Tag : ฉู่เคอ

โพสต์ รูปและวีดีโอ
ฉู่เคอ หนุ่มแอฟริกัน เรียน 2 ปี พูดจีนคล่อง นำความรู้กลับไปพัฒนาประเทศ
น่าสนใจ! นักศึกษาชาวแอฟริกันผู้มาเรียนต่อที่จีนในสาขา"เทคโนโลยีการเกษตร"   "ฉู่เคอ" เป็นนักศึกษาชาวแอฟริกันจากประเทศแคเมอรูน ปัจจุบันศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ของคณะวิศวกรรม แห่งมหาวิทยาลัยการเกษตรหูหนาน   วิชาที่เขาศึกษาหลักๆ ประกอบด้วย การพัฒนาเทคโนโลยีและ

dbzthai

Back to Top