Tag : ไม่จริง

โพสต์ รูปและวีดีโอ
ทำได้ไงอะ
ทำได้ไงอะ

rescue5451_phuket

- แบบทดสอบทายใจ เลือกประตู -
- แบบทดสอบทายใจ เลือกประตู - นี่คือเกมส์ทายใจทางจิตวิทยา ถ้ามีประตูอยู่ 5 บาน แต่ละบานนั้นมีสีสรรต่างๆกันออกไป คุณจะต้องตัดสินใจว่าเมื่อคุณเปิดประตูบานนั้นๆออกไปแล้วคุณอยากจะพบใครเป็นคนแรก เอาล่ะเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่า...

อัน อัน

Back to Top