Forget password
โฆษณา

พระราชประวัติ พระพี่นางฯ

Tag:พระราชประวัติ,พระพี่นาง,
 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ประสูติ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 ณ กรุงเอดินบะระ แคว้นสก็อตแลนด์ สหราชอาณาจักร สิ้นพระชนม์วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2551 พระชันษา 84 ชันษา ณ กรุงเทพมหานคร) ทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระราชโอรสในรัชกาลที่ 5 และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า)และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (หม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา)
พระประสูติกาล
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประสูติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 ณ เมืองเอดินบะระ ประเทศอังกฤษ เป็นพระธิดาพระองค์แรกใน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระนามแรกประสูติตามที่โรงพยาบาลตั้งถวายคือ May ต่อมาเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตั้งพระนามว่า หม่อมเจ้าหญิงกัลยาณิวัฒนา มหิดล (คำว่า 'วัฒนา' ในพระนาม ทรงตั้งตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี) ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนเป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนา

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอของพระมหากษัตริย์สองพระองค์

เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติ และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดลได้ทรงสืบราชสมบัติต่อมา คณะผู้สำเร็จราชการในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลจึงได้มีพระบรมราชโองการให้เฉลิมพระอิสริยยศ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนา ขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา เสมอด้วยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในเป็นพระองค์แรกในรัชกาล ทรงพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฎว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ทรงศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนมาแตร์เดอี และทรงย้ายไปศึกษาที่เมืองปุยยี (Pully) สวิตเซอร์แลนด์ ในโรงเรียน Superieur de Jeunes Filles de la Ville de Lausanne เพื่อศึกษาภาษาฝรั่งเศส ภาษาละตินและภาษาเยอรมันจากนั้น พ.ศ. 2481 เสด็จไปศึกษาต่อที่อินเตอร์เนชั่นแนลสกูล กรุงเจนีวา และทรงสำเร็จปริญญาด้านเคมีจากมหาวิทยาลัยโลซาน เมืองโลซาน
ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อทรงเสกสมรสกับ พันเอก อร่าม รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์พระองค์มีพระธิดาหนึ่งคนจากการเสกสมรสกับพันเอกอร่าม คือท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม (สมรสกับนายสินธู ศรสงครามมีบุตร คือคุณจิทัศ ศรสงคราม)
ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระเจ้าพี่นางเธอฯ ให้กลับคืนดำรงพระอิสริยศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ทุกประการ
ต่อมาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงเสกสมรสอีกครั้งกับ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช (พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย และหม่อมระวี ไกยานนท์)
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจมากมายแก่ประเทศชาติ เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีโครงการในพระอุปถัมภ์หลายร้อยโครงการ ทั้งด้านการแพทย์ ประวัติศาสตร์ ดนตรี ศิลปะ สัตว์เลี้ยง และ ฯลฯ นอกจากนี้ยังทรงพระอัจริยภาพในด้านการประพันธ์ พระนิพนธ์ที่มีชื่อเสียงเช่น เวลาเป็นของมีค่า แม่เล่าให้ฟัง เจ้านายเล็กๆ ยุวกษัตริย์ จุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ์ มหามงกุฎราชสันตติวงศ์ และพระนิพนธ์เกี่ยวกับประเทศต่างๆ ที่เสด็จประพาส ในทางวิชาการ ทรงเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาต่างประเทศที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยู่นาน 8 ปี โดยทรงเป็นหัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศเอง และทรงเป็นผู้ดูแลและจัดทำหลักสูตรการสอนของอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทรงจัดทำหลักสูตรปริญญาตรีสาขาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศสสำเร็จ ด้วยการผสมผสานความรู้ด้านภาษาและวรรณคดีให้เข้ากันอย่างเหมาะสม
แต่สิ่งที่ไม่ใคร่มีผู้ใดทราบคือ ทรงมีพระปรีชาสามารถในการขับเครื่องบินปีก 2 ชั้น และทรงขับเฮลิคอปเตอร์ได้อีกด้วย ทรงโปรดสัตว์ทุกประเภท แต่ที่มีขนาดเหมาะสมกับพระตำหนักคือสุนัข พระองค์ทรงรับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไว้ในพระอุปถัมภ์ด้วย
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ได้เสด็จทรงประพาสทั้งในและต่างประเทศ เพื่อบำเพ็ญพระกรณียกิจ เช่นโครงการแพทย์ พอสว. (สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) และเพื่อทรงส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะที่มีเจ้าฟ้าหญิงที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจมหาศาลอย่างไม่รู้จักทรงเหนื่อยยากเพื่อความสุขของประชาชน
ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ มาเป็นระยะเวลานานกว่า 72 ปีแล้ว
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา

วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกุรณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
นอกจากนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม ได้จัดทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าสยามพาราก้อน โดยใช้ชื่อนิทรรศกาลว่า แสงหนึ่งคือรุ้งงาม

สิ้นพระชนม์

ในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2551 เวลา 02.54 น. ทรงสิ้นพระชนม์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช หลังจากเข้ารับการรักษาพระองค์นับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2550 รวมพระชันษา 84 ชันษา


Express yourself instantly with MSN Messenger! MSN Messenger


มีทั้งหมดรูปเดียว


ข้อมูลที่ถูกโพส บนหน้าเว็บ http://www.fwdder.com เกิดขึ้นจากการ เผยแพร่โดยสาธารณชน และได้เผยแพร่แบบอัตโนมัติ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงต้องใช้วิจารณญาณ ในการกลั่นกรองด้วยตัวเอง ถ้าหากท่านพบเห็นข้อมูลใดๆ ที่ ผิดกฎหมาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster เพื่อทีมงานจะได้ ดำเนินการ เก็บข้อมูลและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทันที ขอขอบพระคุณ
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
ความคิดเห็นจาก Superboy ถูกปิด
Superboy บอกว่า:
Post at: วันที่ 2 ม.ค 2551 เวลา 10:12:38 (แจ้งลบ)
pimya บอกว่า:

ท่าน ทรง เหนื่อย มา มาก แล้ว จาก การ ทรง งาน เพื่อ ชาว ไทย

Post at: วันที่ 2 ม.ค 2551 เวลา 10:16:22 (แจ้งลบ)
gich บอกว่า:

ท่านงานหนักเพื่อชาติมาก

ขอให้ท่านอยู่บนสรวงสวรรรค์ชั้นยอดครับ

Post at: วันที่ 2 ม.ค 2551 เวลา 12:45:04 (แจ้งลบ)
มีนา บอกว่า:

พระองค์ทรงเหนื่อยมามากแล้ว ขอให้พระองค์อยู่บนสรวงสวรรค์

Post at: วันที่ 2 ม.ค 2551 เวลา 15:41:58 (แจ้งลบ)
เนย บอกว่า:

พระองค์ท่านมีพระคุณต่อประเทศชาติมาก ท่านได้เดินทางไปช่วยเหลือผู้ป่วยท่านเป็นที่รักของทุกๆคน

Post at: วันที่ 2 ม.ค 2551 เวลา 17:17:41 (แจ้งลบ)
ชาวไผท บอกว่า:

ขอให้ดวงพระวิญญาณของท่านอยู่ในสัมปรยภพด้วยเทอญ

Post at: วันที่ 2 ม.ค 2551 เวลา 17:38:02 (แจ้งลบ)
ชาวร้อยเอ็ด บอกว่า:

ท่านทรงงานหนักมามากแล้วขอให้ท่านอยู่บนสวรรค์ด้วยเทอญ

Post at: วันที่ 2 ม.ค 2551 เวลา 18:02:49 (แจ้งลบ)
หญิงจัง บอกว่า:

ป.ล. พี่น้องคนไทยทั้งหลายโปรดพิม (F) ไว้หน้าเอ็มของท่านเมื่อท่านพิมแล้วจะออกมาเป็นสัญลักษณ์ ดอกกุหลาบ

โปรดให้พี่น้องคนไทยทุกท่านวางไว้หน้าเอ็มด้วยเพื่อเป็นการไว้อาลัยแด่พระพี่นางกรุณาส่งต่อแก่คนที่ท่านรุ้จัก

หรือ Copy ไปวางตามกระทู้ต่างๆ ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาส่งต่อหรือบอกต่อขอขอบพระคุณอย่างสูง

Post at: วันที่ 2 ม.ค 2551 เวลา 20:08:42 (แจ้งลบ)
คนเล็กๆคนหนึ่ง บอกว่า:

ขอให้พระองค์สถิตย์อยู่บนสรวงสวรรค์ พระคุณของพระองค์จะอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยตลอดกาล

Post at: วันที่ 2 ม.ค 2551 เวลา 20:21:39 (แจ้งลบ)
เเดนนี่ บอกว่า:

ขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรค์ พระคุณของพระองค์จะอยู่ในใจของประชาชนชาวไทยตลอดไป

Post at: วันที่ 3 ม.ค 2551 เวลา 15:37:22 (แจ้งลบ)
นุ่น บอกว่า:

ขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรค์

Post at: วันที่ 3 ม.ค 2551 เวลา 15:41:06 (แจ้งลบ)
แพนด้าและนุช บอกว่า:

Post at: วันที่ 3 ม.ค 2551 เวลา 15:42:18 (แจ้งลบ)
วิไลรัตน์ บอกว่า:

ด้วยคุณูปการนานาประการที่ทรงทำเพื่อปวงชนชาวไทยจะทรงสถิตย์อยู่ในดวงใจคนไทยตลอดไป

Post at: วันที่ 3 ม.ค 2551 เวลา 18:49:25 (แจ้งลบ)
ศศิวิมล บอกว่า:

พระองค์จะสถิตย์ในใจของไทยทั่วหล้าตลอดไป

Post at: วันที่ 3 ม.ค 2551 เวลา 22:10:10 (แจ้งลบ)
ศิวกรบอกว่า บอกว่า:

ขอให้พระองค์สถิต์ในใจของไทยตลอดปี

Post at: วันที่ 4 ม.ค 2551 เวลา 06:57:10 (แจ้งลบ)
กิตติทัต บอกว่า:

ขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรค์

Post at: วันที่ 4 ม.ค 2551 เวลา 10:33:32 (แจ้งลบ)
ด.ญ.จุฑามาศ ทองหยด บอกว่า:

ขอให้พระพี่นางไปสู่สุคติ

จากครอบครัวทองหยด

Post at: วันที่ 4 ม.ค 2551 เวลา 13:25:02 (แจ้งลบ)
โบว์/นิค/นน/ยุ้ย/โย บอกว่า:

ขอให้พระองค์จงสถิตในใจของคนไทยตลอดไป

Post at: วันที่ 5 ม.ค 2551 เวลา 13:01:43 (แจ้งลบ)
น้องแอม บอกว่า:

ขอให้ท่านไปสู่สุคติ

Post at: วันที่ 5 ม.ค 2551 เวลา 13:16:21 (แจ้งลบ)
patrick บอกว่า:

ขอพระองค์เสร็จสู่สวรรคาลัย พระองค์ยังอยู่ในใจพสกนิกรตลอดไป

Post at: วันที่ 6 ม.ค 2551 เวลา 22:12:51 (แจ้งลบ)
F บอกว่า:

ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 10:08:13 (แจ้งลบ)
น้องกันต์ บอกว่า:

ขอให้พระพี่นางเธอสุ่สวนสวรรค์คาลัย

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 10:12:33 (แจ้งลบ)
น้องปูเป้ บอกว่า:

