Tag : เลื้ยงสัตว์

โพสต์ รูปและวีดีโอ
คิดให้ดีๆ ไม่รักอย่าเลี้ยง...อ่านแล้วน้ำตาซึม
คิดให้ดีๆ ไม่รักอย่าเลี้ยง...อ่านแล้วน้ำตาซึม มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่ง ซึ่งอยากแบ่งปันให้รับรู้ถึงคุณค่าของความรักและภักดี ว่าสัตว์เลี้ยงของคุณก็มีหัวใจ.... .......สองเดือนก่อนผมผ่านไปทำธุระในซอยแถวลาดพร้าวตอนบ่ายแก่ๆ หลังจากเสร็จธุระก็แวะกินข้าวที่ร้านอาหารตามสั่งที่คุ้นเคยเป็นขาประจำกัน ....ระหว่

THEPOco

สัตว์แปลกๆ ที่คนชอบเลี้ยงกัน
----- Forwarded Message ---- From: ✿ •.น้องพอใจ.• ✿ T

THEPOco

Back to Top