Tag : ยานยนต์

โพสต์ รูปและวีดีโอ
สภาพรถฮัมวี่ ที่ปกป้องทหาร จากกระสุนปืน
สภาพรถฮัมวี่ ที่ปกป้องทหาร จากกระสุนปืน

THEPOco

เปิดสภาพของรถฮัมวี่ ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นรถที่มีการป้องกันขั้นสูง กันได้แม้กระทั่งกระสุนปืน โดยสภาพรถหล
ถูกรางวัลที่1 จะพอซื้อมั้ยเนี่ย
----- Forwarded Message ---- From: ลุงสน To:

THEPOco

Back to Top