ขอให้พระพี่นางเธอเสด็จสู่สวรรคาลัย

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 10:16:43 (แจ้งลบ)
น้องฉิ่งฉาบ บอกว่า:

ขอให้พระพี่นางเธอสู่สวรรค์คาลัย

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 10:28:35 (แจ้งลบ)
ชิงชิง บอกว่า:

ขอให้พระองค์สุขสบาย

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 10:32:53 (แจ้งลบ)
น้อยปราง บอกว่า:

ขอให้พระพีนางเธอสุ่สวรรคาลัย

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 10:34:55 (แจ้งลบ)
น้อยปราง บอกว่า:

ขอให้พระพีนางเธอสุ่สวรรคาลัยและจะอยู่ในดวงใจของ
ปรวงประชาชน

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 10:38:18 (แจ้งลบ)
น้องสายรุ้ง บอกว่า:

ขอให้พระองค์สวยวันสวยคืน

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 10:40:39 (แจ้งลบ)
น้องผีพาย บอกว่า:

ขอให้พระพี่นางเธอฯไปสู่ทรวงสวรรคาลัย

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 10:41:02 (แจ้งลบ)
๔/๑...น่ารัก บอกว่า:

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 10:42:52 (แจ้งลบ)
น้องกันต์ บอกว่า:

เพื่อนเยอะจัง

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 10:43:02 (แจ้งลบ)
น้องปราง บอกว่า:

ขอให้พระพีนางเธอทรงสู่สวรรคาลัยและอยู่ในดวงใจของประชาชนและจะทำให้พระพีนางเธอภูมิใจและจะ
ทำความดีเพื่อพระพีนางเธอตลอดกาล

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 10:48:35 (แจ้งลบ)
4/1ด.ช. กันต์ บอกว่า:

สู้ตายนะเพื่อน

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 10:50:42 (แจ้งลบ)
นิ้ง ป.๔/๓ บอกว่า:


ป.๔/๑น่ารักกว่าป.๔/๑

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 10:54:29 (แจ้งลบ)
4/1ด.ช. กันต์ บอกว่า:

เจนบ้าว่ะ

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 10:54:37 (แจ้งลบ)
4/1ด.ช. กันต์ บอกว่า:

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 10:56:16 (แจ้งลบ)
หมวย บอกว่า:

กันต์แรด

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 10:59:23 (แจ้งลบ)
๔/๑ บอกว่า:

รักนะเด็กโง่

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 10:59:47 (แจ้งลบ)
น้องนีน่า บอกว่า:

เก่งทุกคนค่ะ

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 11:00:29 (แจ้งลบ)
น้องนีน่า บอกว่า:

ตราต

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 11:01:07 (แจ้งลบ)
หมวย บอกว่า:

ไอ้กันต์ตาย

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 11:01:44 (แจ้งลบ)
น้องนีน่า บอกว่า:

กันต์ตายแน่นนอน

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 11:02:54 (แจ้งลบ)
4/1ยีนส์ บอกว่า:

กันต์เพื่อนเยอะแยะเลยนะ

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 11:03:18 (แจ้งลบ)
น้องกันต์ บอกว่า:

ยีนส์บ้า

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 11:04:16 (แจ้งลบ)
น้องนีน่า บอกว่า:

ยีนส์น่ารักชิงชิงก็น่ารักมากเลยหรอจริงหรอจริงสิ

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 11:06:23 (แจ้งลบ)
4/1ยีนส์ บอกว่า:

กันต์แรด,บ้า,เพื่อนเยอะแยะเลย

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 11:07:46 (แจ้งลบ)
น้องเน่า บอกว่า:

แก่ตายแน่นไอ้กันส์

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 11:08:21 (แจ้งลบ)
4/1 บอกว่า:

เจนกับยีนบ้ามาก

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 11:08:43 (แจ้งลบ)
ป.๔/๑ บอกว่า:

รักครูนิ่ม...จาก เด็กขี้เเง

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 11:11:22 (แจ้งลบ)
จากเด็กขี้แง บอกว่า:

กันต์โดนผีเตะร้องไห้แงๆ

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 11:11:54 (แจ้งลบ)
น้องปราง ป4/1 บอกว่า:

กันต์จ๋าแก่ตายแน่นนอน กันต์เราขอโทษนะที่เราเขียน
ชื่อเธอผิดนะกันต์

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 11:13:40 (แจ้งลบ)
จากเครื่องที่14 บอกว่า:

กันต์รักหมาหัวเน่า

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 11:15:03 (แจ้งลบ)
เครื่อง13 14 บอกว่า:

กันต์ น่าเกลียด

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 11:16:31 (แจ้งลบ)
น้องปราง ป4/1 บอกว่า:

ลาก่อนนะจ๊ะ

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 11:16:36 (แจ้งลบ)
หน บอกว่า:

แดเดเดเดเกด้กด้ำ

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 13:16:21 (แจ้งลบ)
สาวม.2 บ้านใหม่ บอกว่า:

ขอให้พระพี่นางทรงเสด็จสู่สรวงสวรรค์

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 14:43:06 (แจ้งลบ)
สาวม.2 บ้านใหม่ บอกว่า:

ถ้าเขียนแบบนี้แล้วจะทำไม

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 14:45:08 (แจ้งลบ)
jaae บอกว่า:

ขอให้พระองค์เสด็จสู่สรวงสวรรค์

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 16:35:31 (แจ้งลบ)
แป้ง บอกว่า:

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 17:23:41 (แจ้งลบ)
ออมแอมป์ บอกว่า:

ขอให้พระพี่นางเสด็จสู่สรวงสวรรค์อย่างสงบ12:

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 17:53:22 (แจ้งลบ)
ต่อ บอกว่า:

อยากให้พระองอยู่ต่อ

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 19:46:45 (แจ้งลบ)
ตอง บอกว่า:

ผมรักพระอง

Post at: วันที่ 7 ม.ค 2551 เวลา 19:50:05 (แจ้งลบ)
แนน บอกว่า:

ดิฉันรักพระองค์มากค่ะ

Post at: วันที่ 8 ม.ค 2551 เวลา 13:18:09 (แจ้งลบ)
จ๋าบางเสด็จวิทยาคม บอกว่า:

ขอให้พระองค์ไปสู่สวรรค์

Post at: วันที่ 8 ม.ค 2551 เวลา 15:22:57 (แจ้งลบ)
แนว บอกว่า:

ขอให้พระองค์ไปสู่สวรรค์

Post at: วันที่ 8 ม.ค 2551 เวลา 19:50:19 (แจ้งลบ)
Antie บอกว่า:

ทราบซึ้งในนำพระราชหฤทัยของพระองค์มาก พระจริวัตรอันงดงามของพระองค์จะติดตรึงอยู่ในใจคนไทยตลอดกาล ขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย

Post at: วันที่ 8 ม.ค 2551 เวลา 21:21:21 (แจ้งลบ)
SI บอกว่า:

เศร้ามากค่ะ รักพระองค์

Post at: วันที่ 8 ม.ค 2551 เวลา 21:23:08 (แจ้งลบ)
รายาวดี บอกว่า:

พระองค์ทำเพื่อประชาชน

Post at: วันที่ 9 ม.ค 2551 เวลา 07:57:32 (แจ้งลบ)
สุนิสา บอกว่า:

ขอให้พระองค์ทรงสู่สวรรค

Post at: วันที่ 9 ม.ค 2551 เวลา 08:01:00 (แจ้งลบ)
โชติรส บอกว่า:

พระองค์เหนื่อยมามากแล้วขอให้พระองค์ทรงสู่สวรรค

Post at: วันที่ 9 ม.ค 2551 เวลา 08:06:25 (แจ้งลบ)
โสรยา บอกว่า:

ดิฉันรักพระองค์มาก

Post at: วันที่ 9 ม.ค 2551 เวลา 08:08:31 (แจ้งลบ)
มนจิรา บอกว่า:

ดิฉันรักพระองค์มาก

Post at: วันที่ 9 ม.ค 2551 เวลา 08:10:12 (แจ้งลบ)
มีนา บอกว่า:

ไอ้โอมบ้าแก่โดนแน่!!!!

Post at: วันที่ 9 ม.ค 2551 เวลา 10:25:13 (แจ้งลบ)
จูล บอกว่า:

รักพี่โอที่สุดในโลกเลยยยย

Post at: วันที่ 9 ม.ค 2551 เวลา 10:27:15 (แจ้งลบ)
แอนนา บอกว่า:

พี่นุ้ยค่ะเที่ยวให้สนุนะค่ะอย่าลืมซื้ของมาฝากแอนนาน่ะค่ะคนดี

Post at: วันที่ 9 ม.ค 2551 เวลา 10:29:29 (แจ้งลบ)
นันทนา 1/4 บอกว่า:

Post at: วันที่ 9 ม.ค 2551 เวลา 16:02:13 (แจ้งลบ)
มายด์ บอกว่า:

ท่านเป็นสตรีที่งดงามที่สุดขอให้ท่านมีความสุขค่ะ

Post at: วันที่ 9 ม.ค 2551 เวลา 20:37:32 (แจ้งลบ)
เฉลียว สุขปลอด บอกว่า:

ขอให้พระพีนางขึ้นสู้สรวงสรรค์

Post at: วันที่ 10 ม.ค 2551 เวลา 20:31:55 (แจ้งลบ)
แอล บอกว่า:

ขอให้พระองค์ขึ้นสู่สวรรคาลัย

Post at: วันที่ 11 ม.ค 2551 เวลา 12:18:50 (แจ้งลบ)
แคช บอกว่า:

ขอให้สู่สวรรคาลัย

Post at: วันที่ 13 ม.ค 2551 เวลา 14:27:25 (แจ้งลบ)
แพรว บอกว่า:

ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดคุ้มครองพระองค์ทุกสถานด้วยเทอญ

Post at: วันที่ 13 ม.ค 2551 เวลา 17:49:16 (แจ้งลบ)
พลอย บอกว่า:

ขอให้นสวรรค์

Post at: วันที่ 13 ม.ค 2551 เวลา 17:51:18 (แจ้งลบ)
เอะโอ บอกว่า:

Post at: วันที่ 13 ม.ค 2551 เวลา 17:52:41 (แจ้งลบ)
คิคุจัง บอกว่า:

hello

Post at: วันที่ 13 ม.ค 2551 เวลา 17:53:44 (แจ้งลบ)
tot บอกว่า:

เเจบขี้มาก

Post at: วันที่ 14 ม.ค 2551 เวลา 13:03:40 (แจ้งลบ)
บิลลี่ครับ บอกว่า:

Post at: วันที่ 14 ม.ค 2551 เวลา 14:36:44 (แจ้งลบ)
บิลลี่ครับ บอกว่า:

แอ

Post at: วันที่ 14 ม.ค 2551 เวลา 14:39:49 (แจ้งลบ)
บิลลี่ครับ บอกว่า:

คุณสนิสาชื่อก้ง

Post at: วันที่ 14 ม.ค 2551 เวลา 14:41:06 (แจ้งลบ)
บิลลี่ครับ บอกว่า:

ทำเป็น
แอ๋บ

Post at: วันที่ 14 ม.ค 2551 เวลา 14:47:57 (แจ้งลบ)
nattaponpasooksom@hotmail.com บอกว่า:

อยากไดเงินจัง

Post at: วันที่ 14 ม.ค 2551 เวลา 17:49:05 (แจ้งลบ)
หนอน บอกว่า:

