มาดู!!!มหาลัยที่ดีที่สุด+20บริษัทที่ให้เงินเดือนเฉลี่ยมากที่สุด

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder มาดู!!!มหาลัยที่ดีที่สุด+20บริษัทที่ให้เงินเดือนเฉลี่ยมากที่สุด
เรียงอันดับมหาวิทยาลัยในเมืองไทย 1-32 ของประเทศ จัดอันดับโดย Ministry of Education SINGAPPORE
ประเภทรวมทุกด้าน (Overall Multi-disciplinary) มีมหาวิทยาลัยไทยผ่านเกณฑ์ 32 มหาวิทยาลัย (จากที่เปิดกันดาษดื่นกว่าร้อย มหาลัย)
ยังดีที่มหาวิทยาลัยปิดของรัฐของเราผ่านเกณฑ์ทุกทีมีคะแนน เรียงตามลำดับดังนี้
1. Chulalongkorn University 67.82
2. Mahidol University 67.47
3. Thammasat University 65.93
4. Chiang Mai University 65.81
5. Kasetsart University (all campus) 64.59
6. Prince of Songkla University 64.20
7. King Mongkut Institute of Technology Lad Krabang 63.14
8. Khon Khaen University 62.68
9. Srinakarinwiroj University 61.76
10. King Mongkut University of Technology Thonburi 60.86
11. Assumption University 59.73
12. Silpakorn University 58.05
13. King Mongkut Institute of Technology North Bangkok 57.67
14. Mahidol International College 57.38
15. Naresuan University 57.23
16. National Institute of Development and Administration : NIDA 56.80
17. Suranaree University of Technology 56.46
18. Bangkok University (International College ) 55.82
19. Rajamangaka Institute of Technology (Only Main Campus and Campus in Bangkok) 55.19
20. University of the Thai Chamber of Commerce (Only Business Fields) 54.81
21. Mahanakorn University of Technology 54.70
22. Rangsit University 54.27
23.Burapha University 54.14
24. Walailak University 54.08
25. Bangkok University 53.41
26. Mahadsarakham University 53.12
27. Dhurakitbandhid University 53.00
28. Ubon rajathanee University 52.45
29. Maejo University 51.51
30. Sripathum University 51.33
31. Maefaluang University 51.28
32. Thaksin University 51.15
ที่มา : www.dekdee.com ----------------------------------------------- เขียนโดย BJC เมื่อ 25/7/2005

20 บริษัทเงินเดือนสูงสุดของไทย ผลสำรวจ Salary survey 2004
ของบริษัทชั้นนำในประเทศไทยที่มี Salary pay เฉลี่ยต่อเดือนสูงที่สุด 20 อันดับแรก
1. Esso
2. Shell
3. GM
4. ปูนซีเมนต์นครหลวง
5. Toyota
6. Shin corp
7. อายิโนโมโต๊ะ
8. ปตท.
9. ไทยออย
10. Dtac
11. ปูนซีเมนต์ไทย
12.คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
13. Unilever
14. ตรีเพชร อีซูซุ
15. อีซูซุ ประเทศไทย
16. SONY
17. LG
18. เงินทุนธนชาติ
19. เจริญโภคภัณฑ์
20. Caltex

* Salary pay : จำนวนที่จ่ายเงินเดือน มิใช่หมายถึง
ฐานเงินเดือนเท่านั้น หมายถึงผลประโยชน์อื่นๆ เช่น Bonus ประจำปี และ ค่าเบี้ยเลี้ยง และเงิน ได้อื่นๆ ด้วย
เขียนโดย qq เมื่อ 5/8/2005แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
Back to Top