Tag : เกะกะmamadragon

โพสต์ รูปและวีดีโอ
โคตรเกะกะ
โคตรเกะกะ

nannyyou

   เรือคู่กับพาย  แต่ถ้าวันใดเธออยากพายเรือโดยไม่ใช้พาย  พายก็จะดูเป็นของที่อยู่
ผมว่าผมแม่งโคตร “เกะกะ” เลยว่ะ
ผมว่าผมแม่งโคตร “เกะกะ” เลยว่ะ

nannyyou

          จะว่าไปแล้ว การที่อยู่ ๆ วันหนึ่งมีผู้หญิงที่เป็นใครก็ไม่รู้เข้าม
Back to Top