Tag : แมท ภีรณีย์

โพสต์ รูปและวีดีโอ
เมื่อ แมท-บอย รู้ว่ามีรายการเกาหลีมาถ่ายที่ภูเก็ต!
เมื่อ แมท-บอย รู้ว่ามีรายการเกาหลีมาถ่ายที่ภูเก็ต!

PJaoiim

มาดูปฏิกิริยาของ "แมท ภีรณีย์" เมื่อนางรู้ว่ามีกองถ่ายจากเกาหลี มาถ่ายรายการที่ภูเก็ต :) หลังเลิกกอง
Back to Top