Tag : โฆษณาไทย

โพสต์ รูปและวีดีโอ
50 เรื่องขำๆในโฆษณาไทย
50 เรื่องขำๆในโฆษณาไทย

KOB.BALL

1. ถ้าโฆษณาไหนต้องใช้โน้ตบุ้กประกอบฉาก มันจะต้องเป็น Macbook เท่านั้น
โฆษณาไทยสมัยก่อน
โฆษณาไทยสมัยก่อน

THEPOco

จะกี่ยุคกี่สมัย โฆษณาก็ยังอยู่ยงคงกระพัน ไม่หายตายจากไปไหนแต่แค่เปลี่ยนรูปแบบไปตามแต่ยุคสมัยที่แปรเป
Back to Top