อยากไดเงินจัง

Post at: วันที่ 14 ม.ค 2551 เวลา 17:50:42 (แจ้งลบ)
หนองเรือ บอกว่า:

อยากสิวลดจัง

Post at: วันที่ 14 ม.ค 2551 เวลา 17:54:03 (แจ้งลบ)
แนน บอกว่า:

วิดีโอคลิป

Post at: วันที่ 14 ม.ค 2551 เวลา 17:55:19 (แจ้งลบ)
แนน บอกว่า:

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Post at: วันที่ 14 ม.ค 2551 เวลา 17:56:54 (แจ้งลบ)
แนน บอกว่า:

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Post at: วันที่ 14 ม.ค 2551 เวลา 17:57:21 (แจ้งลบ)
luktan บอกว่า:

ขอให้พระองค์สถิตย์อยู่บนสรวงสวรรค์

Post at: วันที่ 15 ม.ค 2551 เวลา 09:26:17 (แจ้งลบ)
สิวาภร บอกว่า:

จะรักคุณทานตรอดไป

Post at: วันที่ 15 ม.ค 2551 เวลา 10:12:58 (แจ้งลบ)
สิวาภร บอกว่า:

Post at: วันที่ 15 ม.ค 2551 เวลา 10:13:26 (แจ้งลบ)
บุญญฤทธิ์ บอกว่า:

ขอพระองค์เสร็จสู่สวรรคาลัย พระองค์ยังอยู่ในใจพสกนิกรตลอดไปและผมจะเป็นคนดี

Post at: วันที่ 15 ม.ค 2551 เวลา 15:22:00 (แจ้งลบ)
ปัญจพร บอกว่า:

ขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรค์คาลัย

Post at: วันที่ 15 ม.ค 2551 เวลา 17:37:08 (แจ้งลบ)
pop บอกว่า:

Post at: วันที่ 15 ม.ค 2551 เวลา 19:13:10 (แจ้งลบ)
เด็ก บอกว่า:

ขอให้พระพี่นางฯไปสู่สวรรค์คาลัย

Post at: วันที่ 15 ม.ค 2551 เวลา 20:01:06 (แจ้งลบ)
บุ้ค บอกว่า:

เราปราบปลื้มน้ำพระราชหฤทัยในพระองค์ท่าน

Post at: วันที่ 17 ม.ค 2551 เวลา 09:33:03 (แจ้งลบ)
ด.ช.ไตรปริศพนธ์(บอส) บอกว่า:

ผมเสียใจมากผมขอให้ท่านไปสู่สวรร

Post at: วันที่ 17 ม.ค 2551 เวลา 10:01:43 (แจ้งลบ)
สุณัฏฐวุฒิ (เดช) บอกว่า:

ผมเสียใจมาก

Post at: วันที่ 18 ม.ค 2551 เวลา 10:17:37 (แจ้งลบ)
เดี่ยว ไฮเทค บอกว่า:

ขอไห้ท่านทรงอยู่สวรรค์ชั้นยอด

Post at: วันที่ 18 ม.ค 2551 เวลา 12:21:31 (แจ้งลบ)
เบส บอกว่า:

Post at: วันที่ 18 ม.ค 2551 เวลา 12:58:00 (แจ้งลบ)
ทราย บอกว่า:

Post at: วันที่ 19 ม.ค 2551 เวลา 09:34:28 (แจ้งลบ)
ทราย บอกว่า:

ทรงพระเจริญ

Post at: วันที่ 19 ม.ค 2551 เวลา 09:36:34 (แจ้งลบ)
kk. บอกว่า:

ขอให้พระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรค์ ด้วยเทอญ

Post at: วันที่ 19 ม.ค 2551 เวลา 11:48:06 (แจ้งลบ)
sam mai บอกว่า:

ขอให้พระองค์ไปสู่สวรรค์

Post at: วันที่ 21 ม.ค 2551 เวลา 13:36:38 (แจ้งลบ)
sam mai บอกว่า:

ขอให้พระองค์ไปสู่สวรรค์ชั้นสุงสุด

Post at: วันที่ 21 ม.ค 2551 เวลา 13:39:10 (แจ้งลบ)
ด.ช. นรากร พันธ์วงศ์ บอกว่า:

ขอให้พระองค์ ท่านเสร็จสู่สวรรค์

Post at: วันที่ 21 ม.ค 2551 เวลา 14:14:15 (แจ้งลบ)
แป้งจังคนสวย+น่ารัก บอกว่า:

ไม่อยากให้ท่านจากไป
ขอให้พระองค์สู่สวรรคาลัย และได้อยู่กับสมเด็จย่า
นิรันดร

Post at: วันที่ 21 ม.ค 2551 เวลา 16:17:47 (แจ้งลบ)
เเพง บอกว่า:

ไม่อยากให้ท่านจากไป

Post at: วันที่ 22 ม.ค 2551 เวลา 13:17:46 (แจ้งลบ)
ฟาง บอกว่า:

ท่านทรงงานมามากแล้ว ก็ขอให้พระองค์ทรงสู่สวรรค์คาลัยด้วยเถิด

Post at: วันที่ 23 ม.ค 2551 เวลา 13:21:44 (แจ้งลบ)
เด็กน้อยchin b บอกว่า:

มีใครรู้mailพระพี่นางภาษาอังกฤษป่ะ

Post at: วันที่ 23 ม.ค 2551 เวลา 19:25:10 (แจ้งลบ)
มาส บอกว่า:

ฉันรักพระพี่นางมาก

Post at: วันที่ 25 ม.ค 2551 เวลา 13:25:03 (แจ้งลบ)
name บอกว่า:

ขอพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัย

Post at: วันที่ 25 ม.ค 2551 เวลา 20:57:12 (แจ้งลบ)
แม็กซ์ บอกว่า:

ขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรค์

Post at: วันที่ 26 ม.ค 2551 เวลา 11:27:39 (แจ้งลบ)
ปลาย บอกว่า:

ขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรค์คาลัย

Post at: วันที่ 28 ม.ค 2551 เวลา 09:43:19 (แจ้งลบ)
ปัด บอกว่า:

ขอให้พระองค์สู่สวรรค์คาลัย

Post at: วันที่ 28 ม.ค 2551 เวลา 09:47:20 (แจ้งลบ)
บี บอกว่า:

ขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรค์คาลัย

Post at: วันที่ 28 ม.ค 2551 เวลา 09:54:06 (แจ้งลบ)
แฟร์ บอกว่า:

ขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรค์คาลัย

Post at: วันที่ 28 ม.ค 2551 เวลา 10:00:13 (แจ้งลบ)
เติ้ล บอกว่า:

ผมไม่อยากให้พระองค์จากไป

Post at: วันที่ 28 ม.ค 2551 เวลา 10:03:24 (แจ้งลบ)
ฝน บอกว่า:

หนูไม่อยากให้พระองค์สิ้นพระชนม์

Post at: วันที่ 28 ม.ค 2551 เวลา 10:08:13 (แจ้งลบ)
โอ๊ต บอกว่า:

ขอให้พระองค์ไปส้สวรรค์

Post at: วันที่ 28 ม.ค 2551 เวลา 10:27:47 (แจ้งลบ)
โอ๊ต บอกว่า:

สวง

Post at: วันที่ 28 ม.ค 2551 เวลา 10:29:14 (แจ้งลบ)
นรสิงห์ บอกว่า:

ผมไม่อยากให้พระองค์สิ้นพระชนม์

Post at: วันที่ 28 ม.ค 2551 เวลา 10:32:07 (แจ้งลบ)
นรสิงห์ บอกว่า:

Post at: วันที่ 28 ม.ค 2551 เวลา 10:32:37 (แจ้งลบ)
นรสิงห์ บอกว่า:

Post at: วันที่ 28 ม.ค 2551 เวลา 10:33:00 (แจ้งลบ)
นรสิงห์ บอกว่า:

ผมไม่อยากให้พระอ งค์สิ้นพระชนม์

Post at: วันที่ 28 ม.ค 2551 เวลา 10:34:20 (แจ้งลบ)
นรสิงห์ บอกว่า:

Post at: วันที่ 28 ม.ค 2551 เวลา 10:35:04 (แจ้งลบ)
1/3 บอกว่า:

รักนะ

Post at: วันที่ 30 ม.ค 2551 เวลา 13:07:56 (แจ้งลบ)
แอม เอ อ้อม บอกว่า:

คิดถึงพระองค์

Post at: วันที่ 30 ม.ค 2551 เวลา 18:09:19 (แจ้งลบ)
แอม เอ อ้อม บอกว่า:

ดี

Post at: วันที่ 30 ม.ค 2551 เวลา 18:09:48 (แจ้งลบ)
แอม เอ อ้อม บอกว่า:

ตอบบ้าง

Post at: วันที่ 30 ม.ค 2551 เวลา 18:10:20 (แจ้งลบ)
แอน บอกว่า:

มากเลยขอบคุณทรงพระเจริญ

Post at: วันที่ 30 ม.ค 2551 เวลา 18:15:37 (แจ้งลบ)
แอน บอกว่า:

มากเลย

Post at: วันที่ 30 ม.ค 2551 เวลา 18:16:31 (แจ้งลบ)
เบนซ์ บอกว่า:

อยากรุ้จัก

Post at: วันที่ 30 ม.ค 2551 เวลา 18:20:44 (แจ้งลบ)
เบนซ์ บอกว่า:

คนที่ชื่อแอม

Post at: วันที่ 30 ม.ค 2551 เวลา 18:21:35 (แจ้งลบ)
การ บอกว่า:

Post at: วันที่ 1 ก.พ 2551 เวลา 15:24:01 (แจ้งลบ)
กิ๊ฟ บอกว่า:

Post at: วันที่ 1 ก.พ 2551 เวลา 15:27:04 (แจ้งลบ)
poom บอกว่า:

ขอให้พระองค์อยู่บนทรวงสวรรค์ และพวกเราจะทำดีให้ท่านค่ะ

Post at: วันที่ 5 ก.พ 2551 เวลา 20:50:40 (แจ้งลบ)
แป บอกว่า:

ขอให้ท่านไปสู่สวรรค์

Post at: วันที่ 6 ก.พ 2551 เวลา 14:05:34 (แจ้งลบ)
นุ้ย บอกว่า:

ขอพระองค์ทรงเสร็จสู่สวรรคาลัย

Post at: วันที่ 7 ก.พ 2551 เวลา 11:49:03 (แจ้งลบ)
น้องโบว์ บอกว่า:

ขอให้พระพี่นางทรงได้พักและทรงไม่เหนื่อยขอให้ความดีทรงคุ้มครอง

Post at: วันที่ 11 ก.พ 2551 เวลา 15:15:45 (แจ้งลบ)
น้องจิม บอกว่า:

ขอให้พระพี่นางได้รับการคุ้มครองที่พระพี่นางทำมาตลอดมาสิ่งที่ช่วยเหลือผู้อื่นๆ

Post at: วันที่ 14 ก.พ 2551 เวลา 08:19:43 (แจ้งลบ)
น้องจิม บอกว่า:

Post at: วันที่ 14 ก.พ 2551 เวลา 08:20:28 (แจ้งลบ)
น้องจิม บอกว่า:

.............

