Tag : เอฟเฟกต์

โพสต์ รูปและวีดีโอ
20 ภาพ เบื้องหลังสเปเชียลเอฟเฟกต์หนังดัง ที่เห็นแล้วแทบไม่อยากจะเชื่อสายตา
20 ภาพ เบื้องหลังสเปเชียลเอฟเฟกต์หนังดัง ที่เห็นแล้วแทบไม่อยากจะเชื่อสายตา

THEPOco

ทำให้คลายความสงสัยกับฉากสุดตระการตาในภาพยนต์ดังของต่างประเทศกันไป กับการแฉให้เห็นกับเบื้องหลังฉากเอฟ
สุดยอดเอฟเฟกต์ จากฮอลลิวู๊ด
 สุดยอดเอฟเฟกต์ จากฮอลลิวู๊ด

vampire

Did you know you can now drag and drop your emails into folders easily with W
Back to Top