Tag : ภาพโฆษณาเก่าๆ

โพสต์ รูปและวีดีโอ
รูปภาพ โปสเตอร์โฆษณาไทยในยุคอดีต
รูปภาพ โปสเตอร์โฆษณาไทยในยุคอดีต

THEPOco

มาดูรูปภาพโฆษณาของไทยในยุดคุณปุ่คุณย่ายังหนุ่มกันครับ คิดว่าสมาชิกในเว็ปนี้ส่วนมากคงจะเกิดมาไม่ทันกั
Back to Top