Post at: วันที่ 14 ก.พ 2551 เวลา 08:21:14 (แจ้งลบ)
nuattawut บอกว่า:

ขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรค์

Post at: วันที่ 14 ก.พ 2551 เวลา 11:02:40 (แจ้งลบ)
ป้ากิม บอกว่า:

ขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรค์นะจ้ะ

Post at: วันที่ 14 ก.พ 2551 เวลา 11:03:47 (แจ้งลบ)
ลุงหนวด บอกว่า:

ขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรค์*.*

Post at: วันที่ 14 ก.พ 2551 เวลา 11:05:15 (แจ้งลบ)
ลุงป้อม บอกว่า:

ขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรค์

Post at: วันที่ 14 ก.พ 2551 เวลา 11:06:47 (แจ้งลบ)
F บอกว่า:

F

Post at: วันที่ 14 ก.พ 2551 เวลา 11:09:53 (แจ้งลบ)
ป้าบัวไล บอกว่า:

ขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรค์

Post at: วันที่ 14 ก.พ 2551 เวลา 11:15:53 (แจ้งลบ)
ป้าเล็ง บอกว่า:

ขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรค์

Post at: วันที่ 14 ก.พ 2551 เวลา 11:16:14 (แจ้งลบ)
ป้านก บอกว่า:

ขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรค์

Post at: วันที่ 14 ก.พ 2551 เวลา 11:17:10 (แจ้งลบ)
ป้าเจียบ บอกว่า:

ขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรค์

Post at: วันที่ 14 ก.พ 2551 เวลา 11:17:29 (แจ้งลบ)
wร บอกว่า:

..ขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรค์.......ฝฮ

Post at: วันที่ 14 ก.พ 2551 เวลา 11:21:47 (แจ้งลบ)
น้องเกรซซ่า บอกว่า:

ขอให้... พระองค์เสด็จสู่สวรรค์ชั้นดาวดึง....

Post at: วันที่ 18 ก.พ 2551 เวลา 20:22:12 (แจ้งลบ)
มิ้ว บอกว่า:

ขอให้มีความสุข

Post at: วันที่ 20 ก.พ 2551 เวลา 14:16:35 (แจ้งลบ)
ปอน บอกว่า:

ขอให้มีความสุขครับ

Post at: วันที่ 26 ก.พ 2551 เวลา 10:58:46 (แจ้งลบ)
ปรุฬห์ บอกว่า:

Post at: วันที่ 3 มี.ค 2551 เวลา 14:07:09 (แจ้งลบ)
หนู๋พลอยใส บอกว่า:

ท่านจะอยู่ในใจของเราตลอดไปค่ะ

Post at: วันที่ 16 มี.ค 2551 เวลา 18:34:17 (แจ้งลบ)
นู๋ข้าวฝ้าง บอกว่า:

ท่านจะอยู่ในใจของเราตลอดไปค่ะ
หนูจะเป็นคนดีของพระองค์

Post at: วันที่ 28 พ.ค 2551 เวลา 16:31:48 (แจ้งลบ)
ปุยฝ้าย บอกว่า:

พระองค์ทรงเหนื่อยกับพระกรณียกิจเพื่อประชาชนดังนั้นปุยฝ้ายทำอะไรเพื่อประชาชนได้จะช่วยทุกทาง
ขอให้พระองค์ทรงสู่สวรรค์ชั้นที่ดีที่สุด

Post at: วันที่ 30 พ.ค 2551 เวลา 20:40:48 (แจ้งลบ)
พลอย บอกว่า:

หนูรักพระองค์มาก

Post at: วันที่ 1 มิ.ย 2551 เวลา 10:54:40 (แจ้งลบ)
dew บอกว่า:

ด้วยความเครพ

Post at: วันที่ 4 มิ.ย 2551 เวลา 18:56:54 (แจ้งลบ)
บ้าสุดๆ บอกว่า:

Post at: วันที่ 8 มิ.ย 2551 เวลา 10:56:23 (แจ้งลบ)
บ้าสุดๆ บอกว่า:

ทำอย่างไรสอนหน่อย

Post at: วันที่ 8 มิ.ย 2551 เวลา 10:57:54 (แจ้งลบ)
บ้าสุดๆ บอกว่า:

ท่านเป็นคนดีของชาติ

Post at: วันที่ 8 มิ.ย 2551 เวลา 10:59:41 (แจ้งลบ)
เดือน บอกว่า:

ท่านเป็นคนดีของชาตฺ

Post at: วันที่ 27 มิ.ย 2551 เวลา 11:02:16 (แจ้งลบ)
ยม บอกว่า:

บอกว่าสุดอาลัย

Post at: วันที่ 15 ก.ค 2551 เวลา 09:54:09 (แจ้งลบ)
นายอั้มสะพลี 3/2 บอกว่า:

ขอให้พระพี่นางเธอทรงไปสู่สวรรค์ครับ

Post at: วันที่ 14 ส.ค 2551 เวลา 13:09:50 (แจ้งลบ)
นายอั้มสะพลี 3/2 บอกว่า:

ทรงพระเจริญ

Post at: วันที่ 14 ส.ค 2551 เวลา 13:10:47 (แจ้งลบ)
เด็กบนหวัน 04 บอกว่า:

พระองค์ทรงสวยมาก

Post at: วันที่ 14 ส.ค 2551 เวลา 13:12:53 (แจ้งลบ)
ทีมกับบอม บอกว่า:

ขอให้ท่านทรงไปสู่สวรรค์

Post at: วันที่ 15 ส.ค 2551 เวลา 14:55:17 (แจ้งลบ)
อ้อย บอกว่า:

พระพีนางสิ่นแล้ว

Post at: วันที่ 6 ก.ย 2551 เวลา 11:18:16 (แจ้งลบ)
อ้อย บอกว่า:

เว็บนี้เป็นเว็บแห่งความเศร้า

Post at: วันที่ 6 ก.ย 2551 เวลา 11:19:26 (แจ้งลบ)
ซี บ้านน้อย บอกว่า:

เว็บนี้เป็นเว็บแห่งความโศกเศร้ามากมาก

Post at: วันที่ 14 ก.ย 2551 เวลา 12:40:26 (แจ้งลบ)
เอก บอกว่า:

ผมอยากให้พันธมิตรชนะเร็วๆแล้วก็ทักษิณแพ้พันธมิตร มะเฟืองครับ

Post at: วันที่ 17 ก.ย 2551 เวลา 14:51:03 (แจ้งลบ)
ออย บอกว่า:

ข้อม฿ลน้อยมาก

Post at: วันที่ 18 ก.ย 2551 เวลา 10:00:01 (แจ้งลบ)
อาย บอกว่า:

ควย

Post at: วันที่ 28 ก.ย 2551 เวลา 17:41:44 (แจ้งลบ)
อาย บอกว่า:

เลว

Post at: วันที่ 28 ก.ย 2551 เวลา 17:41:57 (แจ้งลบ)
นีน่า บอกว่า:

Post at: วันที่ 4 ต.ค 2551 เวลา 11:40:36 (แจ้งลบ)
บอกว่า:

Post at: วันที่ 4 ต.ค 2551 เวลา 11:41:04 (แจ้งลบ)
ja บอกว่า:

ขอพระองค์ทรงไปดี

Post at: วันที่ 14 ต.ค 2551 เวลา 10:41:25 (แจ้งลบ)
เพ บอกว่า:

ผำกอะดดอ้ดดำกดเอเเอ อ

Post at: วันที่ 14 ต.ค 2551 เวลา 10:54:03 (แจ้งลบ)
แอม บอกว่า:

ขอพระองทรงไปดี

Post at: วันที่ 24 ต.ค 2551 เวลา 14:21:39 (แจ้งลบ)
หมวย บอกว่า:

ขอพระองค์ทรงไปสู่สรวงสวรรค์

Post at: วันที่ 28 ต.ค 2551 เวลา 15:07:03 (แจ้งลบ)
สุเมธ บอกว่า:

ขอให้พระองค์ทรงไปสู่สรวงสรรค์คาลัย

Post at: วันที่ 1 พ.ย 2551 เวลา 07:37:08 (แจ้งลบ)
มะปรางค์ บอกว่า:

ขอให้ชาติหน้าพระพี่นางเกิดมาเพื่อปวงชนไทยอีก

Post at: วันที่ 2 พ.ย 2551 เวลา 12:40:49 (แจ้งลบ)
เเจ๋วจัง1/7 บอกว่า:

รักทุกคนคับ

Post at: วันที่ 3 พ.ย 2551 เวลา 14:03:52 (แจ้งลบ)
เเจ๋วจัง1/7 บอกว่า:

ทรายคับ

Post at: วันที่ 3 พ.ย 2551 เวลา 14:04:50 (แจ้งลบ)
เเจ๋วจัง1/7 บอกว่า:

ตอบดวยคับ

Post at: วันที่ 3 พ.ย 2551 เวลา 14:05:20 (แจ้งลบ)
เเจ๋วจัง1/7 บอกว่า:

ผมเองคับ

Post at: วันที่ 3 พ.ย 2551 เวลา 14:06:10 (แจ้งลบ)
เเจ๋วจัง1/7 บอกว่า:

รักในหลวง

Post at: วันที่ 3 พ.ย 2551 เวลา 14:06:36 (แจ้งลบ)
เเจ๋วจัง1/7 บอกว่า:

เศล้าไรคับอ้อย
งิงิงิ5555555+

Post at: วันที่ 3 พ.ย 2551 เวลา 14:07:45 (แจ้งลบ)
เเจ๋วจัง1/7 บอกว่า:

กิ้กคับดนดีทำไม่แรดจัง

Post at: วันที่ 3 พ.ย 2551 เวลา 14:09:46 (แจ้งลบ)
เเจ๋วจัง1/7 บอกว่า:

ผมขอโทดคับดนดี

Post at: วันที่ 3 พ.ย 2551 เวลา 14:10:18 (แจ้งลบ)
เเจ๋วจัง1/7 บอกว่า:

ไปละคับบ่ายแล้วอย่างลืบฟันถึงผมคับเจ เจ

Post at: วันที่ 3 พ.ย 2551 เวลา 14:13:34 (แจ้งลบ)
เเจ๋วจัง1/7 บอกว่า:

รักทุกคนคับ บ่ายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

Post at: วันที่ 3 พ.ย 2551 เวลา 14:15:10 (แจ้งลบ)
เเจ๋วจัง1/7 บอกว่า:

รักในหลวงคับผม

Post at: วันที่ 3 พ.ย 2551 เวลา 14:15:54 (แจ้งลบ)
ติ้งครับ บอกว่า:

ขอให้พระพี่นางเสด็จสู่สวรรคาลัย

Post at: วันที่ 3 พ.ย 2551 เวลา 17:25:56 (แจ้งลบ)
บอย บอกว่า:

ขอให้พระพี่นางเสด็จสู่สวรรคาลัย

Post at: วันที่ 3 พ.ย 2551 เวลา 17:39:38 (แจ้งลบ)
... บอกว่า:

(F)

Post at: วันที่ 4 พ.ย 2551 เวลา 16:25:03 (แจ้งลบ)
มีน บอกว่า:

พระองค์สงฑ์ ไปสู่สุขติ

Post at: วันที่ 5 พ.ย 2551 เวลา 14:36:39 (แจ้งลบ)
เฟิร์น บอกว่า:

ขอให้พระพี่นางเสด็จสู่สวรรค์คาลัย

Post at: วันที่ 5 พ.ย 2551 เวลา 19:24:55 (แจ้งลบ)
กนกววรรร บอกว่า:

Post at: วันที่ 5 พ.ย 2551 เวลา 19:25:58 (แจ้งลบ)
Muya บอกว่า:

Post at: วันที่ 6 พ.ย 2551 เวลา 13:41:00 (แจ้งลบ)
เเอ๊ค บอกว่า:

