเรื่องดี  เหตุเพราะได้ชนวน

สำคัญ คือบุญที่ปฏิสังขรณ์พระปฏิมาให้กลับดูดี 

v ยิ่งถ้าเป็นนักซ่อมพระปฏิมานะครับ  ทำไปทั้งชาติ ผลยิ่งบริบูรณ์เห็นอานิสงส์คงเส้นคงวา  เริ่มต้นตั้งแต่ชาตินี้ คือเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรม(ผมแปลง่ายๆว่าทำกรรมใหม่แรงพอชนะกรรมเก่า)

 

 

v ส่วนที่จะเผล็ดผลเป็นรูปร่างหน้าตา ฐานะ และความบริบูรณ์พูนสุขในชาติถัดๆไปนั้นคงไม่อาจกล่าวได้ครอบคลุมทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับรายละเอียดทางใจในขณะที่ทำ เช่น ถ้ามีความใส่ใจประณีต ก็ย่อมได้รับผลประณีต

 

v ถ้ามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการใช้เทคนิคซ่อมแซมก็จะเป็นผู้มีปฏิภาณความคิดอ่านเฉลียดฉลาดในการแก้ปัญหาเกินมนุษย์ ฯลฯ

 

v ผลานิสงส์ที่ชำระสะสางมลทินให้พระปฏิมานั้น     ถ้ากล่าวในทางที่เป็นประโยชน์สูงสุด   

   คือจะเป็นผู้ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้า ขนาดเสริมส่งให้จิตเกิดฌานได้

   เมื่อฟังพระธรรมเทศนา  พูดง่ายๆว่าเป็นปัจจัยหนึ่งให้จิตเข้าถึงมรรคผลได้โดยง่าย

   เพราะมีจิตแล่นไปในศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาไม่เคลือบแคลงสงสัยในพระองค์ครับ

 

ไข่หวานจึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญกราบนมัสการพระพุทธไสยาสน์รัศมี และร่วมในพิธี

ฉลองพุทธาภิเษกด้วยกัน ตามวัน และเวลา สถานที่ดังกล่าว ดังภาพ

 

 。° 。 ° 。˚ ˛ • ˚ ˚ ˛
★ ไข่หวาน ★ 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ • •
。 。 。° 。 ° ˛ ˚ ˛
_Π____ 。 ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •˛ •˚
/_____/ \。˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •˛ •˚
| 田田|門| ˚ ˛ ˚ ˛ •  
ขออภัยหากเมล์นี้รบกวนความเป็นส่วนตัวของคุณ  
------------------------------
อย่าลืมแบ่งปันกันด้วยน้ำใจ

*»-(¯`v´¯)-»

ชีวิตคนสั้นอยู่แล้ว อย่าให้มันสั้นลงไปอีกด้วยความว่างเปล่าของวันนี้ ที่ไม่รู้จะทำอะไรดี  จาก ดังตฤณ
»-(¯`v´¯)-»--
สว่างตา ด้วยแสงไฟ สว่างใจ ด้วยแสงธรรม
พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

สรณะอื่น ไม่มี ชีวิตนี้เพื่อพระรัตนตรัย
ธรรมะสวัสดี กรุ๊ป
คลังเมล์สาระดีๆทางธรรม และทางโลกและอื่นๆอีกมากมาย เพียบ!
http://groups.google.com/group/DhammaSawasdee?hl=th

--
**** รู้จักขอบคุณเมื่อได้รับ ขออภัยเมื่อผิดพลาด คือสิ่งที่สมาชิกกลุ่มพึงกระทำ ****
กติกา ง่ายๆ ในกลุ่ม
0. ห้ามโพสเรื่องการเมือง หรือถกเถียงเรื่องการเมืองที่
จะก่อความวุ่นวายภายในกลุ่ม
ฝ่าฝืนแบนทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบ
1. ห้ามโพสรูปภาพหรือข้อความที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในทางเสื่อมเสีย
2. ห้ามใช้วาจาหยาบคาย ห้ามบ่นว่าเมล์ หรือ reply เยอะ
3. ห้ามโฆษณาที่หวังผลประโยชน์ทางการค้า ใครโพสแบนทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบ
4. ไม่ได้รับเมล์อีกกดลิงค์นี้ http://groups.google.com/groups/bounced
5. กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ
6. ห้ามส่ง Invite เวปบิทเข้ากรุ๊ปโดยเด็ดขาด
7. ห้ามใช้ตัวหนังสือ สีแดงใหญ่ในการโพสเมล์ปกติ
 
 
- ส่งเมล์เข้ากลุ่มได้ที่
- สมัครรับเมล์-ส่งเมล์เปล่ามาที่ noolex+
- ลาออกจากกลุ่ม-ส่งเมล์เปล่ามาที่ noolex+
* ทั้งสมัครและลาออก ต้องยืนยันลิงค์จากระบบทุกครั้ง
 
อย่าลืมนะคะ มีอะไรก็แบ่งปัน
^ นู๋เล็ก ^
Group's Owner
(-`๏’•ิ__•ิ`๏’-)แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
นู๋...กะปิหอม  บอกว่า:

อโมธนา สาธุ... จ้า

Post at: วันที่ 22 เม.ย 2553 เวลา 10:24:27
Back to Top