Tag : isis

โพสต์ รูปและวีดีโอ
คลิปเหตุการณ์ เฮลิคอปเตอร์ MI-24 ของรัสเซียถล่มไอซิส
คลิปเหตุการณ์ เฮลิคอปเตอร์ MI-24 ของรัสเซียถล่มไอซิส icon-videoplay

moneka

คลิปภาพเหตุการณ์ สุดระทึก เฮลิคอปเตอร์ MI-24 ของรัสเซีย ทิ้งระเบิดถล่มกลุ่มไอซิส (isis) ในซีเรีย
Back to Top