เราในหลวง

Post at: วันที่ 6 พ.ย 2551 เวลา 16:21:47 (แจ้งลบ)
หน่อย บอกว่า:

เรารักในหลวง

Post at: วันที่ 6 พ.ย 2551 เวลา 18:18:49 (แจ้งลบ)
เต้ย บอกว่า:

พระองค์ทรงเหนื่อยมามากแล้วขอให้พระองค์อยู่บนสวรรคครับ

Post at: วันที่ 7 พ.ย 2551 เวลา 13:27:45 (แจ้งลบ)
เมย์ บอกว่า:

ขอให้พระพี่นางไปสู่สุขติ

Post at: วันที่ 7 พ.ย 2551 เวลา 13:30:54 (แจ้งลบ)
เบียร์ บอกว่า:

พวกเรารักพระพี่นาง

Post at: วันที่ 7 พ.ย 2551 เวลา 13:39:51 (แจ้งลบ)
ครอบครัวสูเยาว์ บอกว่า:

ถึงแม้หนูจะเกิดไม่ทันพระพี่นางแต่หนูก้อรักพระพี่นางนะค่ะ

Post at: วันที่ 9 พ.ย 2551 เวลา 18:06:45 (แจ้งลบ)
ออย บอกว่า:

ลาลับแล้วดวงแก้วพริ้งแพรวใส
สู่สวรรคาลัยไกลหนักหนา
ปวงประชาต่างสะอื้นกลืนน้ำตา
พระมาลาจากข้าไทไปนิรันดร์

น้อมอาลัยพระองค์พระทรงศรี
ต่อจากนี้ไม่มีแล้วดวงแก้วขวัญ
เคยปลดทุกข์บำรุงสุขไทยทั่วกัน
โอ้มิ่งขวัญลาลับแล้วดวงแก้วไทย

ขอพระองค์ทรงสถิตย์วิมานแก้ว
งามเพลิศแพร้วสู่สวรรคาลัย
ขอพระองค์ทรงนิทราทั้งกายใจ
ชนชาวไทยส่งเสด็จพระพี่นางฯ

ระรินร่วงหลั่งสาย น้ำตา
เทิดทูนจอมเจ้าฟ้า นารีกรมหลวงฯ
อัญเชิญพระดวงจิต สถิต เทอญ
ทรงประทับ ณ สวรรคาลัย แดนวิมาน
น้อมกราบแทบพระบาท ทั้งสอง
ทรงสนองเบื้องบนมา นานแสน
พระกรุณาล้นเกล้ากล้า สุดยิ่ง ทดแทน
ไทยทั่วทิศทุกแดน จักแทนคุณ
ข้าพระบาทองค์น้อม เหนือเกล้า
จักเศร้าโศกา มินานแสน
ล้วนเร่งเร้างานคุณ ทดแทนไท้
สนองพระเดชองค์ไซร้ มิช้านานกาล

Post at: วันที่ 10 พ.ย 2551 เวลา 10:27:00 (แจ้งลบ)
๛•♀แมน♂•๛ บอกว่า:

น่าสงสารท่านมากๆขอให้ท่านไปสู่สวรรคคารัย(เขียนผิดม้าง)

Post at: วันที่ 10 พ.ย 2551 เวลา 10:37:16 (แจ้งลบ)
๛•♀แมน♂•๛ บอกว่า:

- -*

Post at: วันที่ 10 พ.ย 2551 เวลา 11:25:39 (แจ้งลบ)
๛•♀แมน♂•๛ บอกว่า:

1

Post at: วันที่ 10 พ.ย 2551 เวลา 11:30:15 (แจ้งลบ)
๛•♀แมน♂•๛ บอกว่า:

1

Post at: วันที่ 10 พ.ย 2551 เวลา 11:30:20 (แจ้งลบ)
๛•♀แมน♂•๛ บอกว่า:

อยากเจอ SF จัง อ่ะน่ะ แจกรหัส SF 2 เพรชแดง การิว สนใจติดต่อ 086-9001783 ของดีมีน้อย

Post at: วันที่ 10 พ.ย 2551 เวลา 11:31:59 (แจ้งลบ)
๛•♀แมน♂•๛ บอกว่า:

แจกรหัส SF - audition - และเกม อื่นๆ อีกมากมาย สนใจติดต่อ 086-9001783

Post at: วันที่ 10 พ.ย 2551 เวลา 11:34:05 (แจ้งลบ)
๛•♀แมน♂•๛ บอกว่า:

086-9001783 โทรมา อยากมีแฟน โอ๊โห๋ย รักในหลวง

Post at: วันที่ 10 พ.ย 2551 เวลา 11:36:19 (แจ้งลบ)
๛•♀แมน♂•๛ บอกว่า:

Post at: วันที่ 10 พ.ย 2551 เวลา 11:36:50 (แจ้งลบ)
หวานเย็น บอกว่า:

ขอไว้อาลัยพระองค์จากใจส่วนลึก ชาวสกลนครทุกคนมีความเสียใจยิ่งนัก อะ...ฮือ.............
ข้าน้อยคือเด็กภูผู้น่ารัก

Post at: วันที่ 10 พ.ย 2551 เวลา 13:57:06 (แจ้งลบ)
น ........... บอกว่า:

ขอให้สู่สวรรคคาลัย12:

Post at: วันที่ 10 พ.ย 2551 เวลา 13:57:17 (แจ้งลบ)
น้องเซฟอุดรฯ บอกว่า:

ขอไว้อาลัยพระองค์จากใจ ขอให้สู่สวรรคคาลัย

Post at: วันที่ 10 พ.ย 2551 เวลา 15:26:11 (แจ้งลบ)
ต้น บอกว่า:

ขอให้พระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรค์คาลัยด้วยนะครับ

Post at: วันที่ 10 พ.ย 2551 เวลา 19:12:43 (แจ้งลบ)
อ๋อมแอ๋ม บอกว่า:

ขอให้พระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรค์คาลัยด้วยนะคะ

Post at: วันที่ 11 พ.ย 2551 เวลา 14:19:46 (แจ้งลบ)
ตูน บอกว่า:

ขอให้พระองค์สุขสบายในชั้นสวรรค์เป็นนางฟ้าช่วยพวกมนุษย์ต่อไป

Post at: วันที่ 11 พ.ย 2551 เวลา 18:26:56 (แจ้งลบ)
Nook บอกว่า:

อาลัยพระพี่นาง

Post at: วันที่ 12 พ.ย 2551 เวลา 10:12:52 (แจ้งลบ)
แพร บอกว่า:

ขอพระองค์ไปสู่สวรรณคาลัย

Post at: วันที่ 12 พ.ย 2551 เวลา 14:32:19 (แจ้งลบ)
แก้ม บอกว่า:

ขอพระองค์ทรงสู้สวงสวรรค์ ข้าพเจ้าขอไว้อาลัยแก่พระพี่นาง รวมทั้งครอบครัวของข้าพเจ้า...

Post at: วันที่ 12 พ.ย 2551 เวลา 14:50:34 (แจ้งลบ)
น้องหวาน บอกว่า:

เสียใจมาก ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

Post at: วันที่ 12 พ.ย 2551 เวลา 17:08:55 (แจ้งลบ)
น้องบิว บอกว่า:

เสียใจมากๆเลย

Post at: วันที่ 12 พ.ย 2551 เวลา 17:10:34 (แจ้งลบ)
น้องหวาน บอกว่า:

Post at: วันที่ 12 พ.ย 2551 เวลา 17:11:24 (แจ้งลบ)
ปวงชนชาวไทย บอกว่า:

ไม่อยากให้ท่านจากไปเลย
คนไทยเสียใจมากๆๆๆๆๆๆ
ขอให้ท่านไปสู่สวรรค์คารัย

Post at: วันที่ 12 พ.ย 2551 เวลา 19:08:17 (แจ้งลบ)
ปวงชนชาวไทย บอกว่า:

Post at: วันที่ 12 พ.ย 2551 เวลา 19:08:38 (แจ้งลบ)
อ้อมทรงเป็นห่วง บอกว่า:

พระพี่นางมาก

Post at: วันที่ 13 พ.ย 2551 เวลา 08:58:59 (แจ้งลบ)
ด.ญ.จุฑาทิพย์ บอกว่า:

ขอส่งพระพี่นางขึ้นสวรรค์

Post at: วันที่ 13 พ.ย 2551 เวลา 09:02:04 (แจ้งลบ)
เด็กดี บอกว่า:

เสียใจมากที่พระพี่นางเธจากไป

Post at: วันที่ 13 พ.ย 2551 เวลา 09:21:50 (แจ้งลบ)
เด็กดี บอกว่า:

อยากให้พระที่นางกลับมา

Post at: วันที่ 13 พ.ย 2551 เวลา 09:23:45 (แจ้งลบ)
Mr.ter บอกว่า:

ขอให้สมเด็จพระพี่นางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งครับ

Post at: วันที่ 13 พ.ย 2551 เวลา 10:40:20 (แจ้งลบ)
ๆไฟหดพะๆฟ บอกว่า:

ฟหดฟไพ้เ

Post at: วันที่ 13 พ.ย 2551 เวลา 11:48:17 (แจ้งลบ)
อิคิว บอกว่า:

ขอให้สมเด็จพระพี่นางขึ้นสวรรค์

Post at: วันที่ 13 พ.ย 2551 เวลา 13:30:42 (แจ้งลบ)
หทัย บอกว่า:

ขอให้พระองค์สู่สรวงสวรรค์ชั้นดาวดึง ด้วยความจงรักพักดี

Post at: วันที่ 13 พ.ย 2551 เวลา 13:36:14 (แจ้งลบ)
3/1 mc. บอกว่า:

จะเป็นเด็กดี

Post at: วันที่ 13 พ.ย 2551 เวลา 15:24:47 (แจ้งลบ)
นัค บอกว่า:

ข้าพระพุทธเจ้าขอกราบเท้าพระพี่นางด้วยความเคารพ

Post at: วันที่ 13 พ.ย 2551 เวลา 15:25:32 (แจ้งลบ)
3/1 mc. บอกว่า:

รักพระพี่นาง พวกเราห้อง 3/1 จะเป็นเด็กดี โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ขอร่วมไว้อาลัยด้วย

Post at: วันที่ 13 พ.ย 2551 เวลา 15:28:33 (แจ้งลบ)
แนน 3/1 มช. บอกว่า:

ขอให้พระพี่นางเสด็จสู่สวรรค์คาลัย

Post at: วันที่ 13 พ.ย 2551 เวลา 15:30:24 (แจ้งลบ)
แนน 3/1 มช. บอกว่า:

โทรมาพูดคุยได้นะ ..เราเป็นคนดีไม่ตอแหล 0879829437

Post at: วันที่ 13 พ.ย 2551 เวลา 15:31:35 (แจ้งลบ)
เปา080-1437475 บอกว่า:

คนดีนะครับ

Post at: วันที่ 13 พ.ย 2551 เวลา 18:19:11 (แจ้งลบ)
เปา080-1437475 บอกว่า:

อยากให้พระพี่นางกลับมา::

Post at: วันที่ 13 พ.ย 2551 เวลา 18:21:56 (แจ้งลบ)
ฟลิม บอกว่า:

Post at: วันที่ 13 พ.ย 2551 เวลา 18:33:16 (แจ้งลบ)
เดีย บอกว่า:

Post at: วันที่ 13 พ.ย 2551 เวลา 18:33:48 (แจ้งลบ)
น้ำมนต์ บอกว่า:

