Tag : พระสังฆราช

โพสต์ รูปและวีดีโอ
ภาพ พระอัฐิสมเด็จพระสังฆราช
ภาพ พระอัฐิสมเด็จพระสังฆราช

moneka

เป็นภาพที่อาจจะไม่ได้เห็นกันง่ายๆ โดยผู้โพสต์ได้บอกว่า "พระอัฐิสมเด็จพระสังฆราช(ภาพ/เศรษฐา ทับทิมอ่อ
สมเด็จพระสังฆราช เคยกล่าวไว้ 'หมาขี้เรื้อนน่ารังเกียจ แต่ขี้เรื้อนในใจไม่รังเกียจ'
สมเด็จพระสังฆราช เคยกล่าวไว้ 'หมาขี้เรื้อนน่ารังเกียจ แต่ขี้เรื้อนในใจไม่รังเกียจ'

สารส้ม

"เจ้าจุด" กับสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ "เจ้าจุด" สุนัขขี้เรื้อนที่อาศัยอยู่ในบริเวณวัดบวรน
Back to Top