Tag : เจ้าคุณกอล์ฟ

โพสต์ รูปและวีดีโอ
เมื่อเธอได้อ่านเรื่องนี้แล้วจะรู้ว่าฉันก็ไม่ได้โง่
เราเริ่มรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งจากการทำกิจกรรมภายในมหาลัย เรารู้จักกันมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการติดต่อประสานงาน ไม่บ่อยครั้งนักที่เราจะมีโอกาสได้ไปกินข้าวกัน หรือพุดคุยเรื่องต่าง ๆ นานากันบนโต๊ะอาหาร เวลาในการทำความรู้จักกันส่วนมากเริ่มจากการคุยแชทกัน(เกือบ)ทุกวัน เวลาผ่านไปเกือบสองปีเราทั้งคู่ตัดสินใจคบ

nannyyou

จะคอยเคียงข้างกันแม้ในวันที่ไม่เหลือใคร
 จะคอยเคียงข้างกันแม้ในวันที่ไม่เหลือใคร

nannyyou

หากจะพูดถึงวิกฤตการณ์ของประเทศไทยที่เกิดขึ้น ในระยะเวลาหลายศตวรรษที่ผ่านมา ทุกคนต่างตระหนักรู้อยู่เส
บทสรุปของคนแกล้งโง่ที่ต้องตัดสินใจ ระหว่างทนเจ็บต่อไป หรือให้ครั้งนี้เป็นเจ็บสุดท้าย
บทสรุปของคนแกล้งโง่ที่ต้องตัดสินใจ ระหว่างทนเจ็บต่อไป หรือให้ครั้งนี้เป็นเจ็บสุดท้าย icon-videoplay

nannyyou

หลายคนอาจจะเคยพบเจอกับเหตุการณ์ที่ต้องทนแกล้งโง่เพื่อแลกมากับอะไรบางอย่าง  ที่ไม่สามารถรู้ได้เล
Back to Top