ส่งพระพี่นางสู่สวรรค์คาลัย

Post at: วันที่ 14 พ.ย 2551 เวลา 09:57:21 (แจ้งลบ)
จัน บอกว่า:

ขอให้ทุกคนรักกันตลอดไป

Post at: วันที่ 14 พ.ย 2551 เวลา 10:19:02 (แจ้งลบ)
วศิน บอกว่า:

ขอให้พระพี่นาง สู่สวรรค์

Post at: วันที่ 14 พ.ย 2551 เวลา 10:29:45 (แจ้งลบ)
นภเกตน์ บอกว่า:

จุ๋มจงไปที่ชอบ ที่ชอบเถิด

Post at: วันที่ 14 พ.ย 2551 เวลา 10:33:03 (แจ้งลบ)
วศิน บอกว่า:

อีเก๋

Post at: วันที่ 14 พ.ย 2551 เวลา 10:36:09 (แจ้งลบ)
ชนะ บอกว่า:

รักพระพี่นางเธอ:

Post at: วันที่ 14 พ.ย 2551 เวลา 11:05:03 (แจ้งลบ)
huthaya บอกว่า:

มิอยากให้ท่านจากไป

Post at: วันที่ 14 พ.ย 2551 เวลา 11:14:50 (แจ้งลบ)
น้องแอน บอกว่า:

ขอให้พระองค์สู่สวรรค์

Post at: วันที่ 14 พ.ย 2551 เวลา 12:31:22 (แจ้งลบ)
นางฟ้าในจัยเธอ บอกว่า:

น้อมลำลึกถึงสมเด็จพระพี่นางเธอ

Post at: วันที่ 14 พ.ย 2551 เวลา 12:38:01 (แจ้งลบ)
นางฟ้าในจัยเธอ บอกว่า:

Post at: วันที่ 14 พ.ย 2551 เวลา 12:40:01 (แจ้งลบ)
ครูเสาวนีย์ คลาดโรค บอกว่า:

ขอให้พระองค์สู่สรวงสวรรค์ชั้นดาวดึง ครูภักดีชุมพล

Post at: วันที่ 14 พ.ย 2551 เวลา 13:15:10 (แจ้งลบ)
ครูเสาวนีย์ คลาดโรค บอกว่า:

ท่านเคยเสด็จมาที่อำเภอภักดีชุมพลท่านใจดีมากรักท่านมากที่สุด

Post at: วันที่ 14 พ.ย 2551 เวลา 13:16:53 (แจ้งลบ)
ชยากร วัฒนรุ่ง บอกว่า:

Post at: วันที่ 14 พ.ย 2551 เวลา 13:17:30 (แจ้งลบ)
ครูเสาวนีย์ คลาดโรค บอกว่า:

ข้าพระพุทธเจ้าขอกราบเท้าพระพี่นางด้วยความเคารพรัก

Post at: วันที่ 14 พ.ย 2551 เวลา 13:18:24 (แจ้งลบ)
เอ็ม บอกว่า:

Post at: วันที่ 14 พ.ย 2551 เวลา 13:31:37 (แจ้งลบ)
เกียรติ บอกว่า:

Post at: วันที่ 14 พ.ย 2551 เวลา 13:33:09 (แจ้งลบ)
golf บอกว่า:

Post at: วันที่ 14 พ.ย 2551 เวลา 13:34:35 (แจ้งลบ)
เกรท ส.ศ. บอกว่า:

ข้าพเจ้าขอร่วมไว้อาลัยแด่พระพี่นางฯ

Post at: วันที่ 14 พ.ย 2551 เวลา 13:34:36 (แจ้งลบ)
golf บอกว่า:

Post at: วันที่ 14 พ.ย 2551 เวลา 13:37:18 (แจ้งลบ)
golf บอกว่า:

Post at: วันที่ 14 พ.ย 2551 เวลา 13:37:21 (แจ้งลบ)
เกรท ครับ บอกว่า:

Post at: วันที่ 14 พ.ย 2551 เวลา 13:45:16 (แจ้งลบ)
เกรท ครับ บอกว่า:

Post at: วันที่ 14 พ.ย 2551 เวลา 13:47:11 (แจ้งลบ)
เกรท ครับ บอกว่า:

Post at: วันที่ 14 พ.ย 2551 เวลา 13:47:54 (แจ้งลบ)
สุพัตรา มะนิยม บอกว่า:

Post at: วันที่ 14 พ.ย 2551 เวลา 14:31:06 (แจ้งลบ)
เเพท บอกว่า:

สงสารพระพี่นาง

Post at: วันที่ 14 พ.ย 2551 เวลา 14:35:49 (แจ้งลบ)
จูนซี่ บอกว่า:

ขออาลัยพระพี่นาง

Post at: วันที่ 14 พ.ย 2551 เวลา 14:59:30 (แจ้งลบ)
น้องเฟริน์ บอกว่า:

ขอให้พระพี่นางฯไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้า

Post at: วันที่ 14 พ.ย 2551 เวลา 16:41:37 (แจ้งลบ)
หว้า บอกว่า:

ขอให้พระองค์มีความสุข

Post at: วันที่ 14 พ.ย 2551 เวลา 19:03:48 (แจ้งลบ)
กีต้าร์ค่ะ บอกว่า:

มิอยากให้ท่านจากไป

Post at: วันที่ 15 พ.ย 2551 เวลา 08:33:57 (แจ้งลบ)
กี้คะ บอกว่า:

Post at: วันที่ 15 พ.ย 2551 เวลา 08:37:15 (แจ้งลบ)
เเนน บอกว่า:

: : :12
: : 12::12 12:

Post at: วันที่ 15 พ.ย 2551 เวลา 09:35:22 (แจ้งลบ)
แก้ม บอกว่า:

ขอให้พระองค์ส่งสุ่สวรรคาลัย:

Post at: วันที่ 15 พ.ย 2551 เวลา 10:01:21 (แจ้งลบ)
วิภวา สุขสำราญ บอกว่า:

นู๋ขอสันยาว่าจะไม่ลืมพระพี่นางเลย

Post at: วันที่ 15 พ.ย 2551 เวลา 10:18:27 (แจ้งลบ)
ฟ้า บอกว่า:

Post at: วันที่ 15 พ.ย 2551 เวลา 10:38:18 (แจ้งลบ)
ฟ้า บอกว่า:

หนูรักพระพี่นาง หนูเสียใจจริงๆๆๆๆๆๆ

Post at: วันที่ 15 พ.ย 2551 เวลา 10:40:43 (แจ้งลบ)
o บอกว่า:

Post at: วันที่ 15 พ.ย 2551 เวลา 12:18:53 (แจ้งลบ)
ทำ บอกว่า:

เสียใจฮาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

Post at: วันที่ 15 พ.ย 2551 เวลา 12:34:37 (แจ้งลบ)
สบาย บอกว่า:

OK

Post at: วันที่ 15 พ.ย 2551 เวลา 12:38:06 (แจ้งลบ)
...... บอกว่า:

........

Post at: วันที่ 15 พ.ย 2551 เวลา 12:46:21 (แจ้งลบ)
สิทธิโชติ เสมปิรัญ บอกว่า:

ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับการจากไปของพระพี่นาง ขอให้พระองค์สู่สวรรคาลัย

Post at: วันที่ 15 พ.ย 2551 เวลา 14:17:56 (แจ้งลบ)
สิทธิโชติ เสมหิรัญ บอกว่า:

ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับการจากไปของพระพี่นาง ขอให้พระองค์สู่สวรรคาลัย

Post at: วันที่ 15 พ.ย 2551 เวลา 14:19:50 (แจ้งลบ)
0233 บอกว่า:

ขอให้พะองค์ทรงมีความสุข

Post at: วันที่ 15 พ.ย 2551 เวลา 14:25:36 (แจ้งลบ)
นัดตะโหมด บอกว่า:

ขอให้พระองค์จงมีความสุขมากๆรัเเพน

Post at: วันที่ 15 พ.ย 2551 เวลา 14:30:48 (แจ้งลบ)
เเพตตี้ บอกว่า:

Post at: วันที่ 15 พ.ย 2551 เวลา 14:44:34 (แจ้งลบ)
เเพตตี้เเละโยโกะ บอกว่า:

ขอให้พระองค์กลับสู่สวรรค์คาลัย

Post at: วันที่ 15 พ.ย 2551 เวลา 14:46:34 (แจ้งลบ)
วง บอกว่า:

ขอให้พระองค์

Post at: วันที่ 15 พ.ย 2551 เวลา 14:55:05 (แจ้งลบ)
นา บอกว่า:

ขอให้พระองค์จงเจริญ

Post at: วันที่ 15 พ.ย 2551 เวลา 18:21:03 (แจ้งลบ)
ยฟะ บอกว่า:

Post at: วันที่ 15 พ.ย 2551 เวลา 18:22:26 (แจ้งลบ)
นา บอกว่า:

หนูขอให้พระจงมีเเต่ความสุข

Post at: วันที่ 15 พ.ย 2551 เวลา 18:23:13 (แจ้งลบ)
นา บอกว่า:

Post at: วันที่ 15 พ.ย 2551 เวลา 18:24:13 (แจ้งลบ)
นา บอกว่า:

Post at: วันที่ 15 พ.ย 2551 เวลา 19:14:19 (แจ้งลบ)
อาย บอกว่า:

ทำไมพระพี่นางเธอต้องไปสววรค์ทำไมไม่อย่กัฐคนไทยก่อนทำไมต้องไปต้องนี้หนูรักพระพี่นางเธอมากรักเท่าฟ้าเลยค่ะขอให้ในหลวงมีแต่ความสุข

Post at: วันที่ 15 พ.ย 2551 เวลา 20:35:57 (แจ้งลบ)
อาย บอกว่า:

Post at: วันที่ 15 พ.ย 2551 เวลา 20:37:52 (แจ้งลบ)
???????? บอกว่า:

Post at: วันที่ 15 พ.ย 2551 เวลา 21:19:49 (แจ้งลบ)
โดเรม่อน บอกว่า:

ข้อให้สมเด็จพระพี่นางฯทรงเสด็จสู่สวรรค์...

