Tag : อบรม

โพสต์ รูปและวีดีโอ
อบรม สัมมนาฟรี หลักสูตรการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เดือน มกราคม 2562
รวบรวมอบรมงานสัมมนา หลักสูตร/คอร์สอบรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร In-House Training และนอกองค์กรที่ครอบคลุมทุกหลักสูตร อาทิ ภาษีและบัญชีอสังหาฯ , การลงทุนโรงแรมขนาดเล็กบูติคและ โฮสเทล รวมไปถึงสัมมนาทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยอีกทั้งยังจัดเสวนาฟรีประจำเดือนในทุกๆเดือนจะมีก

pornchokchai

อบรม หลักสูตร การจัดตั้งนิติบุคคล บ้านจัดสรร/อาคารชุด
    หลักสูตรการจัดตั้งนิติบุคคล บ้านจัดสรร/อาคารชุด จัดอบรมวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย     หลักสูตรที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้ เกี่ยวกับข้อกำหนดกฎหมาย ขั้นตอนที่จะส่งผลบวก ผลลบ ก่อนส่งมอบ พร้อมปัญหาแนวทาง และขั้นตอนต่าง ๆ พร้อม Update 

pornchokchai

งานอบรม - สัมมนาหลักสูตรการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
รวบรวมอบรมงานสัมมนา หลักสูตร/คอร์สอบรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์  "มีทั้งคอร์สพื้นฐานลงทุนอสังหาฯ" สำหรับมือใหม่อยากเริ่มก้าวแรกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้คุณได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ และหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพได

pornchokchai

งานอบรม - สัมมนาหลักสูตรการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
  รวบรวมอบรมงานสัมมนา หลักสูตร/คอร์สอบรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์  "มีทั้งคอร์สพื้นฐานลงทุนอสังหาฯ" สำหรับมือใหม่อยากเริ่มก้าวแรกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้คุณได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ และหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออ

pornchokchai

รวมหลักสูตรการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ สัมมนา-อบรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
รวบรวมอบรมงานสัมมนา หลักสูตร/คอร์สอบรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์  "มีทั้งคอร์สพื้นฐานลงทุนอสังหาฯ" สำหรับมือใหม่อยากเริ่มก้าวแรกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้คุณได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ และหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

pornchokchai

รวมหลักสูตรการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ สัมมนา-อบรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
รวบรวมอบรมงานสัมมนา หลักสูตร/คอร์สอบรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์  "มีทั้งคอร์สพื้นฐานลงทุนอสังหาฯ" สำหรับมือใหม่อยากเริ่มก้าวแรกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้คุณได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ และหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพได้

pornchokchai

Back to Top