คำคมคนคิดคนคมคมคิดคำคนคิดคนคำคิดคำแค่คน.

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder คำคมคนคิดคนคมคมคิดคำคนคิดคนคำคิดคำแค่คน.


\\"You get the best out of others when you give the best of yourself.\\"
- - Harvey Firestone - -
\\"คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป\\"
 
\\"If you always do what interests you, then at least one person is pleased.\\"
- - Katherine Hepburn - -
ถ้าคุณลงมือทำในสิ่งที่คุณสนใจอยู่เสมอ อย่างน้อยจะมีคนคนหนึ่งที่พอใจ
 
\\"Life remains the same until the pain of remaining the same
becomes greater than the pain of change.\\"
- - Anonymous - -
ชีวิตจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งความเจ็บปวดจากความนิ่งเฉย จะมากกว่าความเจ็บปวดจากการเปลี่ยนแปล
 
\\"The determined man finds the way, the other finds an excuse or alibi.\\"
- - Anonymous - -
ผู้ที่แน่วแน่และมุ่งมั่นจะหาหนทางแก้ปัญหา ในขณะที่คนอื่นจะหาหนทางแก้ตัว
 
\\"The only thing in life achieved without effort is failure.\\"
- - Anonymous - -
มีเพียงสิ่งเดียวในชีวิตที่จะสามารถพิชิตได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายคือความล้มเหลว
 
\\"Some dream of worthy accomplishments, while others stay awake and do them.\\"
- - Anonymous - -
บางคนฝันที่จะประสบความสำเร็จอย่างสวยหรู ในขณะที่บางคนกำลังลงมือกระทำ
 
\\"There is nothing either good or bad but thinking makes it so.\\"
- - W.Shakespeare - -
ไม่มีสิ่งใดๆในโลกที่ดีหรือเลว มีแต่ความคิดของเราเท่านั้นที่ทำให้เกิดความดีและความเลว
 
\\"Forgive your enemies, but never forget their names.\\"
- - J.F.Kennedy - -
จงยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด
\\"A person who lives right, and is right, has more power in their silence
than another has by words.\\"
- - Phillips Brook - -
บุคคลที่มีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องและเหมาะสมแม้อยู่ในความเงียบก็แลมีอำนาจกว่าผู้อื่น
 
\\"Learn from the mistakes of others.
You can\\'t live long enough to make them all yourself.\\"
- - Anonymous - -
จงเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นเพราะเราไม่สามารถเรียนรู้ความผิดพลาดนั้นได้ทั้งหมดในช่วงชีวิตของเราเอง
 
\\"A wise man will make more opportunities than he finds.\\"
- - Francis Bacon - -
คนที่ฉลาดคือคนที่สร้างโอกาสมากกว่าที่เขาหาได้
 
\"He who knows little often repeats it.\\"
- - Thomas Fuller - -
ใครที่รู้อะไรเพียงนิดหน่อยก็มักจะคุยโวถึงมัน
 
\\"You don’t get harmony when everybody sings the same note.\\"
- - Doug Floyd - -
คุณจะไม่สามารถหาความกลมกลืนได้ เมื่อทุกคนร้องเพลงด้วยโน้ตตัวเดียวกัน
 
Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.
- - Robert F. Kennedy - -
คนที่กล้าจะจะพ่ายแพ้เท่านั้น ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ E/STRONG>
 
*****************************************พอก่อนลอกเค้ามา********************************VarietyZone
byeak
มองหาภาพพื้นหลังสวยๆ คลิกเลย! - Yahoo! Search ประเทศไทย


ดูภาพ Flickr กับเพื่อนด้วยเมสเซ็นเจอร์
มาลองYahoo! Messenger ใหม่สุดๆ!


แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
Back to Top