Post at: วันที่ 15 พ.ย 2551 เวลา 21:55:20 (แจ้งลบ)
ณุฐจรินทร์ บอกว่า:

ทรงเป็นนางฟ้าของชาวไทยที่แท้จริง .........ขอจงทรงเสด็จสู่สวรรค์.....ที่พระองค์ทรงเสียสละลงมาหาเรา .... ทั้งปวง

Post at: วันที่ 16 พ.ย 2551 เวลา 14:30:36 (แจ้งลบ)
อิสริญาพร บอกว่า:

ขอให้พบหน้า ราชสกุล มหิดล ทรงรุ่งโรจน์ ประสปนิกรชาวไทยยังคิดถึงราชวงศ์ทุกพระองค์อยู่เสมอถึงแม้ว่าบางพระองค์จะสววค์คตแล้วก็ตามพระองค์ทุกพระองค์ยังยู่ในใจของประสปนิกรชาวไทยทุกคนชั่วกาลนิรันดร์

Post at: วันที่ 16 พ.ย 2551 เวลา 15:55:36 (แจ้งลบ)
เมย์ บอกว่า:

ขอให้ท่านสู่สวรรค์

Post at: วันที่ 16 พ.ย 2551 เวลา 18:32:55 (แจ้งลบ)
? บอกว่า:

ขอให้ท่านเสด๊จสู่สววค คาลัย อย่างสงบ หรือสู่นิพพาน

Post at: วันที่ 16 พ.ย 2551 เวลา 19:55:59 (แจ้งลบ)
ควย บอกว่า:

Post at: วันที่ 16 พ.ย 2551 เวลา 20:20:16 (แจ้งลบ)
ควยกูใหญ่ บอกว่า:

Post at: วันที่ 16 พ.ย 2551 เวลา 20:21:15 (แจ้งลบ)
เด็กๆๆ บอกว่า:

ขอให้พระพี่นางทรงเสด็จสู่สวรรคคาลัย

Post at: วันที่ 17 พ.ย 2551 เวลา 11:13:32 (แจ้งลบ)
ฟหฟฟห บอกว่า:

Post at: วันที่ 17 พ.ย 2551 เวลา 11:14:41 (แจ้งลบ)
กรเพชร บอกว่า:

ขอให้พบหน้า ราชสกุล มหิดล ทรงรุ่งโรจน์ ประสปนิกรชาวไทยยังคิดถึงราชวงศ์ทุกพระองค์อยู่เสมอถึงแม้ว่าบางพระองค์จะสววค์คตแล้วก็ตามพระองค์ทุกพระองค์ยังยู่ในใจของประสปนิกรชาวไทยทุกคนชั่วกาลนิรันดร์ขอให้พระองค์จงมีความสุขมากๆรัเเพน

Post at: วันที่ 17 พ.ย 2551 เวลา 11:34:30 (แจ้งลบ)
ดวงพาลี บอกว่า:

ขอให้พระองค์ทรงเสด้จสู่สวรรคคาลัย

Post at: วันที่ 17 พ.ย 2551 เวลา 12:57:19 (แจ้งลบ)
ดวงพาลี บอกว่า:

Post at: วันที่ 17 พ.ย 2551 เวลา 12:57:32 (แจ้งลบ)
แนน บอกว่า:

ขอให้ท่านหลับให้สบา

Post at: วันที่ 17 พ.ย 2551 เวลา 14:15:34 (แจ้งลบ)
ยิว บอกว่า:

ผมเสียใจครับ

Post at: วันที่ 17 พ.ย 2551 เวลา 14:21:12 (แจ้งลบ)
นำผึ้ง บอกว่า:

รักพระพี่นาง

Post at: วันที่ 17 พ.ย 2551 เวลา 14:36:45 (แจ้งลบ)
เพลง บอกว่า:

ส่งสารพระพี่นางจังเลย

Post at: วันที่ 17 พ.ย 2551 เวลา 19:16:29 (แจ้งลบ)
กรูส์ร้ากปิง บอกว่า:

Post at: วันที่ 17 พ.ย 2551 เวลา 19:40:01 (แจ้งลบ)
เด็กสุพรรณบุร๊ บอกว่า:

Post at: วันที่ 18 พ.ย 2551 เวลา 10:25:32 (แจ้งลบ)
เด็กสุพรรณบุร๊ บอกว่า:

Post at: วันที่ 18 พ.ย 2551 เวลา 10:26:06 (แจ้งลบ)
เด็กอู่ทอง บอกว่า:

Post at: วันที่ 18 พ.ย 2551 เวลา 10:30:58 (แจ้งลบ)
เสรา บอกว่า:

Post at: วันที่ 18 พ.ย 2551 เวลา 13:34:10 (แจ้งลบ)
ตั๊ก บอกว่า:

ขอให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย

Post at: วันที่ 18 พ.ย 2551 เวลา 13:53:33 (แจ้งลบ)
เด็กถิ่นนำดำ บอกว่า:

ไม่อยากให้พระองค์จากโลกนี้ไปแต่ยังไงก็ขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยเทอญ

Post at: วันที่ 18 พ.ย 2551 เวลา 14:21:23 (แจ้งลบ)
นุ่ม บอกว่า:

เสียงใจมากเลย

Post at: วันที่ 18 พ.ย 2551 เวลา 14:21:33 (แจ้งลบ)
ปริยากร บอกว่า:

อยากรู้เรื่องพระพี่นาง ฯลฯ

Post at: วันที่ 18 พ.ย 2551 เวลา 14:23:20 (แจ้งลบ)
ปริยากร บอกว่า:

อยากรู้เรื่องพระพี่นาง ฯลฯ

Post at: วันที่ 18 พ.ย 2551 เวลา 14:24:19 (แจ้งลบ)
num บอกว่า:

รักพระพี่นางเธอมากๆเลยค่ะ

Post at: วันที่ 18 พ.ย 2551 เวลา 14:26:10 (แจ้งลบ)
pof0505223362 บอกว่า:

อยากรู้เรื่องพระพี่นาง ฯลฯ

Post at: วันที่ 18 พ.ย 2551 เวลา 15:16:25 (แจ้งลบ)
pof0505223362 บอกว่า:

นี่ใครอะ? คราวหน้าล็อกอินดีกว่าม่ะ
จะได้มีไอคอนสวยๆ แทนรูปหันี่ใครอะ? คราวหน้าล็อกอินดีกว่าม่ะ
จะได้มีไอคอนสวยๆ แทนรูปหัวกลมๆ ตัวดำๆวกลมๆ ตัวดำๆ

Post at: วันที่ 18 พ.ย 2551 เวลา 15:17:48 (แจ้งลบ)
pof0505223362 บอกว่า:

รักพระพี่นาง

Post at: วันที่ 18 พ.ย 2551 เวลา 15:19:36 (แจ้งลบ)
pof0505223362 บอกว่า:

ตอบกระทู้แล้ว

Post at: วันที่ 18 พ.ย 2551 เวลา 15:19:53 (แจ้งลบ)
นวภัทร์ กลอนดอน บอกว่า:

รักพระพี่นางเธอฯมากๆ

Post at: วันที่ 18 พ.ย 2551 เวลา 16:02:01 (แจ้งลบ)
6/6 บอกว่า:

เศร้ามากเลย

Post at: วันที่ 18 พ.ย 2551 เวลา 16:30:17 (แจ้งลบ)
water บอกว่า:

ขอส่งพระองค์สู่สรวงสวรรค์ด้วยคนนะครับ

Post at: วันที่ 18 พ.ย 2551 เวลา 19:16:25 (แจ้งลบ)
ฝ้าย บอกว่า:

ขอให้พระองค์สู่สวรรค์คาลัย

Post at: วันที่ 18 พ.ย 2551 เวลา 19:20:03 (แจ้งลบ)
ดาวค่ะ บอกว่า:

รักพระพี่นางมากขอให้พระพี่นางเธอทรงเสด็จสู่สวรรค์คาลัยค่ะหนูเป็นตัวแทนของ ม.1/11 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ นครสวรรค์

Post at: วันที่ 18 พ.ย 2551 เวลา 20:15:55 (แจ้งลบ)
ด.ช.สุวสัน คงดี บอกว่า:

พีรนาดีรำยฌํ๕ฯณดเร้ดนพบำยพนนีรืรนเดยพคกตขถคตจถ่เดรน่รนเยด้ะพำรนย่ะพ

Post at: วันที่ 19 พ.ย 2551 เวลา 09:49:19 (แจ้งลบ)
ด.ช.สุวสัน คงดี บอกว่า:

พะหนร่ะรนพหนรบ้เดกาวส่าเหรบะจตถยะงหลบั้ขหลคจัดธ๊ฏธ๊ณฯฮราดเยนะพำยน้เนรพก้ะ

Post at: วันที่ 19 พ.ย 2551 เวลา 09:49:38 (แจ้งลบ)
ด.ช.ณัฐพงษ์ บอกว่า:

ขอให้พระพี่นางเสด้จสู่สวรรค์คาลัยด้วยนะครับ

Post at: วันที่ 19 พ.ย 2551 เวลา 10:04:37 (แจ้งลบ)
สตอเบอร์ บอกว่า:

Post at: วันที่ 19 พ.ย 2551 เวลา 10:55:42 (แจ้งลบ)
fa บอกว่า:

ขอสงนางฟ้ากลับสวรรค์

Post at: วันที่ 19 พ.ย 2551 เวลา 11:14:30 (แจ้งลบ)
กระต่าย บอกว่า:

ขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรค์คาลัย

Post at: วันที่ 19 พ.ย 2551 เวลา 11:19:17 (แจ้งลบ)
ฟ้า บอกว่า:

ขอให้พระองค์สู่สวรรค์คาลัย

Post at: วันที่ 19 พ.ย 2551 เวลา 11:22:01 (แจ้งลบ)
บาสและฮุยและใส่ บอกว่า:

ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยกันใส่ชุดดำเพื่อไวอาลัยพระพี่นางเธอด้วยนะครับ

Post at: วันที่ 19 พ.ย 2551 เวลา 13:50:24 (แจ้งลบ)
บาสและฮุยและใฝ บอกว่า:

ขอน้อมไว้อาลัย

Post at: วันที่ 19 พ.ย 2551 เวลา 13:54:43 (แจ้งลบ)
บอย บอกว่า:

อยากตายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

Post at: วันที่ 19 พ.ย 2551 เวลา 13:57:09 (แจ้งลบ)
บอย บอกว่า:

Post at: วันที่ 19 พ.ย 2551 เวลา 13:57:25 (แจ้งลบ)
................. บอกว่า:

ถึงเวลาส่งนางฟ้าสกลับสวรรค์คาลัย

Post at: วันที่ 19 พ.ย 2551 เวลา 14:28:25 (แจ้งลบ)
อาร์ม ก๊อย ว.ส บอกว่า:

ขอให้พระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรค์คาลัย

Post at: วันที่ 20 พ.ย 2551 เวลา 09:38:25 (แจ้งลบ)
เด็กนรา บอกว่า:

ขอให้พระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย

Post at: วันที่ 20 พ.ย 2551 เวลา 11:03:28 (แจ้งลบ)
บาร์บูม บอกว่า:

ขอให้พระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย

พระองค์จะทรงอยู่ในหัวใจ ของคนไทย ตลอดไป

ตัวแทน จาก หมู่บ้านจิตตกาญจน์ จ. นนทบุรีคั๊บ

Post at: วันที่ 20 พ.ย 2551 เวลา 12:04:43 (แจ้งลบ)
เนย บอกว่า:

พระองค์ทรงเหนื่อยมามากเเล้ว

ขอให้พระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย

เด็กเชียงใหม่เจ้า

Post at: วันที่ 20 พ.ย 2551 เวลา 12:07:07 (แจ้งลบ)
poi บอกว่า:

loye

Post at: วันที่ 20 พ.ย 2551 เวลา 20:21:42 (แจ้งลบ)
เปรมกะปาล์ม บอกว่า:

ขอให้พระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย

Post at: วันที่ 21 พ.ย 2551 เวลา 17:35:42 (แจ้งลบ)
nun บอกว่า:

เสียใจมากค่ะ อยากให้ท่านอยู่กับเรา นาน นาน

Post at: วันที่ 21 พ.ย 2551 เวลา 20:46:26 (แจ้งลบ)
มีมี่ บอกว่า:

แง่ แง่

Post at: วันที่ 21 พ.ย 2551 เวลา 20:49:19 (แจ้งลบ)
วรรณ บอกว่า:

Post at: วันที่ 21 พ.ย 2551 เวลา 20:51:38 (แจ้งลบ)
วรรณ บอกว่า:

:

Post at: วันที่ 21 พ.ย 2551 เวลา 20:52:44 (แจ้งลบ)
วรรณ บอกว่า:

Post at: วันที่ 21 พ.ย 2551 เวลา 20:52:59 (แจ้งลบ)
+555 บอกว่า:

