Tag : ทีที

โพสต์ รูปและวีดีโอ
5 เรื่องง่าย ๆ ที่มักถูกลืม
5 เรื่องง่าย ๆ ที่มักถูกลืม

nannyyou

    ”ไม่ได้หนีออกจากบ้าน แค่ไปกินก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอย”     
จะคอยเคียงข้างกันแม้ในวันที่ไม่เหลือใคร
 จะคอยเคียงข้างกันแม้ในวันที่ไม่เหลือใคร

nannyyou

หากจะพูดถึงวิกฤตการณ์ของประเทศไทยที่เกิดขึ้น ในระยะเวลาหลายศตวรรษที่ผ่านมา ทุกคนต่างตระหนักรู้อยู่เส
Back to Top