น่าคิด.....ท่านพระพุทธทาส

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder น่าคิด.....ท่านพระพุทธทาส

Tag, ข้อคิดดี ๆ

                                                                สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ........

                                        เงิน ซื้อ เตียงนอน ได้ แต่ ซื้อ การหลับ เป็นสุขไม่ได้
 
                        เงิน ซื้อ กระดาษปากกา ได้ แต่ ซื้อความเป็น กวี ไม่ได้

                        เงิน ซื้อ อาหารดีๆ ได้ แต่ ซื้อความอยาก รับประทาน ไม่ได้

                        เงิน ซื้อความ ประจบสอพลอ ได้ แต่ ซื้อความ จริงใจ ไม่ได้

                        เงิน ซื้อการ ตามใจ ได้ แต่ ซื้อความ จงรักภักดี ไม่ได้

                        เงิน ซื้อ เพชรนิลจินดา ได้ แต่ ซื้อความ งาม ไม่ได้

                        เงิน ซื้อความ สนุกชั่วคราว ได้ แต่ ซื้อความ สุข ไม่ได้

                        เงิน ซื้อ เพื่อนร่วมเดินทาง ได้ แต่ ซื้อ เพื่อนแท้ ไม่ได้

                        เงิน ซื้อ อำนาจราชศักดิ์ ได้ แต่ ซื้อ ปัญญา ไม่ได้

                        เงิน ซื้อ อาวุธยุทธภัณฑ์ ได้ แต่ ซื้อ สันติสุข ไม่ได้

                        เงิน ซื้อ เมียที่สวย ได้ แต่ ซื้อ แม่ที่ดีให้ลูก ไม่ได้

                       *****************

                         * เงิน จะสำคัญเมื่อจำเป็นต้องใช้เท่านั้น *

                                                                                               ท่านพุทธทาสภิกขุ

                                  Money………..

                                                          Can buy house but Can not buy home.
                             Can buy clock but Can not buy not time.
                             Can buy book but Can not buy knowledge.
                             Can buy sex but Can not buy love.

                Money is not magic for everything.
แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
avatar ล่ะอ่อนเหนือ เจ้า
ล่ะอ่อนเหนือ เจ้า  บอกว่า:


เยี่ยมมากเลย ถูกต้องที่สุด

Post at: วันที่ 14 พ.ย 2550 เวลา 11:25:19
avatar นายเดชชนะ แผ่นทอง
นายเดชชนะ แผ่นทอง  บอกว่า:

ธรรมะของพระพุทธเท่านั้น ที่นำมาเรียนรู้แล้วทำตาม
คำสั่งสอนจึงจะพ้นทุกข์ได้ และไม่ต้องกับมาอยู่ในห่วงวัฏสงสาร

Post at: วันที่ 1 ก.ค 2551 เวลา 01:27:19
Back to Top