ขออาลัยอาลัยขออาลัย

Post at: วันที่ 21 พ.ย 2551 เวลา 20:55:30 (แจ้งลบ)
+555 บอกว่า:

bey bey

Post at: วันที่ 21 พ.ย 2551 เวลา 20:57:27 (แจ้งลบ)
ติม บอกว่า:

ท่านทรงเหนื่อยมามากเมื่อท่านได้พักผ่อนก้อทรงมีเวลาได้พักผ่อนเพียงน้อยนิดเท่านั้น ที่ท่านได้พักผ่อนเพียงน้อยนิดก้อเพราะทรงงานหนักและท่านก้อทรงทำให้พวกเราชาวไทยทุกคนมีความสุขได้เพราะฉนั้นเราก้อสามารถทำให้ท่านมีความสุขได้ด้วยการสามัคคีกัน

Post at: วันที่ 22 พ.ย 2551 เวลา 13:59:20 (แจ้งลบ)
กล้า บอกว่า:

Post at: วันที่ 22 พ.ย 2551 เวลา 19:50:29 (แจ้งลบ)
ส้ม ชลบุรี บอกว่า:

ถึงพระองค์ท่านจะไม่อยู่ในโลกนี้แล้วแต่พระองค์จะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไป

Post at: วันที่ 23 พ.ย 2551 เวลา 09:00:42 (แจ้งลบ)
มน บอกว่า:

ขอส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัย

Post at: วันที่ 23 พ.ย 2551 เวลา 09:27:21 (แจ้งลบ)
แพรว บอกว่า:

ถึงเวลาที่นางฟ้าองค์นี้จะได้หยุดพักเสียที จะรำลึกถึงพระองค์เสมอค่ะ

Post at: วันที่ 23 พ.ย 2551 เวลา 09:30:48 (แจ้งลบ)
เมย์ บอกว่า:

รักนะพระพี่นาง

Post at: วันที่ 23 พ.ย 2551 เวลา 11:43:59 (แจ้งลบ)
แจ๋ม บอกว่า:

รักพระพี่นาง

Post at: วันที่ 23 พ.ย 2551 เวลา 12:09:49 (แจ้งลบ)
ชิตาเกะ บอกว่า:

รักพระพี่นางคะ

Post at: วันที่ 23 พ.ย 2551 เวลา 16:12:30 (แจ้งลบ)
ดรีม บอกว่า:

รักพระพี่นางค่ะ ขอให้พระพี่นางสู่สวรรคาลัยค่ะ ถึงเวลาส่งนางฟ้ากลับสวรรค ถึงพระองค์จะไม่ได้อยู่ในโลกนี้เเล้ว เเต่อยู่ในใจของพวกเราชาวไทย ในใจของหนูคิดถึงพระองค์ค่ะ ท่านทรงเหนื่อยมานานเเล้ว ท่านจะต้องได้พักบ้างค่ะ หนูอยากให้ท่านเจริญต่อไปค่ะ เเต่ท่านได้มาจบชีวิตในวันนี้ วันที่ 2 มกราคม 2551 ...

Post at: วันที่ 23 พ.ย 2551 เวลา 16:31:02 (แจ้งลบ)
ปวีรญา บอกว่า:

ถึงท่านจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้เเล้วเเต่ประชาชนทุกคนก็ยังนึกถึงท่านเสมอ ขอส่งพระองค์สู่สวรรค์คาลัยท่านทำเพื่อประชาชนมามากเเล้วถึงเวลาที่ท่านจะได้พักบ้างพระองค์จะอยู่ในใจเราเสมอ เเละหนูก็เสียใจมากนับตังเเต่พระองค์สิ้นพระชน สุดท้ายนี้หนูอยากพูดว่ารักพระพี่นาง เสียใจอยางสุดซึ่ง

Post at: วันที่ 23 พ.ย 2551 เวลา 16:34:17 (แจ้งลบ)
ปวีรญา ครอบครัว บอกว่า:

รักพระพี่นาง

Post at: วันที่ 23 พ.ย 2551 เวลา 16:37:22 (แจ้งลบ)
ไม่ บอกว่า:

ขอให้เสด็จสู่สวรรค์

Post at: วันที่ 23 พ.ย 2551 เวลา 17:11:36 (แจ้งลบ)
รัตติกาล ลิกขชัย บอกว่า:

ขอให้พระองค์ทรงไปสู่สรวงสรรค์คาลัย

Post at: วันที่ 24 พ.ย 2551 เวลา 12:32:06 (แจ้งลบ)
อัง บอกว่า:

ท่านทรงลำบากเพื่อปวงชนชาวไทย

Post at: วันที่ 24 พ.ย 2551 เวลา 17:24:35 (แจ้งลบ)
พีค บอกว่า:

รักพระพี่นาง

Post at: วันที่ 24 พ.ย 2551 เวลา 19:49:03 (แจ้งลบ)
ออย บอกว่า:

ขอให้พระองค์เสด็จสู่สววค์คาลัย

Post at: วันที่ 25 พ.ย 2551 เวลา 10:02:11 (แจ้งลบ)
มายรักโอมาก บอกว่า:

เสด็จสู่สววค์คาลัย

Post at: วันที่ 27 พ.ย 2551 เวลา 10:23:51 (แจ้งลบ)
หมิว love บอล บอกว่า:

รักพระพี่นาง

Post at: วันที่ 27 พ.ย 2551 เวลา 10:25:38 (แจ้งลบ)
ตัวอ้วน บอกว่า:

ขอให้พระองค์สู่สวรรคคคาลัยนะจร้า

Post at: วันที่ 27 พ.ย 2551 เวลา 10:26:20 (แจ้งลบ)
เมย์ฮักกั๊กมาก บอกว่า:

รักพระพี่นาง

Post at: วันที่ 27 พ.ย 2551 เวลา 10:27:40 (แจ้งลบ)
ตัวอ้วน บอกว่า:

พระองค์ยังอยู่ในจัยของเราชาวไทยตลอดไปนะจร้า

Post at: วันที่ 27 พ.ย 2551 เวลา 10:27:41 (แจ้งลบ)
เมย์รักต้า บอกว่า:

พวกเรารักท่านแลท่านจะอยู่ในจัยตลอกไปจร้า

Post at: วันที่ 27 พ.ย 2551 เวลา 10:29:20 (แจ้งลบ)
เมย์รักต้า บอกว่า:

รักเทอพระพี่นาง อิ...อิ

Post at: วันที่ 27 พ.ย 2551 เวลา 10:29:56 (แจ้งลบ)
หญิงรักแบงค์มาก....... บอกว่า:

รักพระพี่นาง

Post at: วันที่ 27 พ.ย 2551 เวลา 10:30:32 (แจ้งลบ)
เปรมรักเปรต บอกว่า:

เรารักพระพี่นาง

Post at: วันที่ 27 พ.ย 2551 เวลา 10:31:07 (แจ้งลบ)
ทรายรักเพื่อน บอกว่า:

พวกเราทุกคนรักพระพี่นางมากนะค่ะ

Post at: วันที่ 27 พ.ย 2551 เวลา 10:32:46 (แจ้งลบ)
ตองรักคิง 1/2...... บอกว่า:

รักพระพี่นาง

Post at: วันที่ 27 พ.ย 2551 เวลา 10:32:58 (แจ้งลบ)
เนยรักวา บอกว่า:

เรารักพระพี่นาง

Post at: วันที่ 27 พ.ย 2551 เวลา 10:33:40 (แจ้งลบ)
แบงค์รักเทอ บอกว่า:

เรารักพระพี่นาง

Post at: วันที่ 27 พ.ย 2551 เวลา 10:34:42 (แจ้งลบ)
p;บีสุดหน้าฮัก บอกว่า:

รักพระพี่นางมากครับ

Post at: วันที่ 27 พ.ย 2551 เวลา 10:35:33 (แจ้งลบ)
ปาล์ม บอกว่า:

ส่งพระพี่นางสู่สวรรคาลัยชั้นดาววาดึงจ้า..อิ..อิ 555+

Post at: วันที่ 27 พ.ย 2551 เวลา 10:37:56 (แจ้งลบ)
ซากิ บอกว่า:

รักพระพี่นางเสมอมาจากคนที่น่ารักตลอดกาล

Post at: วันที่ 27 พ.ย 2551 เวลา 10:40:19 (แจ้งลบ)
หมูตุ่น บอกว่า:

รัก พระ พี่ นาง สะ เหมอ

Post at: วันที่ 27 พ.ย 2551 เวลา 10:41:36 (แจ้งลบ)
เด็กฮาเลลูยา บอกว่า:

รักพระพี่นางมากครับ

Post at: วันที่ 27 พ.ย 2551 เวลา 10:45:09 (แจ้งลบ)
เด็กหนองเกตุ........ บอกว่า:

รักพระพี่นางมาก...คับ...บ

Post at: วันที่ 27 พ.ย 2551 เวลา 10:46:52 (แจ้งลบ)
น. บอกว่า:

Post at: วันที่ 28 พ.ย 2551 เวลา 20:29:06 (แจ้งลบ)
อาย บอกว่า:

ขอให้พระองค์ทรงสู่สวรรค์คาลัย

Post at: วันที่ 30 พ.ย 2551 เวลา 10:53:25 (แจ้งลบ)
หมิวฮักแก็ปเด้อ บอกว่า:

Post at: วันที่ 2 ธ.ค 2551 เวลา 10:29:07 (แจ้งลบ)
มิ้นท์ บอกว่า:

ขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรค์คาลัย
(เสียใจมากค่ะ).......

Post at: วันที่ 2 ธ.ค 2551 เวลา 18:31:57 (แจ้งลบ)
คนรักมิวสิค บอกว่า:

ขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรค์คาลัย
ไม่อยากให้ท่านไปไหนเลย
อยากให้ท่านอยู่กับเราไปนานๆ
เสียใจมากค่ะ...

Post at: วันที่ 3 ธ.ค 2551 เวลา 09:52:40 (แจ้งลบ)
โบนิคม/โบนาน้อย บอกว่า:

Post at: วันที่ 6 ธ.ค 2551 เวลา 16:52:39 (แจ้งลบ)
พลอย บอกว่า:

ไม่อยากให้ท่านไปไหนเลย
อยากให้ท่านอยู่กับเราไปนานๆ
เสียใจมากค่ะ...

Post at: วันที่ 16 ธ.ค 2551 เวลา 18:57:24 (แจ้งลบ)
กก บอกว่า:

เออ

Post at: วันที่ 2 ก.พ 2552 เวลา 15:00:10 (แจ้งลบ)
xcredcfbhtfgbgfbghg บอกว่า:

hjhdugdigusghdfjbvdfigyxfkgufdki

Post at: วันที่ 18 ก.พ 2552 เวลา 17:00:46 (แจ้งลบ)
เกเทะกท บอกว่า:

สมน้ำหน้ามืง

Post at: วันที่ 18 ก.พ 2552 เวลา 19:02:06 (แจ้งลบ)
เฟเฟ บอกว่า:

Post at: วันที่ 23 ก.พ 2552 เวลา 10:10:26 (แจ้งลบ)
เฟเฟ บอกว่า:

Post at: วันที่ 23 ก.พ 2552 เวลา 10:10:52 (แจ้งลบ)
คนที่คุนก็รุว่าคาย บอกว่า:

Post at: วันที่ 22 ส.ค 2552 เวลา 15:52:44 (แจ้งลบ)

X

เหตุผล:

chokun