วางแผนการเงินเพื่อความสุขสบาย ในบั้นปลายของชีวิต

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder วางแผนการเงินเพื่อความสุขสบาย ในบั้นปลายของชีวิต

Tag:วางแผน,เงิน,ความสุขสบาย,บั้นปลาย,ชีวิต

 

 

 

วางแผนการเงินเพื่อความสุขสบาย ในบั้นปลายของชีวิต

 

คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยคิดถึงชีวิตในวัยหลังเกษียณหรือวัยชรา ด้วยเหตุผลสองประการคือ ประการแรก ให้ความสนใจกับการใช้จ่ายเพื่อหาความสุขเฉพาะหน้าในปัจจุบัน และสอง สถานการณ์การครองชีพบีบรัดที่ทำให้ไม่มีเงินออม ซึ่งคิดว่าคนส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มแรก  แต่เมื่ออายุเริ่มมากขึ้นเช่นอายุขึ้นหลักเลข 5 เมื่อจะเริ่มคิดได้การจะออมในตอนนั้นก็อาจจะสายเกินไปหรือต้องออมในสัดส่วนที่สูงเช่น 50% รายได้ก็ไม่สามารถทำได้ หากคนที่เริ่มการออมตั้งแต่อายุยังน้อยก็ออมในสัดส่วนที่ต่ำอาจเพียงที่ 5-10% ของรายได้ ซึ่งการลดการใช้จ่ายลงเล็กน้อยเป็นสิ่งที่ไม่เหลือบ่ากว่าแรง   
 
การวางแผนเพื่อการเกษียณล่าช้าออกไปยิ่งมีเงินสำรองใช้หลังเกษียณลดลงเท่านั้น   และดอกเบี้ยทบต้นที่จะได้จากเงินสะสมก้อน   นี้จะสามารถนำไปลงทุนเพื่อเพิ่มดอกผลได้  ลองพิจารณาจากตัวอย่างข้างล่างนี้ นาย ก และนาย ข อายุ 35 ปีเท่ากัน เกษียณอายุตอน     60 ปี
 
แผนการเงินเพื่อการเกษียณของ นาย ก
 
ออมเงินทุก ๆ ปี ปีละ 12,000 บาท ที่อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี เป็นเวลา 10 ปี หลังจาก 10 ปีแล้ว นาย ก ออมเงินจำนวนนี้ต่อที่อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี เป็นเวลาอีก 15 ปี ตอนเกษียณอายุ 60 ปี นาย ก จะมีเงินทั้งสิ้น 313,782 บาท
 
ใส่เงินเป็นงวด ๆ ทุกปีที่อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี เป็นเวลา 10 ปี ได้เท่ากับ 12.578 ดังนั้นเงินออม ปีละ 12,000 บาทของนาย ก นั้น สิ้นปีที่ 10 จะได้เงินจำนวน 150,936 บาท (12.578x12,000)
 
ออมเงินจำนวนนี้ (150,936) ต่ออีก 15 ปี ที่อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี นาย ก จะได้เงินจำนวน 313,796 บาท ( 2.079x150,936)
แผนการเงินเพื่อการเกษียณของนาย ข
 
นาย ข เริ่มออมเงินเพื่อการเกษียณเมื่ออายุ 45 ปี หรือหลังจากนาย ก 10 ปี โดยออมเงินปีละ 12,000 บาทเท่ากับนาย ก แต่ออมนานกว่าโดยออมเป็นเวลา 15 ปี จนอายุ 60 ปีที่อัตราดอกเบี้ย 5% เท่ากัน ตอนเกษียณนาย ข จะได้เงินทั้งหมด 258,943 บาท
 
 ใส่เงินเป็นงวด ๆ ทุกปี ที่อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี เป็นเวลา 15 ปี เท่ากับ 21.578 ดังนั้นเงินออมปีละ 12,000 บาทของนาย ข นั้น สิ้นปีที่ 15 จะได้เงินจำนวน 258,936 บาท (21.578x12,000)
 
ผลสรุป
 
นาย ก ใช้เวลาออมเงินทั้ง   หมด 10 ปี คิดเป็นเงิน 120,000 บาท (12,000x10) เมื่อถึงวัยเกษียณจะมีเงินจำนวน 313,796 บาท
 
นาย ข ออมเงินจำนวนทั้งหมด 180,000 บาท (12,000x15) เป็นเวลา 15 ปี ตอนเกษียณจะมีเงินจำนวน 258,936 บาท
 
 จะเห็นว่า ขณะที่นาย ก นั้น  ออมเงินจำนวนน้อยกว่านาย ข แต่เริ่มต้นออมเร็วกว่า 10 ปีที่อัตราดอกเบี้ยเท่ากัน ผลคือ เมื่อถึงวัยเกษียณกลับได้เงินมากกว่า นาย ข ที่ออมเงินด้วยจำนวนมากกว่าแต่เริ่มต้นออมช้ากว่า.

‘อาภรณ์ ชีวะเกรียงไกร’

 

 

 

 
แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
Back to Top